Gå til indhold

Danske bidrag til den europæiskledede maritime overvågningsmission EMASoH i Hormuzstrædet

Sikkerhedssituationen omkring Hormuzstrædet blev i foråret 2019 alvorligt forværret. Strædet udgør bindeledet mellem Den Persiske Golf og Det Arabiske Hav og er et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt. Retten til fri sejlads gennem strædet er derfor af stor betydning for lande, som lever af handel med omverdenen. I maj og juni 2019 blev flere kommercielle skibe udsat for angreb med sprængladninger, ligesom en række øvrige sikkerhedshændelser i regionen gav anledning til bekymring for den regionale stabilitet. Skibsangrebene skabte utryghed på havene og skærpede den i forvejen tilspidsede sikkerhedssituation i regionen. På den baggrund oprettede en koalition af otte europæiske lande (Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Italien, Nederlandene, Portugal og Tyskland) i februar 2020 en europæisk-ledet maritim overvågningsmission i Hormuz-strædet (EMASoH). Siden da har Norge tilsluttet sig missionen som niende medlem. 

Danmark havde fra august til december 2020 udsendt et fregatbidrag af Iver Huitfeldt-klassen med tilhørende Seahawk-helikopter og en maritim indsatsenhed til missionen. Fra januar 2021 til juli 2021 varetog et dansk stabsbidrag på 12 stabsofficerer ledelsen af det militære spor. Desuden har Danmark siden oprettelsen af EMASoH bidraget med stabsofficerer til missionens operative hovedkvarter i Abu Dhabi.

Siden august 2020 har Danmark varetaget ledelsen af missionens diplomatiske spor med en dansk ambassadør som den såkaldte Senior Civilian Representative. Den civile repræsentant skal engagere regionale lande og partnere i dialog om den regionale maritime sikkerhed, kortlægge muligheder for tillidsskabende foranstaltninger samt konsultere med EMASoH’s deltagerlande om muligheder for at fremme en bredere regional dialog om maritim sikkerhed.