Gå til indhold

FN’s fredsbevarende operationer

FN’s fredsbevarende operationer er et redskab for FN til løsning og forebyggelse af konflikter. Beslutningen om en fredsbevarende operation træffes af FN’s Sikkerhedsråd. Danmark har deltaget aktivt i FN’s missioner siden 1948, og har en lang tradition for internationalt civilt- og militært samarbejde.

Her beskrives igangværende FN-missioner med dansk militær deltagelse pr. 1. marts 2023:

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
Danmarks bidrag til MINUSMA består pt. af to stabsofficerer. Danmark har tidligere bidraget med flere forskellige militære bidrag, herunder et transportfly C-130J Hercules. Formålet med missionen er at bidrage til stabilitet i landet, implementere transitionskøreplanen, støtte valgprocesserne samt at sikre beskyttelsen af civile.

Læs mere om MINUSMA her.

United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO)
Danmark har været engageret i UNTSO siden missionens etablering i 1948. I dag har Danmark ca. 12 personer udsendt til UNTSO, som er med til at overvåge fredsaftaler mellem Israel og dets nabolande – primært Libanon og Syrien.

Læs mere om UNTSO her.

United Nations Command Military Armistice Commission (UNCMAC)
Formålet med UNCMAC er at overvåge våbenhvileaftalen mellem Nordkorea og Sydkorea. Siden 2009 har der været danskere på missionen, og p.t. har Danmark to observatører udsendt til missionen. UNCMAC er ikke en decideret FN fredsbevarende mission, da den er en amerikanskledet mission med mandat fra FN.

Læs mere om FN's fredsbevarende missioner her.