Gå til indhold

Strategiske Partnerskaber

Danmark har indgået strategiske partnerskaber med otte udvalgte lande. Partnerskaberne baserer sig på en whole-of-government tilgang, der binder en bred vifte af politiske, kommercielle og sektorspecifikke interesser sammen.

I takt med de seneste års globale økonomiske og politiske magtforskydninger er det væsentligt, at Danmark øger sit engagement i de nye globale magtcentre for at fremme Danmarks udenrigspolitiske interesser og prioriteter. Det gælder bl.a. danske udenrigspolitiske prioriteter om at fremme global klimahandling og grøn omstilling, Danmarks sikkerhed samt handel. 

Danmark har derfor indgået strategiske partnerskaber med otte udvalgte lande: Kina (2008), Sydkorea (2011), Japan (2014), Mexico (2017), Indonesien (2017) samt grønne strategiske partnerskaber med Indien (2020), Sydafrika (2022), Vietnam (2023) og Australien (2023). Dertil er det strategiske partnerskab med Sydkorea udvidet til et omfattende grønt strategisk partnerskab (2021), og det strategiske partnerskab med Indonesien er styrket med en ny grøn handlingsplan (2021).

Vietnam og Danmark: VIETNAM AND DENMARK ARE NOW GREEN STRATEGIC PARTNERS (um.dk)


Danmark opnår via de strategiske partnerskaber en komparativ fordel ift. sammenlignelige lande, da partnerskaberne giver privilegeret adgang til partnerskabslandene på flere niveauer. Partnerskaberne bidrager til at opbygge de politiske – og handelsmæssige relationer til partnerskabslandet, og derved mulighederne for at fremme Danmarks udenrigspolitiske interesser og prioriteter – fx udbredelse af danske løsninger og knowhow. Eksempelvis er Danmark det eneste nordiske land og ét af få europæiske lande, der har et såkaldt omfattende strategisk partnerskab med Kina. 

De grønne strategiske partnerskaber er et centralt instrument i Danmarks klimapolitiske indsats. De grønne strategiske partnerskaber understøtter opnåelsen af verdensmålene med særlig fokus på at fremme grøn omstilling og bæredygtig økonomisk vækst i partnerlandet samtidig med, at danske virksomheders markedspositioner og konkrete eksportmuligheder understøttes. Fokus er bl.a. på bæredygtige energiløsninger såsom vindkraft og vandteknologi, men også den bredere grønne transition, cirkulær økonomi, fødevarer mv.  

De strategiske partnerskaber indgås på stats- og regeringschefsniveau (i Danmark ved statsministeren) og baserer sig på en helhedsorienteret tilgang, hvor alle relevante myndigheder i centraladministrationen involveres. Partnerskaberne bygger på politiske, kommercielle og sektorspecifikke interesser og løftes på regeringens vegne af centraladministrationen i fællesskab via en bred vifte af instrumenter, puljer og initiativer.

Udmøntningen sker via handlingsplaner, som definerer hvilke konkrete målsætninger og aktiviteter der vil prioriteres i en given periode. Den fælles handlingsplan med Indonesien fra 2021 indeholder eksempelvis mere end 80 konkrete målsætninger med tilhørende aktiviteter til opfyldelse af disse.

Læs partnerskabsaftalerne (joint statement) og handlingsplanerne her:

Kina og Danmark (2008):  strategisk partnerskab og arbejdsprogram (2023-2026).
Japan
og Danmark (2014): strategisk partnerskab (2014)joint statement (2023) og arbejdsprogram (2023-2028)
Indonesien
og Danmark (2017): grønt strategisk partnerskab og handlingsplan  (2021-2024)
Mexico
og Danmark (2017): strategisk partnerskab og handlingsplan (2023-2027).
Indien
og Danmark (2020): grønt strategisk partnerskab og handlingsplan (2021-2026).
Sydkorea
og Danmark (2011): grønt strategisk partnerskab og handlingsplan (2021-2024)
Sydafrika
og Danmark (2022): grønt strategisk partnerskab (2022). Handlingsplan er under udarbejdelse.  
Vietnam
og Danmark (2023): grønt strategisk partnerskab 

• Australien og Danmark (2023): strategisk partnerskab.