Gå til indhold

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget i Danmark 

Søndag den 9. juni 2024 afholdes der valg til Europa-Parlamentet i Danmark. Danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, og EU-statsborgere, der bor i Danmark, og som opholder sig midlertidigt i udlandet, kan afgive deres stemme fra tre måneder før valgdagen, dvs. fra og med lørdag den 9. marts 2024.

Hvem kan brevstemme i udlandet?

For at være stemmeberettiget skal du på valgdagen

  • have valgret til Folketinget eller
  • være dansk statsborger, være fyldt 18 år og have fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU eller
  • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark eller være registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) eller
  • være dansk statsborger, være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark.

 

Sådan brevstemmer du

Hvis du opholder dig i udlandet, kan du brevstemme på enhver dansk ambassade, konsulat eller ved en honorær konsul i det land, hvor du opholder dig. Husk at medbringe gyldig legitimation (pas, kørekort el.lign.) Du kan finde de danske repræsentationer her.

Hvis du brevstemmer i udlandet, skal du gøre det i så god tid, at brevstemmen kan nå hjem til din bopælskommune, inden afstemningen på valgdagen begynder søndag den 9. juni 2024 kl. 9.00. Kontakt den nærmeste danske repræsentation for vejledning.

Er du bosat i udlandet, tæller din stemme kun med, hvis du er optaget på valglisten eller bliver optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg. Du kan læse mere her.

 

Yderligere information

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.