[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Kina

Gyldig: 08.12.2016Senest redigeret  02.12.2016
Rejsevejledningen for Kina er senest opdateret den 02. december 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en lille risiko for terrorangreb i Kina, herunder mod turister og andre rejsende.

Kina er generelt et sikkert land at rejse og opholde sig i.

Rejsende til Kina opfordres til at registrere sig på Danskerlisten.

Rejsende skal til hver en tid kunne identificere sig overfor de kinesiske myndigheder, og bør bære en kopi af pas med visum eller opholdstilladelse på sig.

Overtrædelse af kinesisk lovgivning har sædvanligvis alvorlige konsekvenser (bøder, fængselsstraf, ud- og/eller indrejseforbud mv.). I sådanne tilfælde kan de danske repræsentationer henvise til juridisk bistand, men Danmark kan ikke intervenere i en kinesisk straffesag. Strafferammen i Kina er oftest hårdere end i Danmark, og håndhævelse af de kinesiske love og konsekvenserne af en overtrædelse kan afhænge af, hvor i Kina man befinder sig og den myndighed, som varetager sagen.

Rejsende bør desuden udvise almindelig omtanke i forhold til egen adfærd og f.eks. risiko for tyveri m.v. Trafikken er farlig og uforudsigelig.

Herudover bør rejsende ligeledes være opmærksomme på falske pengesedler, undgå at benytte sorte taxaer, samt undgå at køre i tuk-tuk alene, særligt om aftenen/natten.
Kina rammes ofte af naturkatastrofer så som jordskælv og oversvømmelser, hvorfor rejsende bør holde sig orienteret via medierne samt følge henvisninger fra lokale myndigheder.

Luftkvaliteten i Kinas byområder er generelt meget ringe og i ekstreme tilfælde anbefales det at holde sig indendørs, hvis det er muligt.

 

Luftkvalitetsmålinger i Beijing.

Luftkvalitetsmålinger i Shanghai.

Luftkvalitetsmålinger i Guangzhou.
 

Information om influenza A (H7N9), se afsnittet om sundhedsforhold.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Kina, herunder mod turister og andre rejsende.

Tidligere har uafhængighedsbevægelser i de autonome provinser Tibet og Xinjiang sprængt bomber lokalt mod symboler på den kinesiske centralregering.

Kina er dog generelt et sikkert land at rejse og opholde sig i. Den største fare for de fleste danske rejsende i Kina vil være ulykker i den hektiske og uforudsigelige trafik.

Voldelige optøjer som følge af folkelig utilfredshed forekommer, fortrinsvist i landdistrikter og uden for områder, hvor udlændinge typisk rejser eller opholder sig. Kinesiske politi- og sikkerhedsstyrker slår hårdt ned på civil uro og ikke godkendte demonstrationer.

Særlige geografiske risikoområder

Tibet
Der kræves særlig tilladelse til at indrejse i Tibet. Ansøgning sker gennem kinesiske rejsebureauer. Tidsbegrænsede indrejseforbud til enkelte lokalområder kan dog blive indført overalt i Kina uden forvarsel.

Som følge af voldsomme uroligheder i marts 2008, samt fortsatte tibetanske selvafbrændinger siden 2011 primært i de tibetanske områder udenfor Tibet , er de  kinesiske sikkerhedsstyrker tydeligt til stede i gadebilledet i Lhasa.

Danske rejsende til Tibet bør nøje følge sikkerhedssituationen via deres rejsebureau og medierne. Uanset rejsens formål i Tibet opfordres danskere til at registrere sig Danskerlisten.


Xinjiang
Der er ifølge myndighederne generelt roligt i Urumqi og Xinjiang-provinsen. Der har dog siden 2009, herunder også i de seneste to år, været flere episoder med voldelig uro mellem etniske uighurer og kinesiske myndigheder, med flere dødsfald i hver af disse episoder, der primært har fundet sted i den sydlige del af Xinjiang, hvor hovedparten af det uighurske mindretal befinder sig. 

