Gå til indhold

De danske bidrag til kampen mod ISIL

Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten) udgør fortsat en alvorlig trussel mod befolkningerne i flere lande i Mellemøsten og mod international, herunder dansk, sikkerhed. ISIL har mistet sit tidligere territorium i Irak og Syrien, men er endnu ikke endeligt besejret og udgør fortsat en effektiv terrorbevægelse, som udfordrer stabiliteten i bl.a. Irak og Syrien. Det vil også fremover være afgørende at opretholde presset på ISIL, så gruppen ikke får fornyet momentum.
Siden oprettelsen i 2014 har den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL i tæt samarbejde med de irakiske sikkerhedsstyrker og koalitionens partnere i Syrien bidraget til at befri de tidligere ISIL-kontrollerede områder i Irak og Syrien. ISIL er som en konsekvens heraf stærkt svækket sammenlignet med situationen i 2014. Koalitionen tæller i dag mere end 80 medlemmer, heraf flere lande fra regionen og internationale organisationer som bl.a. NATO og EU. 

Danmark har stillet en række militære bidrag til rådighed for den internationale koalitions indsats mod ISIL, herunder kapacitetsopbygnings-, radar-, stabs-, kampfly- og transportflysbidrag. Du kan læse mere om de danske bidrag i folketingsbeslutningerne B 123 af 2. oktober 2014, B 8 af 10. november 2015, B 108 af 19. april 2016 samt B50 af 16. januar 2018.
 

Senest har Folketinget den 11. juni 2020 med folketingsbeslutning B 159 givet samtykke til, at Danmark fra slutningen af 2020 og halvandet år frem kan overtage ansvaret for NATO’s trænings- og kapacitetsopbygningsmission i Irak (NMI). NMI støtter gennem rådgivning den irakiske regering i bestræbelserne på at opretholde sikkerheden i landet, imødegå truslen fra ISIL og andre terrorgrupper og skabe mere stabilitet i Irak. Danmark vil med bidraget understøtte NMI’s strategiske rådgivning, uddannelse, træning og kapacitetsopbygning af udvalgte dele af de irakiske sikkerhedsstyrker, herunder arbejdet med langsigtede reformer af den irakiske sikkerhedssektor. Du kan læse mere om NMI her: NATO MISSION IRAQ

Den internationale indsats til bekæmpelse af ISIL kan følges på theglobalcoalition.org

Faktaark: Dansk bidrag til NATO Mission Iraq 2020-2022

Indsatsen kan også følges på Twitter (@coalition / @CJTFOIR)


Danmarks bidrag til stabilisering af tidligere ISIL-kontrollerede områder

Udover det militære bidrag til koalitionen til bekæmpelse af ISIL yder Danmark også bidrag i form af stabilisering i Irak, samt i Syrien i områder uden for regimets kontrol.

Danmarks regionale stabiliseringsprogram for Syrien og Irak, 2019-2021, har til formål at skabe fred og stabilitet i de to lande bl.a. med henblik på at sikre flygtninges eventuelle hjemrejse samt at skabe politisk stabilitet og god regeringsførelse. Herudover sigter programmet efter at fremme lokale aktører, der kan komme med moderate alternativer til radikalisering i samfundet samt at skabe modstandsdygtighed. I Irak støtter Danmark igennem programmet projekter inden for sikring af kritisk infrastruktur, serviceydelser og minerydning i områder befriet fra ISIL samt forsoningsindsatser og gennemførelse af sikkerhedssektorreformer. I Syrien ydes akut stabiliseringsstøtte til udsatte civile i områder uden for regimets kontrol, hvilket inkluderer redningsarbejde.

Stabiliseringsprogrammet fokuserer på tre tematiske områder: 1) Politisk dialog og fredsopbygning, herunder støtte til den FN-ledede politiske forhandlingsproces for Syrien. 2) Modstandsdygtighed og hurtig mobilisering, bl.a. med et solidt bidrag til en stabiliseringsfond under ledelse af UNDP samt til minerydning i Irak. 3) Lokal sikkerhed og regeringsførelse.

Man kan læse mere om stabiliseringsindsatserne her på Udenrigsministeriets hjemmeside.