Gå til indhold

NATO-operationer

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) er hjørnestenen i Danmarks sikkerhedspolitik. Danmark har varetaget sine sikkerhedspolitiske interesser og værdier i Alliancen siden dens grundlæggelse i 1949. I en verden med et sikkerhedsbillede under hurtig forandring er NATO den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed. Danmark bidrager aktivt til bl.a. NATO’s forsvars- og afskrækkelsesprofil og internationale missioner.

Her beskrives de primære igangværende NATO-missioner med dansk militær deltagelse.

NATO's Mission i Irak

Danmark bidrager til NATO’s Mission i Irak (NMI). Formålet er at rådgive de irakiske sikkerhedsstyrker, så de på sigt bliver i stand til at tage vare på egen sikkerhed. Fra november 2020 og frem til maj 2022 har Danmark lederskabet for, og stiller en række militære bidrag til rådighed for missionen. Det er første gang, at Danmark har ledelsen af en NATO-mission.

NATO's styrkede fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen

Siden 2018 har Danmark bidraget til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen (eFP). Formålet med NATO’s fremskudte tilstedeværelse er at forstærke alliancens afskrækkelsesprofil og imødegå det højnede spændingsniveau i Østersøområdet. Beslutningen blev truffet på NATO-topmødet i 2016. I 2020 havde Danmark i alt ca. 200 soldater udsendt til Estland, hvor de indgik i den britiskledede bataljon. Fra marts 2022 og 12 måneder frem, vil Danmark atter vil bidrager Danmark igen til eFP i Estland med op til ca. 200 soldater. 

Baltic Air Policing

Danmark bidrager jævnligt til NATO’s suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum kaldet Baltic Air Policing, som er en del af NATO’s assurance measures (NAM). Opgaven svarer til det nationale afvisningsberedskab i Danmark. Danmark bidrog i 2019 med fire F-16 fly og ca. 60 personer stationeret på luftbasen i Siauliai i Litauen. Det var syvende gang, at Danmark bidrog til NATO Air Policing. Henover efteråret og vinteren 2021 vil Danmark igen bidrage til Baltic Air Policing i Litauen.  

Kosovo Force
Danmark har deltaget i NATO’s styrke i Kosovo (KFOR) siden 1999. I dag bidrager Danmark med ca. 35 soldater, der gennemfører vagttjenester i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo og løser forskellige opgaver for Kosovo Forces hovedkvarter i Pristina.

Øvrige NATO-bidrag

Derudover bidrager Danmark løbende til en række af øvrige NATO’s indsatser og beredskaber. Eksempelvis biddrager Danmark løbende til NATO’s luftbårne luftrumsovervågning (NAEW) som bl.a. anvendes til støtte for Tailored Assurance Measures to Turkey (TAMT). Det er desuden forventningen, at Danmark i 2022 igen vil bidrage til Iceland Peacetime Preparedness Needs (IPPN) med fire F-16 fly. IPPN er ligesom BAP suverænitetshåndhævelse af en NATO allierets luftterritorium.

Dertil bidrager Danmark årligt til NATO’s stående flådestyrker. Med udsendelse af en fregat til NATO’s fregatgruppe 1 yder Danmark et substantielt bidrag til sikkerheden i vores nærområde i Nordsøen og Østersøregionen.

Danmark har også tilmeldt substantielle bidrag bestående af styrker fra alle værn til NATO’s reaktionsstyrker – NATO Response Force (NRF) og til NATO’s pulje af styrker på højt beredskab – NATO Readiness Initiative (NRI). Eksempelvis bidrager Danmark aktuelt til NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF’en), som er en del af NRF’en. Danmark bidrager desuden til NATO’s luftrumsovervågningsfly – Airborne Warning & Control System (AWACS) og NATO’s overvågningsindsats på jorden –  Air Ground Surveillience (AGS).