Alle rejsende bør holde sig underrettede via medier, følge lokale myndigheders anvisninger og holde sig væk fra alle optræk til uroligheder. Lokale telefon- og internetforbindelser kan i perioder fungere uregelmæssigt. Modsat Tibet kræves ingen særlig tilladelse til at indrejse i Xinjiang. Uanset rejsens formål i Xinjiang opfordres danskere til at registrere sig på Danskerlisten.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet er generelt lavt og udlændinge er ikke i særlig grad mål for kriminelle. Rejsende bør dog udvise almindelig omtanke og tage nødvendige forholdsregler ved turistattraktioner og i tæt befærdede byområder for at undgå simpel berigelseskriminalitet som f.eks. lomme- og tasketyveri. Der har været rapporter om enkelte tilfælde af overfald på og afpresning af udlændinge, typisk i nattelivet.

Rejsende bør desuden være opmærksomme på falske pengesedler, undgå at benytte sorte taxaer, samt undgå at køre i tuk-tuk alene, særligt om aftenen/natten.

Forretningsfolk og andre med dokumenter og oplysninger, som man ikke ønsker at give uvedkommende adgang til, bør ikke efterlade dokumenter, bærbare computere mv. uden opsyn, heller ikke på hotelværelser.

Samvær med prostituerede i Kina er ulovligt og kan medføre tilbageholdelse i op til 15 dage samt bødestraf. Der er også en risiko for, at samvær med prostitueret kan betragtes som en kriminalsag, med en meget længere strafferamme.

Overtrædelse af kinesisk lovgivning har sædvanligvis alvorlige konsekvenser (bøder, fængselsstraf, ud- og/eller indrejseforbud mv.). I sådanne tilfælde kan de danske repræsentationer henvise til juridisk bistand, men Danmark kan ikke intervenere i en kinesisk straffesag. Strafferammen i Kina er oftest hårdere end i Danmark og håndhævelse af de kinesiske love og konsekvenserne af en overtrædelse kan afhænge af hvor i Kina man befinder sig og den myndighed, som varetager sagen.

I tilfælde af arrestation eller anden konflikt med de kinesiske politimyndigheder anbefales det, at man straks orienterer rejsefæller eller evt. pårørende på stedet herom, samt at man kontakter ambassaden eller det nærmeste generalkonsulat. Se en liste over danske repræsentationer i Kina her. Endvidere bør advokatbistand straks søges, hvis man finder det nødvendigt. Ambassaden kan være behjælpelig med henvisning til advokater.

Danske borgere i Kina skal være opmærksomme på, at såfremt man bliver involveret i en handelsmæssig og/eller civil tvist og sagen forelægges retten, kan de kinesiske myndigheder forhindre borgeren i at udrejse fra Kina indtil tvisten er løst.  Ambassadens mulighed for at assistere i disse sager er meget begrænset. Det anbefales altid at søge advokatbistand i den slags sager, da de ofte kan løses via direkte dialog mellem borgeren, dennes advokat og retten.

Erhvervsdrivende, der har samhandel med Kina, bør være opmærksomme på, at der findes forskellige former for IT-svindel, såsom hacking af e-mail konti med bankinformation mv. Det anbefales derfor, at verificere information om blandt andet pengetransaktioner via flere kilder eller kommunikationsformer, hvis en kinesisk leverandør for eksempel ændrer kontonummer. Hvis uheldet er ude, henvises til siden ”Have you suffered a crime” for vejledning.

Transport

Kina har et af de højeste antal trafikdræbte per indbygger i verden. Høj vækst i privatbilismen og et stort antal urutinerede bilister gør kinesisk trafik farlig og uforudsigelig. Der gælder i princippet stort set de samme trafikregler i Kina som i resten af verden, men ofte følges reglerne ikke. I modsætning til i Danmark drejer bilister ofte til højre i vejkryds på trods af rødt lys. De færreste bilister holder tilbage for fodgængere, heller ikke når der er grønt lys i et fodgængerfelt.

