Gå til indhold

Investeringsbeskyttelse

Danmark har ca. 40 bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler med andre lande, som led i ønsket om at tiltrække udenlandske investeringer og beskytte danske investeringer i udlandet.

Når man som virksomhed ønsker at foretage direkte investeringer i udlandet, er det vigtigt at overveje, hvor sikkert det er, at man kan tage sine penge hjem igen, eller om man risikerer f. eks. nationalisering, ekspropriation eller andre tiltag, som gør, at man mister sin investering eller værdien af den forringes betydeligt.

Med henblik på at beskytte investorer og investeringer mod sådanne risici – og dermed gøre det attraktivt for udenlandske investorer at investere – kan der indgås såkaldte investeringsbeskyttelsesaftaler. Aftalerne kan indgås mellem to lande eller være en del af en plurilateral aftale. Aftalerne forpligter værtslandet til at behandle udenlandske investeringer ordentligt, og hvis det ikke sker, har investoren typisk mulighed for at sagsøge værtslandet gennem international voldgift.

Investeringer inden for EU er som udgangspunkt beskyttet af de generelle EU-regler. I tillæg hertil har der historisk været indgået et stort antal bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler internt mellem EU-landene (såkaldte intra-EU BITs). EU-domstolen fastslog dog i 2018, at sådanne aftaler er i strid med EU-retten. Det har siden medført en proces hen imod afviklingen af intra-EU BITs. I 2020 indgik 23 EU-lande, herunder Danmark, således en aftale om at afvikle deres respektive bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler.

Danmark har ca. 40 bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler med ikke-EU-lande. Dertil kommer, at EU har indgået en række investeringsbeskyttelsesaftaler med tredjelande, som danske investorer også kan være beskyttet af. F. eks. indeholder EU’s frihandelsaftaler med Canada, Singapore og Vietnam kapitler om investeringsbeskyttelse.

EU fik med Lissabontraktaten i 2009 enekompetence til at forhandle aftaler om investeringsbeskyttelse med tredjelande. Det er derfor som udgangspunkt EU, der forhandler nye investeringsbeskyttelsesaftaler på vegne af Danmark. Danmark og de øvrige EU-lande kan dog i visse tilfælde forhandle og indgå aftaler på egen hånd. Udenrigsministeriet følger forhandlinger om nye EU-investeringsbeskyttelsesaftaler igennem den handelspolitiske komité, som rådgiver EU-kommissionen i bl.a. investeringspolitiske sager.

Du kan finde mere information om danske og internationale investeringsbeskyttelsesaftaler i UNCTAD's database.

KONTAKT

Kontoret for Handelspolitik & Udenrigsøkonomisk Analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]