Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Palæstina

Gyldig: 24.02.2018Senest redigeret  08.05.2017

Rejsevejledningen for Palæstina er senest opdateret den 8. maj 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Sikkerhedsniveau
Der er stor risiko for terrorangreb i Gaza. Der er en generel risiko for terrorangreb på Vestbredden og i Jerusalem.

Alle rejser til Gaza frarådes. Ikke-nødvendige rejser til Vestbredden frarådes.

Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er stor risiko for terrorangreb i Gaza, også mod turister og andre rejsende.

Der er generel risiko for terrorangreb på Vestbredden og i Jerusalem, også mod turister og andre rejsende.

Læs mere om rejser til lande med terrorrisiko.

Vi anbefaler, at du altid holder dig på afstand af opløb og demonstrationer og andre steder, hvor mange personer er samlet.

Du bør altid have dit pas på dig.

Der er risiko for, at de israelske myndigheder indskrænker bevægelsesfriheden i, til og fra Palæstina. Der kan ske væbnede angreb og optøjer ved de israelske kontrolposter i områderne.

Der er risiko for bortførelse af danskere i Gaza.

Særlige geografiske risikoområder

Jerusalem

I Østjerusalem, navnlig i og umiddelbart omkring Den Gamle By, er situationen ofte meget anspændt. Der har siden oktober 2015 været en række alvorlige sikkerhedsproblemer i dette område. Der kan være demonstrationer, uroligheder og væbnede sammenstød. Det gælder især under jødiske og muslimske højtider og efter fredagsbønnen.

Du bør holde dig på afstand af uroligheder og demonstrationer samt steder, hvor mange personer er samlet.  Udvis forsigtighed i kollektiv transport, som f.eks. byens letbane (Light Rail).

Vestbredden

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Vestbredden.

Du bør være meget forsigtig, hvis du rejser til Vestbredden. På grund af sikkerhedssituationen vil du kun i meget begrænset omfang kunne få hjælp af Udenrigsministeriet, hvis du kommer galt afsted på Vestbredden.

Generelt er situationen på Vestbredden uforudsigelig og stemningen kan nogle gange være meget anspændt. Det gælder især under jødiske og muslimske højtider, sabbat samt efter fredagsbønnen.

Der er risiko for væbnede sammenstød mellem forskellige grupperinger og myndigheder. Du bør være særligt forsigtig, hvis du besøger Hebrons gamle bydel (område H2).

Efter mørkets frembrud fraråder vi, at du bevæger dig rundt på Vestbredden, især mellem bycentrene. Du bør især være forsigtig ved flygtningelejre, i nærheden af israelske bosættelser, på veje til og fra bosættelser og ved israelske checkpoints.

Du bør altid følge anvisninger fra de israelske myndigheder, særligt når du skal igennem israelske checkpoints.

Gaza 

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Gaza. Det gælder også rejser ad søvejen.

Der er risiko for bortførsel i Gaza.

Sikkerhedssituationen er generelt meget ustabil og uforudsigelig i Gaza. Derfor er det meget risikabelt at rejse dertil. Udenrigsministeriet er ikke fysisk tilstede i Gaza, og vi har derfor kun meget begrænsede muligheder for at gøre noget, hvis danskere får behov for assistance.

Hvis du alligevel rejser til Gaza, selvom vi fraråder alle rejser dertil, så skal du være opmærksom på, at du selv skal betale alle udgifter til eventuel assistance fra eksempelvis ambassaden Kairo og/eller repræsentationskontoret i Ramallah. Det kan f.eks. være hjælp til udrejse. Der vil ofte være tale om store ekstraudgifter.

Det israelske militær patruljerer og kontrollerer farvandet ud for Gaza. Israel har tidligere brugt militær magt til at forhindre udenlandske skibe i at anløbe Gaza.

Den seneste væbnede konflikt mellem Israel og palæstinensiske grupperinger i Gaza blev afsluttet den 26. august 2014 med en tidsubestemt våbenhvile.

Andre risikoforhold

Homoseksuelle bør begrænse eller helt undgå fysiske kærtegn i det offentlige rum. Mange i Palæstina opfatter homoseksualitet som usømmelig og man risikerer derfor at blive chikaneret eller overfaldet.

Særlige indrejseforhold

Der er store begrænsninger på persontrafikken ved grænseovergangen til Israel i det nordlige Gaza (Erez). Grænseovergangen kan også blive lukket med meget kort varsel.

Siden oktober 2014 har grænseovergangen til Egypten (Rafah) været lukket på ubestemt tid. Personer, der har tilladelse fra de egyptiske myndigheder, kan i stærkt begrænset omfang komme gennem Rafah-overgangen.

Udenrigsministeriet hjælper i det omfang, det er muligt, danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark i forhold til israelske og palæstinensiske myndigheder.

Hvis du er af palæstinensisk oprindelse, eller af anden oprindelse i regionen, og gerne vil rejse til Palæstina evt. via Israel, bør på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de israelske eller palæstinensiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme eller stempler i pas.

Der gælder særlige regler for ind- og udrejse for danske statsborgere af palæstinensisk oprindelse. Personer, der er registreret hos palæstinensiske myndigheder, og derfor har et palæstinensisk pas/rejsedokument eller palæstinensisk ID-nummer, kan normalt ikke rejse ind og ud af Israel gennem Ben Gurion lufthavn. Man bliver i stedet henvist til Allenby grænseovergangen fra Jordan. Det gælder også, selv om man søger at rejse ind i Israel på dansk pas eller andre rejsedokumenter udstedt af Danmark, f.eks. fremmedpas.

Hvis du er dansk statsborger med oprindelse i et andet land i regionen, vil der ofte være land ekspeditionstid ved indrejse og sikkerhedstjekket vil være skærpet. Det gælder også, hvis du indrejser fra Jordan over King Hussein/Allenby-grænseovergangen.

Hvis du har stempler i dit pas fra lande, som Israel ikke har diplomatiske forbindelser med, vil du ofte skulle igennem et skærpet sikkerhedstjek.

Du kan finde oplysninger om indrejse til Israel i rejsevejledning for Israel.

Du kan finde oplysninger om indrejse til Jordan i rejsevejledning for Jordan.

Rejsesygeforsikring

Vi opfordrer alle danskere, der rejser til eller opholder til i Palæstina, til at tegne en privat sygeforsikring. Danskere i Palæstina er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis. Det blå EU-sygesikringsbevis dækker heller ikke.

Læs mere om rejseforsikringer.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

UM Rejseklar

Du bør downloade Udenrigsministeriets app UM Rejseklar, hvor du har nem adgang til råd og bistand fra Udenrigsministeriet både før og under rejsen. Læs mere om UM Rejseklar.

Vi opfordrer også alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Palæstina i kortere eller længere tid, til at registrere sig på Danskerlisten. Danskerlisten er Udenrigsministeriets tilbud til danskere om at blive kontaktet i tilfælde af en krisesituation i udlandet. Registrér dig på Danskerlisten.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til nærmeste danske ambassade eller konsulat her.

Du kan også følge Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook, hvor vi opdaterer om vigtige sikkerhedssituationer, der har betydning for danske rejsende.

Kort over Palæstina

HENT APP’EN UM REJSEKLAR!

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig, når du rejser ud - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning