[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Tunesien

Gyldig: 11.12.2016Senest redigeret  20.10.2016
Rejsevejledningen for Tunesien er senest opdateret den 20. oktober 2016 med oplysning om, at undtagelsestilstanden er forlænget indtil 18. januar 2017. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en stor risiko for terrorangreb i Tunesien, herunder mod turister og andre rejsende. Der er også risiko for bortførelse af vesterlændinge.

Alle rejser til grænseområder mod Algeriet og Libyen frarådes, og ikke-nødvendige rejser frarådes til den øvrige del af landet.

Der er undtagelsestilstand i Tunesien. Undtagelsestilstanden er indtil videre gældende til og med den 18. oktober 2016.

Næsten alle danske eller nordiske charterselskaber har foreløbigt indstillet deres rejser til Tunesien. 

I vurderingen af terrortruslen indgår både risikoen for terrorhandlinger og myndighedernes evne til at imødegå disse. I afvejningen heraf vurderes det, at der er grund til at fraråde ikke-nødvendige rejser.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en stor risiko for terrorangreb i Tunesien, herunder mod turister og andre rejsende. Turistattraktioner, offentlige bygninger, i nærheden af sikkerhedsmyndigheder og steder, hvor større menneskemængder kan være mulige mål. Der er også risiko for bortførelse af vesterlændinge.

Den 24. november 2015 fandt et bombeangreb sted mod en bus, som transporterede medlemmer af landets sikkerhedsstyrker. Angrebet fandt sted i hovedstaden, Tunis, og mindst 12 personer blev dræbt.

Der er undtagelsestilstand i Tunesien. Undtagelsestilstanden er indtil videre gældende til og med den 18. oktober 2016. Under undtagelsestilstanden har landets Indenrigsministerium og guvernører kompetence til bl.a. at opløse forsamlinger, bryde strejker og lockouts, begrænse bevægelsesfrihed og indføre udgangsforbud.

Rejsende opfordres til at undgå demonstrationer og andre steder, hvor større menneskemængder samles. Man bør generelt følge situationen nøje, bl.a. gennem medierne og med hjælp fra lokalt kendte på stedet evt. rejseselskabsrepræsentanter. Rejsende, der har nødvendige grunde til at rejse til Tunesien, opfordres til at udvise ekstra forsigtighed særligt på steder, som besøges af mange udlændinge, herunder barer og hoteller.

Rejsende bør altid følge myndighedernes anvisninger.

Den 26. juni 2015 fandt et terrorangreb sted i et turistområde i byen Port El Kantaoui ved Sousse. Mange turister blev dræbt ved angrebet og mange blev såret. Den 18. marts 2015 fandt en terrorhandling sted mod Bardo Museet i centrum af Tunis ligeledes med mange døde og sårede turister til følge.

Der forekommer jævnligt angreb fra terrorister på tunesiske sikkerhedsstyrker i visse grænseområder til Algeriet. Den meget ustabile sikkerhedssituation i Libyen har desuden ført til forstærket tunesisk militær tilstedeværelse langs grænsen til Libyen.

I vurderingen af terrortruslen indgår både risikoen for terrorhandlinger og myndighedernes evne til at imødegå disse. I afvejningen heraf vurderes det, at der er grund til at fraråde ikke-nødvendige rejser til Tunesien. I grænseområderne mod Algeriet og Libyen frarådes alle rejser.

Siden januar 2011 har der været frihed til at demonstrere. Der er jævnligt demonstrationer og disse vil kunne udvikle sig voldeligt. Tunesien har efter en længere politisk overgangsproces gennemført valg til parlamentet og præsidentembedet. En ny regering med bred deltagelse fra de toneangivende partier blev dannet i februar 2015.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

 

Særlige geografiske risikoområder

Rejser til grænseområder mod Algeriet og Libyen frarådes.

Ikke-nødvendige rejser til resten af landet frarådes.

Kriminalitet

Der er en risiko for at blive udsat for almindelig kriminalitet. Pas, penge, kreditkort o.l. bør opbevares et sikkert sted. Flygtningestrømmen fra Libyen kan medføre en øget risiko for kriminalitet.

Man bør undgå at færdes på øde og mennesketomme steder, specielt efter mørkets frembrud.

Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt.

Andre risikoforhold

Udlændinge er i almindelighed velkomne, og ikke-muslimsk levevis er accepteret. Dog bør man udvise respekt for muslimske skikke og værdier. Let påklædning accepteres på feriestederne, men rejsende bør generelt være opmærksomme på, hvordan man klæder sig. Det gælder navnlig kvinder.

Alkohol er tilladt og serveres på de fleste større hoteller og restauranter, men omgangen med alkohol bør være diskret.

Rejsende bør ikke fotografere eller filme offentlige bygninger, anlæg og personer.

Der tilrådes stor forsigtighed ved bilkørsel. Frekvensen af færdselsuheld er blandt de højeste i verden.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Tunesien er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Tunesien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Registrer dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Tunesien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets register over danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Tunesien

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning