Gå til indhold

EU i verden

EU er ikke blot til stede i EU-medlemslandene. Uden for Den Europæiske Unions grænser er EU en aktiv aktør både i form af sin handel med andre lande samt i sikkerhedspolitiske, civile og humanitære aktioner.

Handelspolitik

Som følge af EU’s indre marked og toldunion, er handelspolitik en EU kompetence. Dette betyder, at EU-medlemslandene ikke kan vedtage og føre en selvstændig national handelspolitik. EU’s handelspolitik sigter på at skabe optimale globale rammebetingelser for europæisk erhvervsliv, herunder for danske virksomheder.
Læs om EU’s handelspolitik


EU missioner

EU er engageret i en række militære og civile missioner rundt omkring i verden.
Læs om EU missioner


EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (CSDP)

EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, CSDP, er en del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). CSDP'en er det centrale værktøj for EU, når der er behov for EU-deltagelse i krisestyringsopgaver, og det overordnede mål er, at EU skal kunne bidrage til konfliktløsning, fred og stabilitet i verden.
Læs om EU's sikkerhedspolitik


EU's udviklingspolitik og humanitære udviklingspolitik

EU har igennem sin position og instrumenter en enestående mulighed for at bekæmpe fattigdom og nød på globalt plan.
Læs om EU’s udviklingspolitik og humanitære udviklingspolitik


EU's internationale klima- og miljøpolitik

EU-landene vedtog i 2008 ambitiøse klimamålsætninger om at reducere udledningen af drivhusgasser og har også tilsluttet sig FNs klimamål.
Læs om EU's internationale klima- og miljøpolitik


EU-udvidelsen

EU’s udvidelse gavner sikkerheden og udviklingen i Europa og dets nærområde. Samtidig vil det indre marked blive større, og samhandlen øges til fordel for alle medlemslande.

Læs om EU-udvidelsen

Kontakt

Europapolitisk kontor (EUPOL)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

Tlf: (+45) 33 92 04 03

E-mail: [email protected]