Gå til indhold

Investeringsbeskyttelse

Danmark har indtil 2009 indgået over 40 bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler med lande, som led i ønsket om at tiltrække udenlandske investeringer.

Når danske virksomheder etablerer sig i udlandet via direkte investeringer i joint ventures, datterselskaber eller andre projekter, er et af de vigtige elementer i deres overvejelser, hvor sikkert det er, at man kan tage sine penge hjem igen, eller om man risikerer nationalisering, ekspropriation eller andre tiltag, som gør, at man mister sin investering eller værdien af den forringes betydeligt.

Se oversigt over danske BITs med ikke-EU-lande. Du kan desuden finde mere information om danske og internationale BITs i UNCTAD's database.

Aftalerne forpligter modtagerlandet til at behandle udenlandske investeringer ordentligt, og hvis det ikke sker, har investoren mulighed for at sagsøge landet gennem internationale voldgifter. 

EU fik med Lissabontraktaten i 2009 enekompetence til at forhandle denne type aftaler. Derfor har EU-kommissionen forhandlet frihandelsaftaler, hvori der indgår kapitler om investeringsbeskyttelse med Canada, Singapore og Vietnam. Desuden indgår der investeringsbeskyttelsesregler i forhandlingerne med andre lande om de frihandelsaftaler, som er undervejs, bl.a. med nogle asiatiske og nordafrikanske lande. Endelig forhandler Kommissionen en investeringsaftale med Kina, hvori der også indgår markedsadgang for investeringer fra EU, og en ren investeringsbeskyttelsesaftale med Myanmar. 

Udenrigsministeriet følger disse forhandlinger tæt ved at være repræsenteret i den handelspolitiske komité, som rådgiver Kommissionen i bl.a. investeringspolitiske sager. 

Men EU har ikke ressourcer til at forhandle denne type aftaler med alle lande i verden, hvor danske virksomheder er interesserede i at investere, og hvor der heller ikke endnu er danske aftaler. Derfor har EU vedtaget en forordning, som giver EU mulighed for at ”låne” kompetencen tilbage til medlemslandene, så de selv kan indgå aftaler om investeringsbeskyttelse, indtil EU måtte forhandle en aftale på hele EU's vegne. 

På det grundlag arbejder Udenrigsministeriet med at forhandle med de lande, der især er interessante for danske virksomheder, og som kunne tænkes at ville indgå aftaler med Danmark til gavn for deres egne virksomheder og danske virksomheder. Den første aftale, som er blevet indgået i henhold til forordningen, er med Nordmakedonien.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]