Gå til indhold

Om FN

193 lande er medlemmer af De Forenede Nationer (FN), som er verdens primære mellemstatslige samarbejdsorganisation.

FN-pagten, der trådte i kraft den 24. oktober 1945, udgør en slags grundlov for staternes internationale samarbejde. Den fastlægger i brede træk medlemsstaternes gensidige rettigheder og pligter og etablerer organisationens centrale samarbejdsorganer:

  • Generalforsamlingen
  • Sikkerhedsrådet
  • Det økonomiske og sociale råd
  • Den internationale domstol
  • Sekretariatet (som ledes af Generalsekretæren)

Det samlede FN-system består herudover bl.a. af en lang række særorganisationer, fonde og programmer. I Generalforsamlingen, hvor alle medlemslande er repræsenteret, gælder princippet om, at hvert land - uanset størrelse - har én stemme.

FN's vigtigste opgaver ligger indenfor hovedområderne:

  • Fred og sikkerhed
  • Menneskerettigheder
  • Udviklingsaktiviteter
  • Humanitære indsatser

På siderne nedenfor kan findes mere detaljerede oplysninger om FN's organisation og virke.