Gå til indhold

NATO

Den Nordatlantiske traktat trådte i kraft den 24. august 1949. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) har i dag i alt 31 medlemslande. Danmark var blandt de stiftende lande. NATO’s formål er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem politisk, økonomisk og militært samarbejde. Demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper er vigtige elementer i det fælles værdigrundlag. NATO blev oprindeligt etableret som en kollektiv forsvarsorganisation, men har i dag en lang række aktiviteter som går væsentlig videre end dette formål.

NATO som organisation

Der er i dag 32 medlemslande i NATO: Albanien, Belgien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemborg, Montenegro, Nederlandene, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og USA.

DANATO er Danmarks faste repræsentation ved NATO. NATO fejrer 75 års jubilæum i 2024. Information om Alliancens historie og skelsættende begivenheder kan findes på NATO's officielle hjemmeside.


NATO har 31 medlemslande. DANATO er Danmarks faste repræsentation ved NATO.

NATO-topmøder

Der er ingen fast mødekadence for NATO-topmøder. 

Siden Alliancens begyndelse i 1949 har der været afholdt 23 topmøder. Ved afholdelse af NATO-topmøder, mødes Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council, NAC) på stats- og regeringschefsniveau. Rådet er NATO’s øverste politiske organ og mødes mindst en gang om ugen på ambassadørniveau og flere gange om året på udenrigs- eller forsvarsministerniveau. Det Nordatlantiske Råd har samme beslutningskraft, uanset på hvilket niveau det samles.

Information om tidligere NATO-topmøder kan findes på NATO's hjemmeside
 

NATO udenrigsministermøder

NATO-medlemslandenes udenrigsministre mødes mindst to gange årligt. Den almindelige mødeplan forudser et uformelt møde i forårssemestret og et formelt møde i vinterhalvåret.

Information om tidligere udenrigsministermøder kan findes på NATO's egen hjemmeside