Gå til indhold

Udenrigsminister Jeppe Kofod fordømmer den russiske offensiv mod Ukraine

På dagen for Ruslands invasion i Ukraine, tog udenrigsminister Jeppe Kofod skarp afstand fra den russiske invasion. På et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet sagde udenrigsministeren: (OBS det talte ord gælder).

24.02.2022

De billeder, vi ser fra Ukraine lige nu, er hjerteskærende. De minder os om en tid, vi troede var forbi. Det her er en af de mørkeste dage i Europa siden afslutningen på Anden Verdenskrig.

En fuldtonet russisk offensiv mod alle dele af Ukraine er i fuld gang. Og det er en skamplet på Ruslands historie. Det internationale samfund har gjort sig alle – alle – bestræbelser på, at finde en fredelig, forhandlet og diplomatisk løsning.

Ukraine har udvist nærmest overmenneskelig tilbageholdenhed i lyset af utallige russiske provokationer. Alligevel har den russiske ledelse valgt at angribe Ukraine militært. Lad mig sige det klart: Rusland bærer det fulde ansvar for den menneskelige lidelse vi nu er vidne til. Og det skal have konsekvenser.

Tidligere i dag har den russiske ambassadør været hasteindkaldt til samtale i Udenrigsministeriet. Her har vi fra dansk side gjort klart - direkte til det russiske styre, at Danmark på det stærkeste fordømmer den invasion, Putin har sat i værk. Og at Danmark tager afgrundsdyb afstand fra Ruslands helt utilstedelige aggression mod et frit og selvstændigt europæisk land.

Vi arbejder i tæt koordination med USA og vores andre allierede. Regeringen vil arbejde for, at EU indfører de mest omfattende sanktioner, som Rusland nogensinde har set. Det har vi for få timer siden fået Folketingets opbakning til.

Statsministeren vil mødes med EU’s øvrige stats- og regeringschefer i aften, hvor sanktioner vil være øverst på dagsordenen. Og vi kommer til at arbejde for en hurtig og kontant EU-reaktion, der kan mærkes. Der er brug for at tale i et sprog, som Putin forstår.

Sammen med NATO er vi også klar til at tage nye forholdsregler for vores egen sikkerhed. Den europæiske sikkerhed er truet, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til.

Derfor har jeg også hasteindkaldt Det Udenrigspolitiske Nævn til et møde senere i dag. Formentligt allerede kl. 18. Her vil Regeringen sikre opbakning til, at Danmark kan honorere vores forpligtelser over for NATO.

Der vil blive tale om konkrete bidrag til NATO. Til at styrke vores kollektive forsvars- og afskrækkelsesprofil.

Jeg kan derfor oplyse, at det er regeringens ønske at fremsætte et beslutningsforslag, der skal udmønte en række konkrete bidrag, til hastebehandling i Folketingssalen - allerede i aften.

Situationen kræver, at Folketinget nu træder sammen om at hastebehandle disse bidrag i en hurtig og ordentlig proces. Så vi er rustet til den nye situation og til løfte vores del af ansvaret for Alliancens fælles sikkerhed. Dette har vi drøftet løbende med partierne. Jeg vil gerne takke for den store alvor og samarbejdsvilje partierne har udvist i den forbindelse.

I morgen forventer jeg at rejse til Bruxelles for at mødes med mine EU-udenrigsministerkolleger.

Lad mig til sidst sige lidt om situationen for de danskere, der stadig opholder sig i Ukraine og om Udenrigsministeriet tilstedeværelse.

Vi har indgående opfordret danskere i Ukraine til at forlade landet de sidste uger. Netop fordi situationen kunne udvikle sig drastisk. Det ser vi desværre nu. Heldigvis er rigtig mange danskere rejst ud allerede.

Der er på nuværende tidspunkt omkring 100 danskere tilbage i Ukraine. De fleste er fastboende, som selv har ønsket at blive. Lad mig understrege, at tallene er udtryk for et øjebliksbillede og ændrer sig løbende.

Hvis man er i Ukraine og ønsker Udenrigsministeriets hjælp, skal man kontakte UM’s globale vagtcenter. Der sidder folk klar ved telefonen døgnet rundt. Men jeg bliver også nødt til at sige, at vores handlemuligheder nu er stærkt begrænsede.

Den danske ambassade i Kyiv er midlertidigt lukket på grund af sikkerhedssituationen. Vores diplomater, der for få dage siden oprettede en midlertidig repræsentation i Lviv, tæt ved den polske grænse, har nu forladt Ukraine.

Situationen er kritisk og vores mulighed for at hjælpe folk på nuværende tidspunkt er stærkt begrænset af den seneste udvikling. Det har vi varslet i flere dage nu, og det er – desværre – præcis hvad vi ser udfolde sig i de her timer.