Gå til indhold

Handel og bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling indgår som en central del af EU's handelspolitik. Det gælder både EU's handelspræferenceordning for udviklingslande og EU's frihandelsaftaler med tredjelande. Begrebet spænder over menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, klima, korruptionsbekæmpelse og ansvarlig virksomhedsadfærd i en bred forstand, herunder i relation til virksomheders forsyningskæder.

EU yder hermed på handelsområdet et vigtigt bidrag til opfyldelsen af FN’s verdensmål 8 - Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Fra dansk side arbejdes der for at gøre bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling i EU's frihandelsaftaler så effektive og indholdsrige som muligt. Kommissionen har i de seneste år opprioriteret arbejdet med at sikre implementeringen og efterlevelse af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's frihandelsaftaler. Dette mundede efter en offentlig debat ud i fremlæggelse af en 15-punktsplan i begyndelsen af 2018 med en række tiltag, der skal sikre bedre samarbejde, bedre involvering af sociale partnere, mere fokus på implementering samt mere gennemsigtighed og kommunikation om arbejdet med handelsaftalernes kapitler om handel og bæredygtig udvikling.

Set fra den enkelte virksomheds synspunkt er opgaven at integrere bæredygtighed i sin forretningsstrategi, ikke mindst i forhold til risikostyring og forretningsudvikling. Virksomheden kan i denne sammenhæng orientere sig efter retningslinjer udviklet i OECD, generelt og inden for en række sektorer. Danske ambassader søger på forskellig vis at bistå danske virksomheder og lokale samarbejdspartnere i dette arbejde på de respektive markeder. 

Danmark arbejder for en mere aktiv grøn handelspolitik, bl.a. fremme af WTO-forhandlinger om liberalisering af handel med grønne varer og tjenesteydelser, udfasning af subsidier til fossile brændsler samt øget fokus på grønne mærkningsordninger og standarder i handelspolitikken.

Nyttige links:

Europakommissionens meddelelse "Trade for all" af 2015.

Kommissionens hjemmeside om handel og bæredygtig udvikling

Kommissionens non-paper om implementering og efterlevelse af bæredygtighedskapitler i EU's handelsaftaler

Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer

 

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]