Gå til indhold

De danske bidrag til kampen mod ISIL

Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten) udgør fortsat en alvorlig trussel mod befolkningerne i flere lande i Mellemøsten og mod international, herunder dansk, sikkerhed. ISIL blev territorialt nedkæmpet i 2019, men er endnu ikke endeligt besejret og udgør fortsat en effektiv terrorbevægelse, der udfordrer stabiliteten i blandt andet Irak og Syrien.

Danmark har stillet en række militære bidrag til rådighed for den internationale koalitions indsats mod ISIL, herunder kapacitetsopbygnings-, radar-, stabs-, kampfly- og transportflysbidrag. Du kan læse mere om de danske bidrag i folketingsbeslutningerne B 123 af 2. oktober 2014, B 8 af 10. november 2015, B 108 af 19. april 2016 samt B50 af 16. januar 2018.

Senest gav Folketinget den 11. juni 2020 med folketingsbeslutning B 159 samtykke til, at Danmark fra slutningen af 2020 og halvandet år frem kunne overtage ansvaret for NATO’s trænings- og kapacitetsopbygningsmission i Irak (NMI). Italien overtog i maj 2022 ledelsen af NMI, men Danmark har fortsat militære bidrag til missionen.

NMI støtter gennem rådgivning den irakiske regering i bestræbelserne på at opretholde sikkerheden i landet, imødegå truslen fra ISIL og andre terrorgrupper og skabe mere stabilitet i Irak. Danmark er med sit nuværende bidrag med til at understøtte NMI’s strategiske rådgivning, uddannelse, og kapacitetsopbygning af udvalgte dele af de irakiske sikkerhedsstyrker.

 

Du kan læse mere om NMI her på NATO MISSION IRAQs hjemmeside.

 

Den internationale indsats til bekæmpelse af ISIL kan følges her på theglobalcoalition.org

Indsatsen kan også følges på X (@coalition / @CJTFOIR)

 

Danmarks bidrag til stabilisering af tidligere ISIL-kontrollerede områder

Ud over militære engagementer bidrager Danmark til stabilisering i Irak og Syrien gennem Freds- og stabiliseringsprogrammet for Syrien og Irak (2022-2025). Programmet har til formål at bidrage til inkluderende fred og stabilitet samt at reducere voldelig ekstremisme og fordrivelse.

I 2022 blev en ny tredje fase af programmet lanceret. Den nye fase har bl.a. et øget fokus på udfordringerne i det nordøstlige Syrien, herunder reintegration af internt fordrevne ved at styrke syriske og irakiske lokalsamfunds kapacitet til at håndtere og reintegrere hjemvendte lejrbeboere. Det gøres bl.a. ved at understøtte de behov, som lokalsamfundene selv prioriterer og forsøge at håndtere sårbarheder, der tidligere blev udnyttet af ISIL. Programmet har derudover et tværgående fokus på forebyggelse af voldelig ekstremisme, inkl. et nyt regionalt engagement som har til formål at modgå ekstremistiske narrativer.

I Irak støtter programmet indsatser med fokus på minerydning, indsamling og opbevaring af beviser for ISIL's forbrydelser, reform af sikkerhedssektoren samt forsoning og støtte til reintegration af internt fordrevne og tilbagevendte fra lejrene i det nordøstlige Syrien. 

I Syrien yder Danmark bl.a. støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder med demokratifremme og dokumentation af menneskerettighedskrænkelser. Dertil kommer støtte til den politiske proces, kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører samt bidrag til levering af basale serviceydelser, herunder civilt beredskab i områder uden for regimets kontrol.