Spring til indhold

OBS (13.11.2019 10:44)

KINA/HONGKONG: Der er fortsat demonstrationer i Hongkong. Hold dig på afstand af demonstrationerne, da de kan udvikle sig voldeligt. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret om situationen via nyhedsmedierne. Den offentlige transport kan blive påvirket. Hold dig opdateret om driften af Hongkongs internationale lufthavn (www.hongkongairport.com/en/) og den lokale transport i Hongkong (www.mtr.com.hk/alert/alert_simpletxt_title.html). Kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Rejsevejledning - Kina

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 15.11.2019

Vær opmærksom:

Hele landet undtagen Hongkong

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Vær ekstra forsigtig:

Hongkong

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd, som du ville være det, hvis du var i Danmark.

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Kina. Du bør dog være forsigtig, når du rejser i Kina pga. risikoen for trafikulykker.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed, hvis du besøger Hongkong pga. risikoen for voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter i visse områder. Du bør holde dig på afstand af demonstrationerne. 

Risiko for terror

Kina har ikke oplevet terrorangreb rettet mod turister og andre rejsende. Tidligere har uafhængighedsbevægelser i Tibet og Xinjiang dog udført terroraktioner mod kinesiske symboler.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb i Kina. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange udlændinge. Du bør derfor være særlig forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Kina er forholdsvis lav, men du bør udvise almindelig forsigtighed. Lomme- og tasketyverier kan ske ved fx turistattraktioner og steder, hvor der er mange mennesker.

Efterlad ikke din computer eller vigtige dokumenter uden opsyn. Heller ikke på dit hotelværelse.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb.

Overfald og afpresning af udlændinge sker ind imellem i nattelivet.

Du bør være opmærksom på falske pengesedler.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt. Det gælder især på landet, men som regel ikke hvor udlændinge rejser hen. De kinesiske myndigheder slår hårdt ned på ulovlige demonstrationer.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Tibet

Efter voldsomme uroligheder i marts 2008 og tibetanske selvafbrændinger siden 2011 er de kinesiske sikkerhedsstyrker blevet meget synlige i Lhasa.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen. Midlertidige indrejseforbud kan blive indført uden varsel.

Xinjiang

Ifølge myndighederne er der generelt roligt i Xinjiang-provinsen. I den sydlige del af provinsen var der voldsomme uroligheder i 2009 efterfuldt af en række voldelige sammenstød mellem etniske grupper og kinesiske myndigheder.

Det seneste år har myndighederne iværksat massiv overvågning og kontrol og har tilbageholdt et stort antal muslimer - primært etniske Uighurer. Hvis du er Uighur af afstamning eller tidligere har været bosat i Xinjiang, bør du grundigt overveje, om der er forhold i relation til de lokale myndigheder, der tilsiger, at du ikke bør rejse til Xinjiang.

Uden for Urumchi og Kashgar er oplysninger om situationen i Xinjiang meget sparsomme.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen.

Hongkong

Siden juni 2019 er der blevet afholdt en række demonstrationer forskellige steder i Hongkong, som har ført til voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter. Du bør holde dig på afstand af demonstrationerne.

Offentlig transport, herunder Hongkongs internationale lufthavn, har været påvirket, og situationen er fortsat uforudsigelig.

Hold dig opdateret om driften af Hongkongs internationale lufthavn og den lokale transport i Hongkong.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen og altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Naturkatastrofer

Kina rammes ofte af naturkatastrofer. Jordskælv sker især i de vestlige og sydvestlige provinser. Om sommeren er der store oversvømmelser i de centrale og sydlige provinser. De sydøstlige kyster hærges af tyfoner.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Følg med i vejrudsigten og hos de lokale beredskabsmyndigheder.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især som fodgænger. Kina har et af de højeste antal trafikdræbte pr. indbygger i verden. Trafikken er uforudsigelig, og alvorlige trafikuheld sker ofte. Det skyldes især, at færdselsreglerne ikke overholdes, og at der er mange uerfarne bilister. Få bilister holder tilbage for fodgængere, heller ikke ved grønt lys i et fodgængerfelt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Der er risiko for overfald ved kørsel i uautoriserede taxaer. Det samme gælder, hvis du kører i tuk-tuk alene, især når det er mørkt.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Kina, er du underlagt kinesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Håndhævelsen af lovgivningen kan variere afhængig af , hvor du befinder dig i Kina, og hvilken myndighed der tager sig af din sag.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort. Ambassadens mulighed for at hjælpe dig er meget begrænset i disse sager.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse og smugling af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt bl.a. med dødsstraf. Vær opmærksom på at det også kan medføre straf, hvis du har taget stoffer før din indrejse, og hvis de bliver sporet af de kinesiske myndigheder. I løbet af 2019 har der, især i Shanghai, været en skærpet indsats fra myndighedernes side mod narkotikarelaterede forseelser. I flere tilfælde synes myndighederne at have haft særligt fokus på udlændinge enten ved indrejse eller i nattelivet.

Samvær med prostituerede er forbudt i Kina. Det kan føre til anholdelse i op til 15 dage, bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Afhængig af hvor du befinder dig i Kina, kan telefon- og internetforbindelsen ofte være ustabil. Brug af satellittelefoner er ulovligt.

Myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der kan være begrænset adgang til en række udenlandske websites og til sociale medier.

De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår sjældent engelsk.

Få mere information på lokale myndigheders hjemmesider:

Beijing Government

Shanghai Government

Guangzhou Government

Chongqing Government

Hong Kong Government

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-kinesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Kina, hvis Kina ikke går med til det.

Hvis du har dansk-kinesisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Kina, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de kinesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent. 

Stempel eller visum i pas fra fx Tyrkiet, Irak eller Pakistan kan evt. give problemer ved transit. Forhør dig evt. ved den Kinesiske ambassade i Danmark.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal til hver en tid kunne identificere dig over for de kinesiske myndigheder og bør altid bære en kopi af dit pas med visum eller opholdstilladelse på dig.

Det er vigtigt, at du har det korrekte visum til dit ophold i Kina. Du må fx kun arbejde, hvis du har et arbejdsvisum.

Læs mere om pas- og visumregler.

Få mere information på hjemmesiden for Danmarks Ambassade i Kina.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Luftkvaliteten i kinesiske storbyer er generelt meget dårlig. Når det er værst, bør du holde dig inde. Læs mere om luftkvalitetsmålinger.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Kina kan være af svingende standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Kina. 

I Kina er du hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Kina.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Kinas ambassade i Danmark for yderligere information.

Relevante lokale myndigheder.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde en Dansk Sømands- og Udlandskirke i Hongkong.

Se også øvrige praktiske råd vedrørende ophold i Kina.

Vi ved, at det kan være svært at tilmelde sig Danskerlisten via app'en Rejseklar i Kina, og opfordrer derfor rejsende til at tilmelde sig på vores webside.

Rejsevejledningen for Kina er senest opdateret den 15. november 2019 med en ændring af sikkerhedsniveauet for Hongkong samt ændringer i afsnittene Generel anbefaling og Hongkong.

Kort over Kina

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning