Gå til indhold

Cybersikkerhed og cyberdiplomati

De sikkerhedspolitiske udfordringer fra cyberspace er mangeartede og stigende. Det kræver en aktiv dansk indsats både nationalt og internationalt at skabe et åbent, sikkert og troværdigt internet samt at beskytte de samfundsvigtige digitale infrastrukturer.

Cyberspace har forbundet verden på en ny måde – skabt muligheder og afhængigheder. Men det globale, øjeblikkelige og let tilgængelige internet, hvor anonymitet er nemt og normer ikke konsolideret, har sikkerhedspolitiske implikationer. Stater og ikke-statslige aktører har nu mulighed for at spionere, ødelægge, forårsage forstyrrelser og destabilisere på nye måder, med ny effekt og ikke bundet af konventionel økonomisk og militær magt. Cyberspace udfordrer således de traditionelle sikkerhedspolitiske forståelsesrammer om tid, sted, suverænitet, afskrækkelse, magtforhold. Det øger uforudsigeligheden og risikoen for misforståelser og eskalation.

Cyberspace er ydermere karakteriseret ved, at gerningsmænd vanskeligt kan identificeres med sikkerhed, og at normer for staters adfærd endnu ikke er fastlagt internationalt. Dertil kommer, at det kan være problematisk at vurdere, om cyberhændelser i Danmark har kriminalitet, spionage, terrorisme eller militære forberedelser for øje. Uvisheden om andre staters faktiske adfærd og intention i cyberspace øger risikoen for eskalation og konflikt. Opbygning af tillid og internationale normer samt vidensdeling på tværs af landegrænser er således essentiel. Danmark deltager derfor aktivt i flere forskellige internationale fora, herunder FN, EU, NATO og OSCE, med henblik på at indgå i dialog om god statslig adfærd i cyberspace.

Udenrigsministeriet bidrager løbende til, at Danmark forbliver en stærk international medspiller vedr. cyber- og informationssikkerhed.

Hent strategien her (dansk version)

Hent strategien her (engelsk version)