Gå til indhold

Om OSCE

OSCE er verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 deltagende stater fra Europa, Centralasien og Nordamerika. Organisationens hovedaktiviteter omfatter konfliktforebyggelse, krisestyring og reformstøtte inden for demokrati og menneskerettigheder.

OSCE’s hovedkvarter ligger i Wien. Specialiserede OSCE-institutioner, vedr. bl.a. valgobservation og nationale mindretal, er placeret i henholdsvis Haag og Warszawa. Sekretariatet for OSCE’s Parlamentariske Forsamling er beliggende i København.

Der er også etableret OSCE-feltmissioner i flere lande i Sydøsteuropa, Kaukasus og Centralasien. Feltmissionerne gennemfører projekter og yder rådgivning vedrørende bl.a. fredelig konfliktløsning og demokratisering.

Samarbejdet i OSCE foregår inden for tre dimensioner: den militære, den menneskelige og den økonomisk-miljømæssige dimension. Dette afspejler den grundlæggende opfattelse af, at sikkerhed afhænger af en lang række faktorer, herunder både tillidsskabelse på det militære område, økonomisk udvikling, miljø, demokrati og overholdelse af menneskerettighederne.

OSCE’s øverste besluttende organ er topmøderne mellem OSCE-staternes stats- og regeringschefer. I de år, hvor der ikke holdes topmøder, mødes OSCE’s udenrigsministre i OSCE’s ministerråd. I perioderne imellem topmøder og ministerrådsmøder ligger OSCE’s beslutningskompetence i det Permanente Råd i Wien. Her mødes OSCE-landenes ambassadører til forhandlinger under ledelse af formandskabslandet for OSCE.


OSCE's institutioner

For at styrke arbejdet med at overholde OSCE’s forpligtelser på menneskerettighedsområdet har OSCE et særligt Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) i Warszawa. ODIHR bistår de deltagende stater med demokratisering og fremme af respekten for menneskerettigheder. Et centralt område er ODIHR’s overvågning af valg og assistance til deltagerstaterne i den forbindelse.

Højkommissæren for Nationale Mindretal skal fremme overholdelsen af OSCE-forpligtelserne vedrørende nationale mindretal. Højkommissæren skal foretage tidlig varsling, dvs. reagere på etniske spændinger eller andre mindretalsproblemer, der kan udvikle sig til en konflikt.

OSCE har desuden en Repræsentant for Frie Medier. Repræsentantens opgave er at overvåge udviklingen på medieområdet i OSCE-regionen og advare om krænkelser af mediefriheden.

Du kan læse nærmere om OSCE-samarbejdet her www.osce.org.

kontakt

Danmarks Mission ved OSCE, IAEA og CTBTO
Führichgasse 6, 3. sal
A-1010 Wien
Østrig


Tlf.: +43 (1) 512 02 32
Fax: +43 (1) 512 23 86

E-Mail: [email protected]

Web: www.missionwien.um.dk