Det anbefales derfor, at man som bilist eller passager så vidt muligt bruger sikkerhedssele (ikke altid til rådighed i taxaer), og især fodgængere bør være forsigtige.

Andre risikoforhold

Store dele af Kina ligger i jordskælvszoner. Senest i april 2010 blev den sydlige del af Qinghai provinsen omkring byen Yushu hårdt ramt med flere end 2000 omkomne, og i maj 2008 omkom op mod 80.000 mennesker i det kraftigste jordskælv i 32 år med epicenter i Sichuan provinsen. Et jordskælv af samme styrke ødelagde byen Tangshan øst for Beijing og dræbte flere hundredetusinde mennesker i 1976. Ofte følges kraftige jordskælv af en række efterskælv.

Kinas centrale og sydlige provinser oplever hver sommer omfattende oversvømmelser, mens de sydøstlige kyster rammes af tyfoner. Oversvømmelserne og tyfonerne medfører ofte dødsfald.

I tilfælde af jordskælv, oversvømmelser, tyfoner og andre naturkatastrofer bør man som rejsende følge de kinesiske myndigheders anvisninger og holde sig orienteret om udviklingen via sit rejsebureau, medierne eller andre med lokal viden. Danskere som befinder sig i områder berørt af naturkatastrofer, opfordres altid til at kontakte
ambassaden og/eller Udenrigsministeriet og fortælle om deres opholdssted og eventuelle behov for assistance. Læs mere om naturkatastrofer her.

Besiddelse og smugling af enhver form for narkotika er ulovlig i Kina. Overtrædelser kan straffes meget hårdt i Kina, herunder med dødsstraf.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Kina, hvis Kina modsætter sig det. Personer af kinesisk oprindelse, der agter at rejse til Kina, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de kinesiske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises

Danskere rådes til altid at have kopi af pas med visum eller opholdstilladelse på sig, og kopi af bopælsdokumentation, hvis man er fastboende i Kina. Danskere bør under hele opholdet i Kina naturligvis sørge for at disse dokumenter er gyldige.

Indrejse i Kina på et pas, som har været meldt mistet og fundet igen, kan medføre problemer og i værste fald kan indrejse til Kina blive afvist. Såfremt man tidligere har haft meldt sit pas mistet, anbefales det at søge om nyt pas og at et eventuelt kinesisk visum eller en opholdstilladelse overføres til det nye pas. Hvis en rejsende bliver forhindret indrejse på baggrund af ovenstående, risikerer man at blive returneret til det land, man udrejste fra. Der er i 2015 set eksempler på rejsende, som tidligere problemfrit er indrejst på deres genfundne pas, er blevet forment indrejse i Kina.

Det er forbudt at indføre marihuana og euforiserende stoffer generelt i Kina og det samme er indtagelse heraf, ifølge Beijings toldmyndigheder. Bemærk, at stoffer indtaget før selve indrejsen muligvis vil kunne spores i en eventuel blodprøve foretaget af toldmyndighederne og at det også vil blive betragtet som strafbart.

Toldinspektion – hvad må man ikke indføre: http://en.bcia.com.cn/server/notice/custom.shtml

For praktisk information for udlændinge, henvises til følgende officielle hjemmesider:

Beijing Government

Shanghai Government

Guangzhou Goverment

Chongqing Government

Hong Kong Government

Rejsesygeforsikring

Danskere i Kina er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Kina opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Generelle råd og vejledning om vaccinationer og sundhedsforhold fås hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen.

Kinas økonomiske vækst har medført tiltagende forurening. Luftkvaliteten i Kinas byområder er generelt ringe og i ekstreme tilfælde anbefales det at holde sig indendørs, hvis det er muligt.

Information om influenza A (H7N9) kan findes på:
http://www.wpro.who.int/china/en/index.html
http://www.wpro.who.int/china/topics/h7n9_influenza/faq_20140117/en/index.html
 

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Kina, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten .

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Kina

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning