Gå til indhold

Sager ved EU-Domstolen af dansk interesse

Liste over judicielle aktiviteter af dansk interesse ved EU-Domstolen.

Udenrigsministeriet udarbejder ugentligt en liste over EU-Domstolens aktiviteter i de kommende tre uger i retssager, som har den danske regerings interesse.

For så vidt angår sager, hvor regeringen deltager, indeholder listen oplysninger om tidspunktet for mundtlig forhandling, fremsættelse af generaladvokatens forslag til afgørelse (GA) og afsigelse af dom.

I sager, der i øvrigt følges af den danske regering, oplyses der om tidspunkt for generaladvokatens forslag til afgørelse og afsigelse af dom.

Generaladvokatens udtalelser og EU-Domstolens domme offentliggøres på EU-Domstolens hjemmeside på selve datoen for fremsættelse eller afsigelse.

Der tages forbehold for, at listerne er udarbejdet på baggrund af EU-Domstolens retslister, og at EU-Domstolen med kort varsel kan foretage ændringer i egne retslister.

Udenrigsministeriet oversender listerne over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse til Folketingets Europaudvalg
den sidste hverdag i ugen.

Udvalget offentliggør den ugentlige liste på Folketingets hjemmeside under sine bilag.

Man kan eventuelt søge i øverste venstre hjørne på hjemmesiden efter ”Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse”.

Kontakt

EU-retskontoret, Juridisk Tjeneste (JTEU)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

Tlf: (+45) 33 92 03 24

E-mail: [email protected]