Gå til indhold

Fremtidens Udenrigstjeneste

Hvordan skaber diplomater værdi for politikere, virksomheder og borgere i den globaliserede verden i 2017 – og i 2025?
Hvilke udenrigspolitiske trends skal vi særligt holde øje med i Udenrigsministeriets arbejde i og udenfor Danmark? Og hvad betyder teknologi, digitalisering og ’disruption’ for diplomatiet? Udenrigsministeriet afholdt den 27. januar 2017 en international højniveaukonference for at få input til disse spørgsmål og mange andre – for bedst muligt at kunne fremme Danmarks interesser i dag og i fremtiden. 

På konferencen annoncererede udenrigsminister Anders Samuelsen udnævnelsen af en digitaliserings-ambassadør. Den nye digitaliseringsambassadør skal sikre dialog og samarbejde med vigtige internationale digitale aktører. Læs pressemeddelelse om den nye digitaliserings-ambassadør her.


Udenrigsministeriets rolle i fremtiden
Udenrigsministeriets opgave er at varetage og fremme danske interesser i en verden, der forandrer sig hurtigere end nogensinde før. Og arbejde for sikkerhed, vækst og danske værdier. Vi skal være det spejl, der er med til at se om globaliseringens hjørne for Danmark. Derfor er vi nødt til konstant at tænke fremad, innovativt og inkluderende.


Om konferencen
Konferencen var en del af ministeriets højt prioriterede innovationsproces. Og ambitionsniveauet var højt: Konferencen skulle skabe et forum for konstruktiv og kritisk dialog mellem Udenrigsministeriet og danske såvel som internationale eksperter og samarbejdspartnere om udenrigstjenestens fremtidige rolle, udfordringer og muligheder.

Konferencen gik i dybden med to ting: Dels omverdenens forventninger til Udenrigsministeriet – altså hvad Udenrigsministiet skal lave. Dels indhentning af inspiration til initiativer fra andre lande og samarbejdspartnere med fokus på nye løsninger og instrumenter til, hvordan Udenrigsministeriet arbejder. Konferencen bestod af tre tematiske paneldebatter:

  • Hvad er diplomatiets grundlæggende funktion og omverdenens og borgernes opfattelse af udenrigspolitikkens betydning for Danmark?
  • Hvordan kan Udenrigsministeriet skabe merværdi til det danske samfund og dets interessenter - også i 2025?
  • Hvilke ’disruptive’ forandringer på bl.a. det digitale område og andre innovative trends kræver særlig tilpasning (organisatorisk, teknologisk osv.), hvis udenrigstjenesten og øvrige globale aktører i årene fremover skal kunne levere på sine målsætninger?

Foruden Tom Fletcher var der på konferencen oplæg fra følgende: Malou Aamund, CEO for Google Danmark; Andrew Cooper, canadisk diplomati-forsker og professor på University of Waterloo; Jan Melissen, forsker i digitalt diplomati ved den nederlandske tænketank Clingendael; Thomas Bustrup fra DI; Lykke Friis fra DUS; Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos; Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet; Martin Marcussen og Kasper Møller-Hansen fra Københavns Universitet; Jan Damsgaard fra CBS; Ole Grønskov fra Prolog Development Center; Henrik Skovby fra Dalberg Global Development Advisors; og


For yderligere information kontakt:
Nikolaj Juncher Wædegaard, mail: [email protected], mobil: 61979095