Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Malaysia

Gyldig: 15.12.2018Senest redigeret  03.10.2018

Udvis ekstra forsigtighed:

Hele landet (inklusiv Sandakan by og Tawau by), undtagen de steder som er nævnt i den orange bjælke nedenfor.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Alle ikke-nødvendige rejser frarådes:

Kyststrækningen på Sabahs østkyst mellem havnebyerne, Sandakan og Tawau, samt øerne ud for kysten pga. risiko for bortførelse. Det gælder blandt andet øerne Pom Pom, Mabul, Sipadan, Selingan ("Turtle Island") og Langkayan.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Du bør til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed, og udvise ekstra forsigtighed især pga. risikoen for terror. De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Malaysia.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til kyststrækingen på Sabahs østkyst fra Sandakakan til Tawau og til øerne ud for kysten, f.eks. Pom Pom, Mabul, Sipadan, Selingan ("Turtle Island") og Langkayan. Der er en meget høj risiko for kidnapning. Militante islamister med base i det sydlige Filippinerne har i de senere år kidnappet og dræbt bl.a. turister i området. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge området.

Sandakan by og Tawau by er ikke omfattet af advarslen og kan benyttes som udgangspunkt for rejser ind i landet.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terrorangreb i Malaysia.

I juni 2016 var der et granatangreb på en bar i Puchong, Kuala Lumpur, hvor flere mennesker blev hårdt såret. Islamisk Stat har taget ansvaret.

På offentlige steder, hvor der er mange mennesker, og i turistområder har myndighederne gjort en indsats for at øge sikkerheden. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Angreb vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan f.eks. være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko

Kriminalitet

Gadekriminalitet, som f.eks. lomme-, taske- og tricktyverier, sker ofte især i større byer, som f.eks. Kuala Lumpur. Tasketyverier sker ofte fra forbikørende motorcykler. Du kan risikere at blive slæbt med hen ad gaden og komme til skade, hvis du ikke giver slip.

Vær ekstra opmærksom hvis du kører med offentlig transport pga. risikoen for tyveri.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone eller din pc fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Seksuelle overgreb er sjældne, men kan være rettet mod turister. Undgå at færdes alene på øde steder, når det er mørkt. Kvinder bør undgå at køre alene i taxa om natten.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og hold dem altid under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Svindel og afpresning af turister under hasardspil kan ske både på barer og i private hjem.

Pirateri er en risiko for sejlere i området. For mere info se Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, f.eks. i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der kan være risiko for jordskælv i Malaysia.

Der er risiko for voldsomme storme, især i regntiden fra oktober – marts. Der kan ske oversvømmelser og jordskred.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.


Transport

 

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand. Du kan ikke regne med, at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige trafikulykker. Motorcykler er ofte indblandet.

Du bør altid køre med låste døre og oprullede vinduer pga. risiko for tyveri.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel, et shopping center eller et taxaselskab.

Benyt kun anerkendte selskaber hvis du rejser med langtursbusser, færger og passagerbåde. Ofte er sikkerheden ikke i orden, og f.eks. redningsudstyr mangler. Det gælder også turistbåde, der bruges til arrangerede udflugter. Spørg evt. din rejsearrangør. Der sker mange alvorlige ulykker.


Lokale love og sædvaner

Malaysia er et overvejende muslimsk land, hvor islamiske regler i et vist omfang følges, bl.a. afhængig af, hvor i landet du befinder dig.

Når du rejser i Malaysia, er du underlagt malaysisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan f.eks. være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt, i visse tilfælde med dødsstraf.

Størstedelen af befolkningen i Malaysia er muslimer. Du bør som turist være opmærksom på din påklædning, især under ramadanen. Kvinder skal være tildækkede fra skuldre til knæ, når de opholder sig på offentlige steder uden for turistområderne eller i nærheden af religiøse helligdomme.

Homoseksualitet er ulovligt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere lang fængselsstraf eller anden straf f.eks. slag med spanskrør.

Særligt om indrejse og ophold

 

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-malaysisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Malaysia, hvis Malaysia ikke går med til det.

Hvis du har dansk-malaysisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Malaysia, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de malaysiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.


Sundhedsforhold

 

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Malaysia kan være af ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance kan være begrænset.


Rejseforsikring

 

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Malaysia.

I Malaysia er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om rejseforsikringer.


Kontakt

 

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Malaysia på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Malaysias ambassade i Sverige for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde en Dansk Sømands- og Udlandskirke i Malaysia.

Rejsevejledningen for Malaysia er senest opdateret den 3. oktober 2018 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.


Kort over Malaysia

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning