Gå til indhold

Borgerinitiativet - EU-borgere kan foreslå ny EU-lovgivning

EU’s borgere har siden 1. april 2011 haft mulighed for at foreslå ny EU-lovgivning. Denne mulighed kaldes for borgerinitiativet.

Borgerinitiativet gør det muligt for EU’s borgere at få direkte indflydelse på EU’s politik ved at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovforslag.

Kommissionen er ikke forpligtet til at fremsætte lovforslag på baggrund af borgerinitiativet, men Kommissionen skal give et begrundet afslag, hvis Kommissionen ikke vil foreslå ny lovgivning som følge af borgerinitiativet. 

Et borgerinitiativ kan kun opfordre Kommissionen til at foreslå lovændringer på områder, hvor EU har beføjelse til det. Der kan altså ikke fremsættes et forslag, hvor medlemslandene selv bestemmer. Samtidig må et forslag ikke være racistisk, diskriminerende, provokerende eller direkte useriøst.

Der er en helt fast procedure for at et borgerinitiativ kan godkendes:

  1. Det skal have støtte fra mindst én million EU-borgere fra minimum syv medlemslande i en periode på max. 12 måneder. 
  2. Der kræves et minimum af underskrivere fra hvert enkelt af de syv lande. I f.eks. Danmark skal minimum 9750 borgere skrive under på et borgerinitiativ for at tælle med blandt de syv medlemslande.

Folketingets EU-Oplysning er det primære nationale kontaktpunkt for borgerinitiativer i Danmark. Læs mere om borgerinitiativet, herunder hvad proceduren er, og hvordan man underskriver et initiativ på EU-Oplysningens hjemmeside.

Kontakt

Europapolitisk kontor (EUPOL)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

Tlf: (+45) 33 92 04 03

E-mail: [email protected]