Gå til indhold

Danmark i Latinamerika

Latinamerika og Caribien har 650 mio. indbyggere og er en vigtig region for Danmark, både i forhold til handel, turisme og samarbejde om globale udfordringer. Geografisk er Latinamerika langt væk, men kulturelt og værdimæssigt er vi tæt på hinanden.  

Dette gælder ikke mindst i multilaterale spørgsmål, hvor de 33 lande i regionen samlet har en vigtig stemme i internationale organisationer som FN. Især arbejdet med at stoppe klimaforandringerne, fremme grøn omstilling og bæredygtighed er i fokus for Danmark. De latinamerikanske lande er i høj grad stadig afhængige af fossile brændstoffer og her kan danske bæredygtige løsninger spille en vigtig rolle, således at sammen kan gøre mere for at bevare biodiversitet og reducere klimapåvirkningen.

Regionen har i de seneste årtier oplevet en stor økonomisk udvikling, som har medvirket til, at Danmarks fokus er skiftet fra bistand til samhandel. Se mere om tidligere dansk bistandssamarbejde her. Tidligere har regionens økonomier været kendetegnet ved en protektionistisk tilgang, men de latinamerikanske lande bliver i disse år stadig større eksportmarkeder for Danmark, og efterspørger i stigende grad danske varer og tjenesteydelse inden for områder som lægemidler, digitalisering og fødevareteknologi. Udenrigsministeriet understøtter danske virksomheders adgang til Latinamerika gennem Trade Council. Du kan læse mere om hvordan Trade Council kan hjælpe danske virksomheder her.

Danmark er gennem EU ved at forhandle en frihandelsaftale – forventeligt verdens største – med Mercosur-landene (Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay). Aftalen vil styrke samhandlen, øge dansk eksport og sænke priserne for sydamerikanske varer i Danmark. Den danske regering har fokus på, at aftalen skal forbedre rettighederne for arbejdstagere og gøre samhandlen mere bæredygtig og klimavenlig. Du kan læse mere om frihandelsaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside.

Latinamerika er samtidig også en region med store sociale og økonomiske udfordringer. Uligheden er høj og der er problemer med korruption og kriminalitet mange steder. Miljømæssigt er der også udfordringer, ikke mindst i Amazonas-regnskoven, hvor afskovningen de seneste år har været stigende, hvilket skader både dyrelivet, lokalbefolkningen og klimaet. 

Et vigtigt instrument til at styrke danske relationer til landene i regionen, og til at finde fælles løsninger på nogle af disse problemer er fremme af en mere bæredygtig vækst og udvikling gennem samarbejde mellem danske myndigheder og myndigheder i udvalgte latinamerikanske lande. Gennem denne ordning sender Danmark eksperter på forskellige områder til partnerlande for at bidrage til blandt andet mere sikker svinekødsproduktion, bedre offentlig digital administration og rådgivning om, hvordan el-nettet gøres mere effektivt.

Danmark har desuden et såkaldt strategisk partnerskab med Mexico, der blev indgået på stats- og regeringschefsniveau i 2017. Dette samarbejde giver Danmark en unik adgang til Mexico på flere niveauer, og bidrager derved til at øge markedsadgangen for danske virksomheder samt fremme danske udenrigspolitiske mærkesager som fx grøn energi, bæredygtig produktion osv.

Danmark har fem ambassader i Latinamerika. Du kan læse mere om dem her:


Mexico (dækker også Cuba, Guatemala, Nicaragua, Jamaica, Haiti, Honduras, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent og Grenadinerne og Trinidad og Tobago)

Brasilien(dækker også Guyana og Suriname)

Argentina(dækker også Paraguay og Uruguay)

Colombia (dækker også Venezuela, Bolivia, Panama, Costa Rica)

Chile (dækker også Peru og Ecuador)

repræsentationer

Danmark er fra juli 2017 repræsenteret med fem ambassader i Latinamerika:

Kontakt

Kontor for Asien, Latinamerika og Oceanien (ALO)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected] 
Tlf: (+45) 33 92 09 53
Fax: (+45) 33 92 07 48