[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Malaysia

Gyldig: 08.12.2016Senest redigeret  07.07.2016

Rejsevejledningen for Malaysia er senest opdateret den 7. juli 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Malaysia, herunder mod turister og andre rejsende.

De fleste danskere har et problemfrit ophold i Malaysia. Særlig forsigtighed bør udvises på offentlige steder, hvor mange vesterlændinge ofte opholder sig, især på restauranter, diskoteker, barer, hoteller og indkøbscentre, specielt i Kuala Lumpur. På øerne ud for østkysten af delstaten Sabah på Borneo bør der desuden udvises forsigtighed pga. risikoen for kidnapning

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til kysten mellem Tungku (ca. 120 km øst for Lahad Datu) og Tawau samt øerne herudfor i delstaten Sabah på Borneo. Det gælder blandt andet (men ikke udelukkende) øerne Pom Pom og Sipadan.

Der opfordres desuden til særlig agtpågivenhed på kyststrækningen i og omkring byen Sandakan beliggende på østkysten af Sabah.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Malaysia, herunder mod turister og andre rejsende.

De fleste danskere har dog et problemfrit ophold i Malaysia. Særlig forsigtighed bør udvises på offentlige steder, hvor mange vesterlændinge ofte opholder sig, især på restauranter, diskoteker, cafeer, barer, hoteller og indkøbscentre m.v., specielt i Kuala Lumpur. De malaysiske politimyndigheder er bevidst om sikkerheden omkring blandt andet ambassader og populære turistområder.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Rejsende bør undgå eventuelle demonstrationer. For oplysning om evt. planlagte demonstrationer, se ambassadens hjemmeside.

Særlige geografiske risikoområder

I Malaysia er især østkysten af delstaten Sabah (beliggende på Borneo) og øerne her ud for et risikoområde. Man bør derfor udvise forsigtighed ved rejser i området. I 2013 fandt et større sammenstød sted mellem bevæbnede personer fra det sydlige Filippinerne og malaysiske sikkerhedsstyrker. Der har været flere tilfælde af bortførelser af turister fra øerne ud for Sabahs østkyst i 2013 og 2014. De malaysiske myndigheder har skærpet sikkerhedsforanstaltningerne i området, men bortførelsesrisiko består fortsat.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til kysten mellem Tungku (ca. 120 km øst for Lahad Datu) og Tawau samt øerne herudfor i delstaten Sabah på Borneo. Det gælder blandt andet (men ikke udelukkende) øerne Pom Pom, Mabul og Sipadan.

Den 14. maj 2015 blev to malaysiere bortført fra en restaurant beliggende ud til vandet få kilometer fra byen Sandakan. Dette er det første tilfælde af bortførelser omkring Sandakan. Rejsende opfordres på den baggrund til særlig agtpågivenhed på kyststrækningen i og omkring byen Sandakan.

Det tilrådes generelt, at danske rejsende holder sig løbende orienteret om situationen i landet og i regionen.

Kriminalitet

Indbrud, tasketyverier og i det hele taget tyveri af pas, penge og bærbare computere forekommer meget ofte. Der er især mange tasketyverier fra kørende motorcykler i Kuala Lumpurs gader. Disse tasketyverier får ofte alvorlige konsekvenser, når man klamrer sig til sin taske og dermed risikerer at blive slæbt med hen ad gaden.

Rejsende bør udvise forsigtighed ved brug af kreditkort, da misbrug/bedrageri med kreditkort er almindeligt forekommende. Kreditkort, pas samt flybilletter bør opbevares forsvarligt. Det anbefales evt. at bære en kopi af sit pas på sig.

Rejsende bør være opmærksomme på risikoen for svindel i forbindelse med hasardspil. Turister er blevet lokket til at deltage i kortspil med store pengeindsatser og store økonomiske konsekvenser for ofrene, der under trusler er blevet tvunget til at hæve kontanter på deres kreditkort og til at aflevere deres penge. Det frarådes derfor at tage imod indbydelser fra fremmede.

Transport

Turister på langtursbusser bør være opmærksom på lommetyve under rejsen. Rejsende bør desuden være opmærksomme på, at buschauffører ofte kan være udmattede eller under indflydelse af alkohol eller lignende. Busser kan ligeledes være i dårlig stand. De samme forhold gør sig gældende ved bådfart mellem øer på både vestkysten og østkysten.

I tilfælde af trafikulykker kan det ikke udelukkes, at myndighederne helst ikke vil involveres. Det lokale politi taler og forstår meget lidt engelsk. Det anbefales i øvrigt, at låse dørene ved færdsel i bil.

Det tilrådes, at kvinder generelt udviser opmærksomhed - også i valg af påklædning. Kvinder bør f.eks. undgå færden på egen hånd i afsides beliggende områder og færdsel alene med taxi om natten.

Andre risikoforhold

Den malaysiske narkotikalovgivning er meget streng med hårde straffe - ofte dødsstraf - for besiddelse og brug af narkotika.

De malaysiske myndigheder ser meget strengt på overtrædelse af visumreglerne. Ophold i Malaysia ud over gyldigheden af visum medfører bøde og i nogle tilfælde tilbageholdelse og fængsling.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Malaysia er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Malaysia opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Malaysia, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Malaysia

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning