Gå til indhold

Regeringens Strategi for Global Klimaindsats

Klimaudfordringen er en af vor tids største globale udfordringer. Vi er med Parisaftalen og FN’s verdensmål nået til global enighed om nødvendigheden af, at vi handler nu for at sikre en bæredygtig klode for kommende generationer. Men det halter med at omsætte aftalernes målsætninger til handling. 
Strategi for Global Klimaindsats

Der er behov for at sætte turbo på ambition og handling, hvis verden skal nå Parisaftalens 1,5 graders målsætning. Det skal ske inden for det kommende årti for at sikre en bæredygtig klode til fremtidige generationer. Vi skal have knækket kurven for de globale drivhusgasudledninger. Selv hvis verden når målene, skal vi intensivere arbejdet med at forebygge og tilpasse os effekterne af klimaforandringerne, så vi undgår og begrænser skaderne mest muligt og forhindrer, at klimaforandringerne øger uligheden i verden. For der vil ske forandringer – nogen steder endog meget store forandringer, fx i Afrika. Det ser vi allerede i dag. 

Regeringen ønsker, at Danmark som grønt foregangsland tager lederskab for den globale klimaindsats og en retfærdig global omstilling til gavn for verdens befolkninger. På samme måde som vi gennem de seneste godt 50 år har sikret en smidig overgang fra sort til grøn økonomi i Danmark. 

Med regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats En Grøn og Bæredygtig Verden bliver retningen sat for Danmarks samlede internationale klimaindsats på tværs af udenrigs-, udviklings-, og handelspolitikken, relevante sektorpolitikker samt eksport- og investeringsfremme. Skal vi lykkes med en global grøn og bæredygtig omstilling, kræver det politisk opbakning på højeste niveau i alle lande og helhedsorienterede løsninger, der går på tværs af sektorer og interessenter. Derfor vil regeringen aktivere alle relevante internationale politikområder og binde Danmarks indsatser sammen i en ambitiøs, og integreret global indsats. Klimadagsordenen skal løftes af hele regeringen fra det tekniske til det højeste politiske niveau – og den skal løftes konsekvent og uden tøven. Regeringen har derfor taget initiativ til den første samlede strategi for Danmarks globale klimaindsats nogensinde. 

Vi vil arbejde for at øge de globale klimaambitioner, reducere globale drivhusgasudledninger, styrke fokus på klimatilpasning og bæredygtig udvikling samt øge mobilisering af finansiering til klimaindsatsen. Regeringen ønsker, at indsatsen mod klimaforandringer og for bæredygtig udvikling går hånd i hånd. Indfrielsen af Parisaftalen og verdensmålene danner sammen rammen om den danske indsats. 

Den langsigtede globale strategi ledsages desuden af en række konkrete tiltag i regeringens globale klimaindsats

Der er desuden blevet udarbejdet en engelsk version af den langsigtede strategi.