Gå til indhold

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) er Danmarks samarbejdsprojekt med Mellemøsten og Nordafrika (MENA). DAPP sigter mod at styrke menneskerettigheder og sikre økonomiske muligheder, især for unge i MENA-regionen.

""

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram 2017-2022

Danmark har siden 2003 arbejdet med partnerorganisationer i MENA-regionen som led i den generelle danske udenrigs- og udviklingspolitik. En ny fase af DAPP blev lanceret i 2022 og fortsætter indtil 2027 i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan. Med udgangspunkt i tidligere programfaser samarbejder danske organisationer med lokale organisationer, der har ekspertise inden for menneskerettigheder, ligestilling, jobskabelse og frie medier.

Overordnet fokus på unge

Ungdomsarbejdsløshed er et stort problem i MENA-regionen, hvor to tredjedele af befolkningen er under 30 år. I nogle lande er en ud af tre unge arbejdsløse.

Den nye fase af DAPP har derfor et endnu stærkere fokus på unge end hidtil. DAPP fokuserer på at sikre unges rettigheder og engagere dem i udviklingen af deres lande ved at styrke jobskabelse og iværksætteri for at forhindre tab af viden og kompetencer, migration og radikalisering.

Otte indsatsområder

Formålet med DAPP er at skabe grundlaget for et bedre liv for unge i MENA-regionen. Den nye DAPP-fase består af otte indsatsområder, der falder ind under to søjler:

Menneskerettigheder og inklusion:

  • Styrkelse af menneskerettigheder
  • Ligestilling mellem køn
  • Frie og mangfoldige medier
  • Forebyggelse af vold og tortur

Søjlen for menneskerettigheder og inklusion består af et konsortium ledet af DIGNITY med Dansk Institut for Menneskerettigheder, International Media Support og KVINFO som partnere.

Beskæftigelse og iværksætteri:

  • Inklusion af unge, engagement og livsfærdigheder
  • Muliggøre og styrke start-ups
  • Øge vækst og beskæftigelse i virksomheder
  • Arbejdsmarkedsforhold

Søjlen for beskæftigelse og iværksætteri består af et konsortium ledet af PlanBørnefonden med MS ActionAid, GAME og Dansk Erhverv som partnere.

Derudover står UNDP Nordic i spidsen for et "Green Growth and Jobs Accelerator Project" som en del af søjlen for beskæftigelse og iværksætteri.

Desuden fortsætter DAPP sin støtte til det Dansk-Egyptiske Dialog Initiativ (DEDI).

Læs mere om det dansk-arabiske partnerskabsprogram i det strategiske rammedokument her eller på: www.dapp.dk/

Kontakt

Kontoret for Mellemøsten og Nordafrika (MENA)

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK- 1448 København K

 

E-mail: [email protected]