Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Kina

Gyldig: 21.05.2018Senest redigeret  16.01.2018

Rejsevejledningen for Kina er senest opdateret den 16. januar 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Kina. Du bør dog være forsigtig, når du rejser i landet pga. risiko for trafikulykker.

Risiko for terror

Kina har ikke oplevet terrorangreb rettet mod turister og andre rejsende. Tidligere har uafhængighedsbevægelser i Tibet og Xinjiang dog udført terroraktioner mod kinesiske symboler.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb i Kina. Angreb vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange udlændinge. Du bør derfor være særlig forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan f.eks. være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Kina er forholdsvis lav, men du bør udvise almindelig forsigtighed. Lomme- og tasketyverier kan ske f.eks. ved turistattraktioner, og hvor der er mange mennesker.

Overfald og afpresning af udlændinge sker ind imellem i nattelivet.

Du bør være opmærksom på falske pengesedler.

Hvis du benytter Wi-Fi fra åbne netværk, øger du risikoen for at blive udsat for hacking f.eks. af e-mail konti med bankoplysninger.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt. Det gælder især på landet, men som regel ikke hvor udlændinge rejser hen. De kinesiske myndigheder slår hårdt ned på ulovlige demonstrationer.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Tibet

Efter voldsomme uroligheder i marts 2008 og tibetanske selvafbrændinger siden 2011, er de kinesiske sikkerhedsstyrker blevet meget synlige i Lhasa.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen. Midlertidige indrejseforbud kan blive indført uden varsel.

Xinjiang

Ifølge myndighederne er der generelt roligt i Xinjiang-provinsen. Der har dog siden 2009 været en række voldelige sammenstød mellem etniske grupper og kinesiske myndigheder i den sydlige del af provinsen. Blandt andet i september 2015 blev flere kinesere dræbt under lokale uroligheder.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen.

Naturkatastrofer

Kina rammes ofte af naturkatastrofer. Jordskælv sker især i de vestlige og sydvestlige provinser. Om sommeren er der store oversvømmelser i de centrale og sydlige provinser. De sydøstlige kyster hærges af tyfoner.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer her.

Vejrudsigt findes på http://en.weather.com.cn/. Se relevante lokale myndigheder

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især som fodgænger. Kina har et af de højeste antal trafikdræbte pr. indbygger i verden. Trafikken er uforudsigelig og alvorlige trafikuheld sker ofte. Det skyldes især, at færdselsreglerne ikke overholdes, og at der er mange uerfarne bilister. Få bilister holder tilbage for fodgængere, heller ikke ved grønt lys i et fodgængerfelt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Der er risiko for overfald ved kørsel i uautoriserede taxaer. Det samme gælder, hvis du kører i tuk-tuk alene, især når det er mørkt.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Kina, er du underlagt kinesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Strafferammen i Kina er oftest hårdere end i Danmark. Håndhævelse af love og evt. straf kan variere efter hvor i Kina, du opholder dig og hvilken myndighed, der tager sig af sagen.

Behandling af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse og smugling af alle former for narkotika er strengt forbudt og straffes hårdt bl.a. med dødsstraf. Vær opmærksom på at det også kan medføre straf, hvis du har taget stoffer før din indrejse, og de bliver sporet af de kinesiske myndigheder.

Samvær med prostituerede er forbudt i Kina. Det kan føre til anholdelse i op til 15 dage, bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Telefon- og internetforbindelsen er ofte ustabil. Brug af satellit telefoner er ulovligt.

Myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der kan være begrænset adgang til en række udenlandske websites og til sociale medier.

De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår sjældent engelsk.

Få mere information på lokale myndigheders hjemmesider:

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-kinesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Kina, hvis Kina ikke går med til det.

Hvis du har dansk-kinesisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Kina, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de kinesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal til hver en tid kunne identificere dig over for de kinesiske myndigheder, og bør altid bære en kopi af dit pas med visum eller opholdstilladelse på dig.

Det er vigtigt, at du har det korrekte visum til dit ophold i Kina. Du må f.eks. kun arbejde, hvis du har et arbejdsvisum.

Læs mere om pas- og visumregler.

Få mere information på hjemmesiden for Danmarks Ambassade i Kina.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Luftkvaliteten i kinesiske storbyer er generelt meget dårlig. Når det er værst, bør du holde dig inde. Læs mere om luftkvalitetsmålinger.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Kina kan være af svingende standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der opholder sig i Kina, til at tegne en privat sygeforsikring. Danskere i Kina er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Kina her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Kinas ambassade i Danmark for yderligere information

Relevante lokale myndigheder.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Kort over Kina

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning