Gå til indhold

Aktindsigt i EU

Alle borgere i EU har ret til aktindsigt i dokumenter fra EU’s institutioner.

Lissabon-traktaten har øget åbenheden i EU. Efter artikel 15 i Traktaten om Den Europæiske Funktionsmåde har alle borgere, virksomheder og organisationer i EU som udgangspunkt ret til aktindsigt i dokumenter fra alle EU’s institutioner, organer, kontorer og agenturer.

De nærmere regler om borgernes ret til aktindsigt er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

Reglerne om den praktiske behandling af anmodninger om aktindsigt og åbenhed findes i de enkelte institutioners forretningsordener.

Efter aktindsigtsforordningens regler har alle borgere eller virksomheder og organisationer i en medlemsstat som udgangspunkt ret til aktindsigt i dokumenter, som institutionerne er i besiddelse af. Der gælder dog visse begrænsninger for særlige kategorier af oplysninger og dokumenter.

Danmark arbejder aktivt i Rådet og ved EU-domstolen for at gøre mulighederne for at søge aktindsigt i EU-dokumenter endnu bedre.

Udover muligheden for at søge om aktindsigt gør EU-institutionerne en aktiv indsats for at øge EU's åbenhed. Dette sker i praksis ved at give borgerne øget mulighed for at følge med i EU's arbejde, f.eks. ved automatisk at offentliggøre dokumenter på Internettet.

Kontakt

EU-retskontoret, Juridisk Tjeneste

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

E-mail: [email protected]

Tlf: (+45) 33 92 03 24