Gå til indhold

NATO-operationer

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) er hjørnestenen i Danmarks sikkerhedspolitik. Danmark har varetaget sine sikkerhedspolitiske interesser og værdier i Alliancen siden dens grundlæggelse i 1949. I en verden med et sikkerhedsbillede under hurtig forandring er NATO den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed. Danmark bidrager aktivt til bl.a. NATO’s forsvars- og afskrækkelsesprofil og internationale missioner
Her beskrives de primære igangværende NATO-missioner med dansk militær deltagelse.

NATO's Mission i Irak

Danmark bidrager til NATO’s Mission i Irak (NMI). Formålet er at rådgive de irakiske sikkerhedsstyrker, så de på sigt bliver i stand til at tage vare på egen sikkerhed. Fra november 2020 og frem til maj 2022 varetog Danmark lederskabet af NMI. Danmark stiller fortsat en række militære bidrag til rådighed for missionen.

Du kan læse mere om NMI her på NATO's hjemmeside.


Kampbataljon til NATO’s tilstedeværelse i Letland

Danmark bidrager i perioden maj 2022 – maj 2023 med en kampbataljon på omkring 800 soldater til Letland. Bataljonen er udsendt i rammen af NATO, men er ikke en del af eFP. Med udsendelse af en kampbataljon er Danmark med til at håndtere en af NATOs mest presserende sikkerhedsudfordringer, der er forårsaget af Ruslands intensiverede tilstedeværelse i Østersøregionen og landets militære angreb på Ukraine. Derfor er NATO’s tilstedeværelse i Baltikum også med til at styrke sikkerheden i Danmark. Beslutningen om at udsende en kampbataljon blev taget af Folketinget i april 2022.

Kosovo Force

Danmark har deltaget i NATO’s styrke i Kosovo (KFOR) siden 1999. I dag bidrager Danmark med ca. 35 personer, der gennemfører vagttjenester i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo og løser forskellige opgaver for Kosovo Forces hovedkvarter i Pristina.

Øvrige NATO-bidrag

Derudover bidrager Danmark løbende til en række af NATO’s øvrige indsatser og beredskaber.

Dertil bidrager Danmark årligt til NATO’s stående flådestyrker. Med udsendelse af en fregat til NATO’s fregatgruppe 1 yder Danmark et substantielt bidrag til sikkerheden i vores nærområde i Nordsøen og Østersøregionen.

Danmark har også tilmeldt substantielle bidrag bestående af styrker fra alle værn til NATO’s reaktionsstyrker – NATO Response Force (NRF) og til NATO’s pulje af styrker på højt beredskab – NATO Readiness Initiative (NRI). Eksempelvis bidrager Danmark aktuelt til NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF’en), som er en del af NRF’en. Danmark bidrager desuden til NATO’s luftrumsovervågningsfly – Airborne Warning & Control System (AWACS) og NATO’s overvågningsindsats på jorden –  Air Ground Surveillience (AGS).