Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Palæstina

Gyldig: 26.04.2017Senest redigeret  08.03.2017

Der er stor risiko for terrorangreb i Gaza. Der er generel risiko for terrorangreb på Vestbredden og i Jerusalem.

Alle rejser til Gaza frarådes. Ikke-nødvendige rejser til Vestbredden frarådes.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er stor risiko for terrorangreb i Gaza, herunder mod turister og andre rejsende.

Der er generel risiko for terrorangreb på Vestbredden og i Jerusalem, herunder mod turister og andre rejsende.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Det anbefales altid at holde sig på afstand af opløb og demonstrationer og andre steder, hvor personer forsamles.

Man bør under opholdet altid have sit pas på sig.

Der er risiko for israelske indskrænkninger af bevægelsesfriheden i, til og fra Palæstina. Israelske kontrolposter i områderne har været genstand for væbnede angreb og optøjer.

Der er risiko for bortførelse af danskere i Palæstina.

Særlige geografiske risikoområder

Jerusalem
I Østjerusalem, herunder i og umiddelbart omkring Den Gamle By, er situationen ofte meget anspændt. Demonstrationer, uroligheder og væbnede sammenstød kan forekomme. Det gælder særligt i forbindelse med jødiske og muslimske højtider og efter fredagsbønnen.

Der har siden oktober 2015 været en række alvorlige sikkerhedshændelser navnlig i og omkring Den Gamle By. Rejsende bør holde sig på afstand af eventuelle uroligheder og demonstrationer samt steder, hvor større menneskemængder er samlet.

Det anbefales at udvise stor forsigtighed ved brug af offentlig transport, herunder byens letbane (Light Rail).

Vestbredden
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Vestbredden.

Man bør udvise en høj grad af forsigtighed i forbindelse med rejser dertil. På grund af sikkerhedssituationen vil Udenrigsministeriet kun i meget begrænset omfang kunne bistå nødstedte danske statsborgere på Vestbredden.

Generelt er situationen på Vestbredden præget af uforudsigelighed og stemningen kan til tider være meget anspændt, særligt i forbindelse med jødiske og muslimske højtider samt efter fredagsbønnen.

Der er risiko for væbnede sammenstød mellem forskellige grupperinger og myndigheder.

Efter mørkets frembrud frarådes færdsel på Vestbredden, især mellem bycentrene. Særlig forsigtighed bør iagttages tæt ved flygtningelejre, i nærheden af israelske bosættelser, veje til og fra bosættelser samt israelske checkpoints.

Gaza 
Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Gaza, herunder også rejser ad søvejen.

Sikkerhedssituationen er generelt meget ustabil og rejser til Gaza er således forbundet med en stor risiko. Udenrigsministeriet har ikke har nogen fysisk tilstedeværelse i Gaza, og har derfor kun begrænsede handlemuligheder, hvis der opstår behov for assistance i området.

Personer der, til trods for at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Gaza, alligevel rejser dertil, skal være opmærksomme på, at alle udgifter til eventuel assistance fra eksempelvis ambassaden Kairo og/eller repræsentationskontoret i Ramallah til udrejse skal betales af den rejsende selv. Der vil ofte være tale om betragtelige ekstraudgifter.

Farvandet ud for Gaza patruljeres og kontrolleres af det israelske militær. Israel har tidligere brugt militær magt til at forhindre udenlandske skibe i at anløbe Gaza.

Den seneste væbnede konflikt mellem Israel og palæstinensiske grupperinger i Gaza blev afsluttet den 26. august 2014 med en tidsubestemt våbenhvile.

Andre risikoforhold

Homoseksuelle rådes til at begrænse eller helt undgå fysiske kærtegn i det offentlige rum, idet homoseksualitet blandt mange i Palæstina opfattes som usømmelig og derfor i enkelte tilfælde kan resultere i forhånelser eller deciderede overfald.

Særlige indrejseforhold

Grænseovergangen til Israel i det nordlige Gaza (Erez) er genstand for betydelige restriktioner for persontrafik og kan herudover blive lukket med meget kort varsel.

Siden oktober 2014 har grænseovergangen til Egypten (Rafah) været lukket på ubestemt tid. Der gives i stærkt begrænset omfang mulighed for persontrafik over Rafah-overgangen, og kun for personer med den fornødne tilladelse fra de egyptiske myndigheder.

Udenrigsministeriet bistår i det omfang, det er muligt, danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark i forhold til israelske og palæstinensiske myndigheder.

Danske statsborgere af palæstinensisk oprindelse, eller anden oprindelse i regionen, der agter at rejse til Palæstina evt. via Israel, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de israelske eller palæstinensiske myndigheder, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted. Det kan f.eks. være ikke-afsonede straffedomme eller stempler i pas.

Der gælder særlige restriktioner for ind- og udrejse via Israel til Palæstina for udenlandske statsborgere af palæstinensisk oprindelse. Personer der er registreret hos palæstinensiske myndigheder vil normalt ikke blive tilladt ind- og udrejse via Israels Ben Gurion lufthavn, men henvises til King Hussein/Allenby-grænseovergangen fra Jordan.

Tilsvarende kan indrejse for udenlandske statsborgere af anden oprindelse i regionen ofte være forbundet med lang ekspeditionstid og skærpede sikkerhedstjek. Det gælder også indrejse fra Jordan over King Hussein/Allenby-grænseovergangen.

For alle indrejsende gælder det, at stempler fra lande som Israel ikke har diplomatiske forbindelser med ofte medfører et skærpet sikkerhedscheck.

Yderligere oplysninger vedrørende indrejse til Israel kan findes i rejsevejledning for Israel.

Yderligere oplysninger vedrørende indrejse til Jordan kan findes i rejsevejledning for Jordan.

Rejsesygeforsikring

Danskere i de besatte palæstinensiske områder er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i de palæstinensiske områder opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Råd og vejledning om vaccinationer og sygdomsforhold fås hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Palæstina, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten. Danskerlisten er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Vi opfordrer også rejsende til at downloade Udenrigsministeriets app UM Rejseklar. Vores app giver dig nem adgang til råd og bistand fra Udenrigsministeriet både før og under rejsen. Læs mere om UM Rejseklar.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til nærmeste danske ambassade eller konsulat her.

Du kan også følge Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook, hvor vi opdaterer om vigtige sikkerhedshændelser med betydning for danske rejsende.

Kort over Palæstina

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning