Gå til indhold

Antidumping

De internationale handelsregler tillader under visse omstændigheder, at EU kan pålægge varer fra tredjelande en antidumping-told. Formålet er at beskytte europæiske producenter mod unfair konkurrence i form af prisdumping.

For at EU kan indføre antidumping-told skal en række kriterier være opfyldt:

  1. Det skal dokumenteres, at der finder dumping sted fra producenter i et tredjeland.
  2. Europæiske producenter af samme/konkurrerende vare skal være udsat for skade.
  3. Der skal være en klar sammenhæng mellem skaden og den dokumenterede dumping.
  4. Det må ikke være i modstrid med unionens overordnede interesser at indføre antidumpning-told.

De tre første kriterier er baseret på WTO's antidumping-aftale, mens det 4. kriterium er indført af EU selv (WTO+).

Antidumping-told indføres af kommissionen efter forudgående undersøgelser af op til 15 måneders varighed. Kommissionen har dog mulighed for senest 9 måneder inde i undersøgelserne at indføre en midlertidig antidumping-told, der vil være gældende i de resterende 6 måneder af undersøgelsen.

Antidumping-foranstaltninger vil typisk være forbundet med modsatrettede interesser i EU's erhvervsliv, idet tolden ofte påfører importører og brugere af det pågældende produkt væsentligt øgede omkostninger.

EU's medlemsstater fører kontrol med kommissionens undersøgelser og kan afvise kommissionens konklusioner/forslag. Kontrollen og afstemningerne finder som udgangspunkt sted i EU's antidumpingkomité, hvor Danmark er repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Virksomheder der har konkrete interesser i en eller flere antidumping-undersøgelser bør tage direkte kontakt til Erhvervsstyrelsen, som vil være behjælpelig med gratis råd og vejledning.

 

Kontakt Erhvervsstyrelsen

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]