Gå til indhold

Arktis portal

Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne) er bredt involveret i indsatser og internationale samarbejdsrelationer i den arktiske region.

I Arktis skaber klimaændringerne udfordringer, men medfører også, at regionen er blevet mere tilgængelig. Økonomiske muligheder åbner sig i form af nye sejlruter og mere effektiv søtransport, udvinding af naturressourcer og øget turisme. De nye muligheder tiltrækker interesse ikke kun regionalt, men også internationalt, hvor ikke-arktiske aktører i stigende grad ser et potentiale i regionen. Kongeriget ønsker, at Arktis fastholdes som et lavspændingsområde, hvor potentielle konflikter løses på fredelig vis.

Med den voksende interesse er det vigtigt, at Kongeriget, som en stærk partner i det arktiske samarbejde, fremmer Kongerigets mærkesager om bæredygtighed og økonomisk udvikling til gavn for indbyggerne i regionen. Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 fokuserer såvel på håndteringen af udfordringerne, som på potentialerne i Arktis.

Det afspejles også i de arktiske initiativer, som regeringen har iværksat som led i regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategier, hvor Arktis er identificeret som en væsentlig prioritet, og hvor der bl.a. sættes fokus på økonomisk udvikling til gavn for befolkningerne i Arktis.

 

Regeringen, Færøernes landsstyre og Naalakkersuisut arbejder på nuværende tidspunkt på at formulere en ny fælles platform for Kongerigets deltagelse i det arktiske samarbejde.

 

Læs den skriftlige redegørelse til Folketinget om samarbejdet i Arktis for 2023 her.

 

Læs også regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fra 2023 her. Strategien indeholder bl.a. elementer vedrørende sikkerhed i Arktis og samarbejdet i Rigsfællesskabet.

 

I lyset af Ruslands invasion af Ukraine har Kongeriget Danmark sammen med de øvrige seks stater i Arktisk Råd (med undtagelse af Rusland) besluttet at sætte arbejdet i Arktisk Råd midlertidigt på pause. Se pressemeddelelsen af 3. marts 2022 herKongeriget Danmark og de øvrige seks stater i Arktisk Råd (med undtagelse af Rusland) har den 8. juni 2022 besluttet at genoptage en begrænset del af samarbejdet. Det drejer sig konkret om samarbejdet i de projekter under Rådets seks arbejdsgrupper, hvor der ikke er russisk deltagelse. Se pressemeddelelsen af 8. juni 2022 her.

   

Kontakt

Kontoret for Arktis, Nordamerika og Nordisk samarbejde (NORATL)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 00 00
Fax: (+45) 32 54 05 33