Gå til indhold

Grøn handelsliberalisering

Grøn handelsliberalisering betyder, at man fjerner told og handelshindringer på grønne produkter og tjenesteydelser.     Det vil gøre det nemmere at eksportere og importere grønne produkter som vindmøller, solpaneler og teknologi til at bekæmpe luftforurening, rense vand og genbruge affald. Global udbredelse af disse teknologier vil være til gavn for klima og miljø.
 

Når man fjerner told og handelsbarrierer på grønne varer og tjenester, giver det samtidig øget handel. I Danmark er vores virksomheder i front når det gælder clean tech og bæredygtig energi. Udover at gavne klima og miljø vil grøn handelsliberalisering, derfor kunne øge dansk eksport og bidrage til økonomisk vækst og flere arbejdspladser.

Det har  været en dansk mærkesag at sætte fokus på grøn handelsliberalisering i EU og i verden. Under det danske EU-formandskab i 2012 blev emnet sat på EU’s dagsorden.

I sommeren 2014 startede forhandlinger om en aftale om grøn handelsliberalisering – Environmental Goods Agreement (EGA). EU og 16 andre WTO-lande – inklusive USA, Kina og Japan - deltog i forhandlingerne. Den seneste forhandlingsrunde fandt sted i december 2016 uden at der blev opnået enighed. Siden da har forhandlingerne ligget stille. Det er en dansk prioritet at få igangsat nye forhandlinger om liberalisering af handel med grønne varer og tjenesteydelser.

 

Læs mere om forhandlingerne om grøn handelsliberalisering på Kommissionens hjemmeside

Læs mere om grøn handelsliberalisering på Europa-Parlamentets hjemmeside

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]