Gå til indhold

Om Nordamerika

Der eksisterer et tæt forhold mellem Nordamerika og Europa, som bunder i historiske og kulturelle fællestræk. Især USA har været en vigtig udenrigs- og forsvarspolitisk samt handelsmæssig partner for Europa og Danmark - og er det stadig.

Forholdet mellem Nordamerika og Europa betegnes bredt som det 'transatlantiske samarbejde'.

Betegnelsen dækker over flere samarbejdsområder, herunder ift. samhandlen og det økonomiske samarbejde mellem EU og hhv. USA og Canada, forsvarssamarbejdet i NATO, men også det ikke fast strukturerede samarbejde, bl.a. i internationale organisationer som FN og OSCE.

Dette samarbejde har et omfang og en karakter, der ikke kun giver det betydning for USA og de europæiske lande, men også for resten af verdens lande. Du kan læse mere om Europa/USA-forholdet her

Sideløbende med det transatlantiske samarbejde varetages Danmarks bilaterale interesser i USA og Canada. Dette gælder politisk, men også i forhold til erhvervsfremme og formidling af dansk kultur.

Der afvikles i den forbindelse hvert år en lang række møder og besøg på minister- og embedsmandsniveau, der vidner om det gode forhold mellem Danmark og hhv. USA og Canada.

Kontakt

Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK- 1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 03 75