Gå til indhold

EU's udviklingspolitik og humanitære udviklingspolitik

Med en udenrigspolitisk 'værktøjskasse', der spænder over udvikling, diplomati og krisestyrring har EU en unik mulighed for at bidrage til bekæmpelsen af den globale fattigdom og for en stabil og bæredygtig global udvikling.

EU er verdens største bistandsdonor til udviklingssamarbejde og humanitære indsatser. Med Lissabon-traktaten blev EU’s internationale kapacitet styrket gennem oprettelsen af stillingen som høj repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik (udenrigsrepræsentanten) og af den Fælles Udenrigstjeneste (FUTen).

Til dagligt varetages EU's udviklings- og humanitære arbejde af Kommissionens generaldirektorat for humanitær bistand, DG ECHO, og generaldirektoratet for internationalt samarbejde og udvikling, DG DEVCO, samt af den Fælles Udenrigstjeneste.

EU's udenrigspolitiske værktøjskasse spænder over udvikling, humanitær bistand, krisestyring, diplomati og handel, og giver en unik mulighed for at bidrage til bekæmpelsen af den globale fattigdom, sikre en stabil og bæredygtig udvikling og yde bistand, hjælp og beskyttelse til befolkninger i tredjelande og opfyldelsen af de humanitære behov, der opstår i forskellige situationer.

EU og medlemslandene er sammen verdens største udviklingspolitiske aktør. Udenrigsministeriet arbejder for, at EU-samarbejdet på udviklingsområdet skal være en integreret del af det danske udviklingssamarbejde, og at EU anvendes som en platform for at fremme danske udviklingspolitiske og humanitære mærkesager og værdier.

Danmark arbejder desuden for at styrke EU's rolle og kapacitet som udviklings- og humanitær aktør. Dette skal ske gennem en øget koordination medlemslandene imellem og med EU’s institutioner, og ved at sikre at EU's politik, instrumenter og indsatser trækker i samme retning.

Kontakt

Africa, Policy & Development

 

E-mail:  apd@um.dk

 

Humanitære Indsatser, Civilsamfund & Engagement

 

E-mail: [email protected]