Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Kina

Gyldig: 24.10.2018Senest redigeret  12.06.2018

 

Udvis normal opmærksomhed:

Hele landet.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du vil være det, hvis du var i Danmark. De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Kina. Du bør dog være forsigtig, når du rejser i landet pga. risiko for trafikulykker.

Risiko for terror

Kina har ikke oplevet terrorangreb rettet mod turister og andre rejsende. Tidligere har uafhængighedsbevægelser i Tibet og Xinjiang dog udført terroraktioner mod kinesiske symboler.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb i Kina. Angreb vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange udlændinge. Du bør derfor være særlig forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan f.eks. være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Kina er forholdsvis lav, men du bør udvise almindelig forsigtighed. Lomme- og tasketyverier kan ske f.eks. ved turistattraktioner, og hvor der er mange mennesker.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb.

Overfald og afpresning af udlændinge sker ind imellem i nattelivet.

Du bør være opmærksom på falske pengesedler.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, f.eks. i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt. Det gælder især på landet, men som regel ikke hvor udlændinge rejser hen. De kinesiske myndigheder slår hårdt ned på ulovlige demonstrationer.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Tibet

Efter voldsomme uroligheder i marts 2008 og tibetanske selvafbrændinger siden 2011, er de kinesiske sikkerhedsstyrker blevet meget synlige i Lhasa.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen. Midlertidige indrejseforbud kan blive indført uden varsel.

Xinjiang

Ifølge myndighederne er der generelt roligt i Xinjiang-provinsen. Der har dog siden 2009 været en række voldelige sammenstød mellem etniske grupper og kinesiske myndigheder i den sydlige del af provinsen. Blandt andet i september 2015 blev flere kinesere dræbt under lokale uroligheder.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen.

Naturkatastrofer

Kina rammes ofte af naturkatastrofer. Jordskælv sker især i de vestlige og sydvestlige provinser. Om sommeren er der store oversvømmelser i de centrale og sydlige provinser. De sydøstlige kyster hærges af tyfoner.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Følg med i vejrudsigten og hos de lokale beredskabsmyndigheder.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især som fodgænger. Kina har et af de højeste antal trafikdræbte pr. indbygger i verden. Trafikken er uforudsigelig og alvorlige trafikuheld sker ofte. Det skyldes især, at færdselsreglerne ikke overholdes, og at der er mange uerfarne bilister. Få bilister holder tilbage for fodgængere, heller ikke ved grønt lys i et fodgængerfelt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Der er risiko for overfald ved kørsel i uautoriserede taxaer. Det samme gælder, hvis du kører i tuk-tuk alene, især når det er mørkt.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Kina, er du underlagt kinesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Strafferammen i Kina er oftest hårdere end i Danmark. Håndhævelse af love og evt. straf kan variere efter hvor i Kina, du opholder dig og hvilken myndighed, der tager sig af sagen.

Behandling af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse og smugling af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt bl.a. med dødsstraf. Vær opmærksom på at det også kan medføre straf, hvis du har taget stoffer før din indrejse, og de bliver sporet af de kinesiske myndigheder.

Samvær med prostituerede er forbudt i Kina. Det kan føre til anholdelse i op til 15 dage, bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Telefon- og internetforbindelsen er ofte ustabil. Brug af satellit telefoner er ulovligt.

Myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der kan være begrænset adgang til en række udenlandske websites og til sociale medier.

De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår sjældent engelsk.

Få mere information på lokale myndigheders hjemmesider:

Beijing Government

Shanghai Government

Guangzhou Government

Chongqing Government

Hong Kong Government

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-kinesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Kina, hvis Kina ikke går med til det.

Hvis du har dansk-kinesisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Kina, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de kinesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal til hver en tid kunne identificere dig over for de kinesiske myndigheder, og bør altid bære en kopi af dit pas med visum eller opholdstilladelse på dig.

Det er vigtigt, at du har det korrekte visum til dit ophold i Kina. Du må f.eks. kun arbejde, hvis du har et arbejdsvisum.

Læs mere om pas- og visumregler.

Få mere information på hjemmesiden for Danmarks Ambassade i Kina.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Luftkvaliteten i kinesiske storbyer er generelt meget dårlig. Når det er værst, bør du holde dig inde. Læs mere om luftkvalitetsmålinger.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Kina kan være af svingende standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Kina. 

I Kina er du hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Kina.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Kinas ambassade i Danmark for yderligere information.

Relevante lokale myndigheder.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.


Rejsevejledningen for Kina er senest opdateret den 12. juni 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Kort over Kina

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning