Gå til indhold

Danske bidrag til den europæiskledede maritime overvågningsmission EMASoH i Hormuzstrædet

Sikkerhedssituationen omkring Hormuzstrædet blev i foråret 2019 alvorligt forværret. Strædet udgør bindeledet mellem Den Persiske Golf og Det Arabiske Hav og er et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt. Retten til fri sejlads gennem strædet er derfor af stor betydning for lande, som lever af handel med omverdenen. I maj og juni 2019 blev flere kommercielle skibe udsat for angreb med sprængladninger, ligesom en række øvrige sikkerhedshændelser i regionen gav anledning til bekymring for den regionale stabilitet. Skibsangrebene skabte utryghed på havene og skærpede den i forvejen tilspidsede sikkerhedssituation i regionen.


Folketinget vedtog den 26. maj 2020 med folketingsbeslutning B 160, at danske militære bidrag på op til ca. 195 personer kunne udsendes til den europæiskledede maritime overvågningsmission EMASoH i Hormuzstrædet. Konkret drejede det sig om et fregatbidrag af Iver Huitfeldt-klassen med tilhørende Seahawk-helikopter og en maritim indsatsenhed, som var udsendt fra august til december 2020 med en samlet besætning på ca. 170 personer. Desuden har Danmark siden oprettelsen af EMASoH i februar 2020 bidraget med stabsofficerer til missionens operative hovedkvarter i Abu Dhabi. Fra januar 2021 til juli 2021 varetog et dansk stabsbidrag på 12 stabsofficerer ledelsen af det militære spor.


Siden august 2020 har Danmark varetaget ledelsen af missionens diplomatiske spor med en dansk ambassadør som den såkaldte Senior Civilian Representative. Den civile repræsentant skal engagere regionale lande og partnere i dialog om den regionale maritime sikkerhed, kortlægge muligheder for tillidsskabende foranstaltninger samt konsultere med EMASoH’s deltagerlande om muligheder for at fremme en bredere regional dialog om maritim sikkerhed. Den særlige civile repræsentant varetagerstillingen frem til ultimo 2021.