Gå til indhold

EU's institutioner og organer

EU vedtager love og regler, som gælder for alle EU’s borgere i de 28 medlemslande. Derfor er der også mange parter involveret, når EU træffer beslutninger.

Det er ofte blevet sagt om EU, at EU er mindre end en stat, men mere end en international organisation.

Udsagnet har en vis sandhed, fordi de enkelte medlemslande forbliver fuldt ud uafhængige stater, men samtidig har indvilget i at overdrage suverænitet til EU’s institutioner. Disse institutioner kan på demokratisk vis vedtage lovgivning med direkte virkning i alle medlemslandene på lige fod med national lovgivning.

EU har efterhånden udviklet sig til et meget tæt samarbejde mellem 28 forskellige lande. I takt med at samarbejdet har udviklet sig, er der også opstået behov for nye institutioner og for at ændre på de gamle institutioner.

På siderne herunder kan du læse mere om de vigtigste af EU’s institutioner: Det Europæiske Råd, Ministerrådet, Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU-Domstolen. For en udbygget oversigt over de forskellige institutioner og organer se herunder.

Kontakt

Kontoret for EU-Koordination og Nordisk Samarbejde (EKN)

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

1448 København K

 

Tlf: (+45) 33 92 04 63

E-mail: [email protected]