[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Sri Lanka

Gyldig: 08.12.2016Senest redigeret  11.06.2016
Rejsevejledningen for Sri Lanka er senest opdateret den 11. juni 2016 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Sri Lanka, herunder mod turister og andre rejsende.

Generelt er sikkerheden i Sri Lanka forbedret betydeligt i de seneste år, og danske rejsende har i almindelighed et problemfrit ophold i Sri Lanka. Terrorisme kan dog finde sted i alle lande. I de nordlige og østlige dele af landet findes der stadig landminer fra borgerkrigens tid.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Sri Lanka, herunder mod turister og andre rejsende.

Rejsende opfordres til at følge de lokale myndigheders eventuelle anvisninger vedrørende sikkerhed. Under den tidligere konflikt i landet fandt en lang række terrorhandlinger sted, men efter 2009 har der ikke været rapporteret om nogen terrorangreb i Sri Lanka. Sikkerheden i landet er således forbedret betydeligt i de seneste år, og danske rejsende har i almindelighed et problemfrit ophold i Sri Lanka.

I de nordlige og nordøstlige dele af landet findes der stadig landminer fra borgerkrigen, især i landområderne. Rejsende bør derfor udvise forsigtighed og holde sig til de større veje. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør de tages yderst alvorligt.

Man bør holde sig på afstand af demonstrationer og andre steder, hvor der kan opstå spændinger mellem større befolkningsgrupper.

Rejsende bør altid kunne legitimere sig overfor de lokale myndigheder.

Advarsel mod pirateri

Pirateri er en reel risiko for lystsejlere flere steder i verden. For nærmere information henvises til Søfartsstyrelsen.

Andre risikoforhold

Generelt er den almene sikkerhed i relation til berigelseskriminalitet og lign. for udlændinge god og stabil, ikke mindst grundet en synlig tilstedeværelse af politi og militær i hele landet.

Kreditkortsvindel er dog meget udbredt i Sri Lanka, og man bør derfor udvise forsigtighed ved brug af kreditkort.

Besøgende bør være opmærksomme på, at der i Sri Lanka er hårde straffe for alle typer narkotikaforbrydelser. Besiddelse af eksempelvis få gram marihuana kan give fængselsstraffe af flere års varighed.

I regntiden, som normalt strækker sig fra maj til september (South-west Yala Monsoon) og fra oktober til februar (North-east Maha Monsoon), er der særlig risiko for jordskred og oversvømmelser. Danske rejsende i berørte områder opfordres til at følge situationen via rejsearrangører, de lokale og internationale vejr-opdateringer samt de lokale medier. Endvidere anbefales det, at man følger råd og vejledning samt anvisning fra de lokale myndigheder.

Havstrømmene omkring Sri Lanka er stedvis meget kraftige, og badning kan derfor være forbundet med stor risiko.

Der bør udvises stor forsigtighed ved færdsel på Sri Lankas veje. Tog og busser er ofte dårligt vedligeholdte, og uforsvarlig kørsel bidrager til mange uheld.

Homoseksuel aktivitet er strafbar.

Motiver af Buddha på tøj eller Buddha tatoveret på et synligt sted på kroppen kan opfattes som en mangel på respekt for buddhisme og kan føre til fængsling og udvisning.

Rejsende bør altid tildække deres skuldre og knæ samt tage skoene af ved besøg i templer etc. 

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Sri Lanka, hvis Sri Lanka modsætter sig det. Personer af srilankansk afstamning, der agter at rejse til Sri Lanka, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de srilankanske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises. Det bemærkes ligeledes, at srilankanske statsborgere med dansk fremmedpas kan risikere problemer ved ind- og udrejse til/fra Sri Lanka.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Sri Lanka er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Sri Lanka opfordres til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Sri Lanka, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.


Kort over Sri Lanka

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning