Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Uganda

Gyldig: 19.11.2017Senest redigeret  25.01.2017
Rejsevejledningen for Uganda er senest opdateret den 23. januar 2017 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit sammen

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Uganda, herunder mod turister og andre rejsende.

Rejsende bør udvise generel forsigtighed. Særlig forsigtighed bør udvises på offentlige steder som markeder, indkøbscentre og hoteller. Steder, hvor mange mennesker samles, herunder demonstrationer, bør generelt undgås. Man bør holde sig løbende orienteret om den aktuelle sikkerhedssituation gennem lokale medier, rejsevejledninger og øvrige relevante kilder og kontakter, og i øvrigt følge lokale myndigheders anvisninger.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Dette gælder specielt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

Der hersker udbredt lovløshed i Karamoja-regionen i det nordøstlige Uganda, og sammenstød mellem forskellige stammer og Ugandas hær samt røveriske overfald er jævnligt forekommende. Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser i Karamoja-regionen med undtagelse af Kidepo National Park, som kun bør besøges med fly.

Der bør udvises generel forsigtighed i de til tider uroplagede grænseområder til den Demokratiske Republik Congo og Sydsudan.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Uganda, herunder mod turister og andre rejsende.

Der finder af og til demonstrationer sted i Kampala og andre større byer i Uganda. Disse kan opstå uden forudgående varsel og kan udvikle sig voldeligt, f.eks. gennem politiets brug af tåregas og gummikugler. Danskere opfordres til at holde sig væk fra demonstrationer.

Rejsende i landet opfordres til at udvise forsigtighed på offentlige steder som markeder, indkøbscentre, hoteller m.v., og undgå steder, hvor mange mennesker samles. Der har fundet terrorangreb sted i Uganda.

PET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Rejsende opfordres til generelt at holde sig orienteret om den aktuelle situation gennem lokale kontakter og nyhedsmedier, ligesom man bør følge de lokale myndigheders anvisninger.

Den danske ambassade i Kampala udsender fra tid til anden specifikke meddelelser om sikkerhedssituationen til danskere, som har registreret sig på ambassadens danskerliste. Samme meddelelse lægges samtidig på ambassadens hjemmeside under ”News” .

Særlige geografiske risikoområder

Særlige geografiske risikoområder

Nordlige og nordvestlige Uganda

Der bør udvises forsigtighed i de til tider uroplagede grænseområder til Den Demokratiske Republik Congo og Sydsudan, og der bør inden rejse til områderne søges oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation hos lokale myndigheder. Rejse udenfor hovedbyerne (Lira, Gulu, Kitgum, Pader, Aura) bør ske med erfaren lokal guide.

Østlige Uganda

Rejser i denne del af landet er normalt problemfrie. Der kan i tilfælde af kraftige regnbyger opstå risiko for jordskred, i særdeleshed i Bulucheke-distriktet nær Mount Elgon National Park.

Nordøstlige Uganda (Karamoja)

Der hersker udbredt lovløshed i Karamoja-regionen. Sammenstød mellem forskellige stammer og Ugandas hær samt røveriske overfald er jævnligt forekommende, hvorfor alle ikke-nødvendige rejser i regionen frarådes. Kidepo National Park, som ligger i det nordlige Kotido-distrikt, bør kun besøges med fly, og forsigtighed bør udvises. Inden rejse til Kidepo National Park bør der søges oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation hos lokale myndigheder, herunder Ugandan Wildlife Authority.

Vestlige og sydvestlige Uganda – grænseområdet mod den Demokratiske Republik Congo (DR Congo)

Der bør udvises forsigtighed i de til tider uroplagede grænseområder til den Demokratiske Republik Congo. Dette omfatter bl.a. dele af nationalparkerne Queen Elisabeth, Rwenzori Bjergene, Kibale Forest samt nationalparkerne Semliki, Bwindi og Mgahinga. Inden rejse til disse, bør der søges oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation hos lokale myndigheder, herunder Ugandan Wildlife Authority.

I november 2016 var der en række voldelige sammenstød i Kasese distriktet mellem ugandiske sikkerhedstyrker og bevæbnede grupper med flere dræbte til følge. Selvom der ikke er indikationer på, at angrebene er rettet mod udenlandske statsborgere, opfordres alle danskere, der bor eller rejser i området, til at udvise forsigtighed og holde sig orienteret om situationen via lokale medier.

Ugandas nationalparker

Rejsende bør forud for besøg i Ugandas nationalparker tage kontakt til Ugandan Wildlife Authority for at indhente opdaterede oplysninger om sikkerhedssituationen i den konkrete park. Benyt velanskrevne rejsearrangører. Rejser til Kidepo National Park bør ske med fly. Mgahinga Gorilla National Park og Bwindi Impenetrable Forest National Park ligger tæt på grænsen til Den Demokratiske Republik Congo og Rwanda, og her er det praksis, at sikkerhedspersonel ledsager turister under gorilla-tracking.

Kriminalitet

Den almindeligste form for kriminalitet i Uganda er berigelseskriminalitet såsom indbrud, tyveri og røveri. Tyve kan være mobile på knallerter eller scootere og river ofte tasker og andre ejendele til sig i farten. Indbrud og røverier i biler finder også sted.

Færdsel til fods efter mørkets frembrud bør helt undgås. Desuden bør man afholde sig fra at anvende motorcykeltaxier, de såkaldte boda-bodas, da disse indebærer en risiko for både trafikuheld og berigelseskriminalitet.

Rejsende bør undgå at udstille sig som oplagte mål for berigelseskriminalitet ved at bære værdigenstande som dyre ure og smykker eller store summer penge på sig.

Transport

Al kørsel på landevejene efter mørkets frembrud frarådes, først og fremmest fordi køretøjer og veje ofte er i meget dårlig forfatning. Af samme årsag bør der i almindelighed udvises stor forsigtighed i trafikken.

Andre risikoforhold

Homoseksualitet er ifølge ugandisk lov strafbart.

Særlige indrejseforhold

Der kræves visa for indrejse i Uganda såvel som dokumentation for vaccination mod gul feber.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Uganda er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Uganda, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Vaccination mod gul feber er påkrævet ved indrejse i Uganda, og alle rejsende opfordres til at kontrollere gyldighedsperioden for deres vaccination.

Adgangen til kvalificeret lægehjælp i Uganda er begrænset - især uden for hovedstaden Kampala. I tilfælde af alvorlig sygdom kan bekostelig flytransport til hospital være nødvendig. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at der er forsikringsdækning. Alvorlige sygdomme som malaria og HIV/AIDS er udbredte i Uganda.

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Seruminstituttet rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse for yderligere information kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt Sundhedsstyrelsen.

Ugandiske myndigheder har i januar 2017 bekræftet forekomsten af (fugleinfluenza) i vilde fugle og tamfjerkræ i Lutembe Bay, nær Entebbe og i Masaka-distriktet. Myndighederne råder til at udvise forsigtighed og ikke røre ved døde fugle.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Uganda, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Uganda

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning