Gå til indhold

Den dansk-tyske mindretalsordning

Ved grænsedragningen i 1920 blev de ydre forudsætninger skabt for det danske og det tyske mindretal, som vi kender dem i dag.

Sidenhen er den endelige udformning for samarbejdets grundlag blevet manifesteret ved København-Bonn-erklæringerne fra 1955. For yderligere information om den dansk-tyske mindretalsordning besøg generalkonsulatet i Flensburgs website.

På denne side kan du ydermere downloade kopier af de originale erklæringstekster med de to regeringschefers underskrifter.

Desuden finder du et fælles dansk-tyske papir af 28. marts 1955, Kiel-erklæringen og Københavns-notatet fra 1949.

Teksterne er hentet fra publikationen "De nationale mindretals rettigheder i det dansk-tyske grænseland - Udvalgte dokumenter", redigeret af Jørgen Kühl og udgivet af Institut for Grænseregionsforskning, 2003.

Nedenfor kan du læse om København-Bonn erklæringerne, deres tilblivelse og deres indhold. Endvidere kan du læse om erklæringerne som en model for løsningen af mindretalsspørgsmål andre steder i Europa.

 

Erklæringerne

København-erklæringen

Bonn-erklæringen 


Øvrige tekster

Københavns-notatet

Kiel-erklæringen

Fælles dansk-tysk-erklæring af 29. marts 2005 

Fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland af 24. april 2015

Dansk-tysk venskabserklæring af 16. marts 2021

Kontakt

Kontoret for EU-Koordination og Nordisk Samarbejde (EKN)Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]