[Skip to Content]
Abonnér

Rejsevejledning - Uganda

Gyldig: 07.12.2016Senest redigeret  27.06.2016
Rejsevejledningen for Uganda er senest opdateret den 27. juni 2016 med redaktionelle oplysninger. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en generel risiko for terrorangreb i Uganda, herunder mod turister og andre rejsende.

 

Rejsende bør udvise generel forsigtighed. Særlig forsigtighed bør udvises på offentlige steder som markeder, indkøbscentre og hoteller. Steder, hvor mange mennesker samles, herunder demonstrationer, bør generelt undgås. Man bør holde sig løbende orienteret om den aktuelle sikkerhedssituation gennem lokale medier, rejsevejledninger og øvrige relevante kilder og kontakter, og i øvrigt følge lokale myndigheders anvisninger.

 

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante islamisters skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at danskere og danske interesser kan blive mål for terrorangreb og bortførelser visse steder i udlandet. Dette gælder specielt i tilfælde, hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske.

 

Der hersker udbredt lovløshed i Karamoja-regionen i det nordøstlige Uganda, og sammenstød mellem forskellige stammer og Ugandas hær samt røveriske overfald er jævnligt forekommende. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser i Karamoja-regionen med undtagelse af Kidepo National Park, som bør besøges med fly.

 

Der bør udvises generel forsigtighed i de til tider uroplagede grænseområder til den Demokratiske Republik Congo, Sydsudan og Rwanda.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en generel risiko for terrorangreb i Uganda, herunder mod turister og andre rejsende.

Der finder af og til demonstrationer sted i Kampala og andre større byer i Uganda. Disse kan opstå uden forudgående varsel og kan udvikle sig voldeligt, f.eks. gennem politiets brug af tåregas og gummikugler. Danskere opfordres til at holde sig væk fra demonstrationer.

Rejsende i landet opfordres til at udvise forsigtighed på offentlige steder som markeder, indkøbscentre, hoteller m.v., og undgå steder, hvor mange mennesker samles. Der har fundet terrorangreb sted i Uganda. I juli 2010 fandt tre eksplosioner sted i Kampala på beværtninger, som viste finalekampen i verdensmesterskaberne i fodbold. Mange blev dræbt og såret ved terrorangrebene. Al-Shabaab tog ansvaret for angrebene og lignende angreb vurderes at kunne ske igen.

P
ET’s Center For Terroranalyse (CTA) vurderer, at risikoen for, at danskere bliver mål for terrorangreb, øges hvis de umiddelbart kan identificeres som danske.

Rejsende opfordres til generelt at holde sig orienteret om den aktuelle situation gennem lokale kontakter og nyhedsmedier, ligesom man bør følge de lokale myndigheders anvisninger.

Den danske ambassade i Kampala udsender fra tid til anden specifikke meddelelser om sikkerhedssituationen til danskere, som har registreret sig på ambassadens danskerliste. Samme meddelelse lægges samtidig på ambassadens hjemmeside under ”News” .

Særlige geografiske risikoområder

Særlige geografiske risikoområder

Nordlige og Nordvestlige Uganda
Der bør udvises forsigtighed i de til tider uroplagede grænseområder til den Demokratiske Republik Congo og Sydsudan, og der bør inden rejse til områderne søges oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation hos lokale myndigheder. Rejse udenfor hovedbyerne (Lira, Gulu, Kitgum, Pader, Aura) bør ske med erfaren lokal guide.

Østlige Uganda
Rejser i denne del af landet er normalt problemfrie. Der kan i tilfælde af kraftige regnbyger opstå risiko for jordskred, i særdeleshed i Bulucheke-distriktet nær Mount Elgon National Park.

Nordøstlige Uganda (Karamoja)
Der hersker udbredt lovløshed i Karamoja-regionen, og sammenstød mellem forskellige stammer og Ugandas hær samt røveriske overfald er jævnligt forekommende, hvorfor alle rejser i regionen frarådes. Dette gælder ikke flyrejse til distriktsbyerne. Kidepo National Park, som ligger i det nordlige Kotido-distrikt, vil kunne besøges med fly, men forsigtighed bør udvises. Inden rejse til Kidepo National Park bør der søges oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation hos lokale myndigheder, herunder Ugandan Wildlife Authority.

Vestlige og sydvestlige Uganda – grænseområdet mod den Demokratiske Republik Congo (DR Congo)
Der bør udvises forsigtighed i de til tider uroplagede grænseområder til den Demokratiske Republik Congo og Rwanda. I det sydvestlige Uganda indebærer nærheden til den ustabile Kivu-region i den Demokratiske Republik Congo at et stort antal congolesiske flygtninge flygter over grænsen ved Ishaha i Kanangu-distriktet og - i mindre grad – i Kisoro-distriktet. En del af Ishara-området ligger indenfor Queen Elisabeth National Park, mens Kisoro-distriktet er hjemsted for nationalparkerne Bwindi og Mgahinga. Inden rejse til Ishaha, Bwindi/Mhahinga samt Bundibugyo-distriktet med Semliki National Park, bør der søges oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation hos lokale myndigheder, herunder Ugandan Wildlife Authority.

Ugandas nationalparker
Rejsende bør forud for besøg i Ugandas nationalparker tage kontakt til Ugandan Wildlife Authority for at indhente opdaterede oplysninger om sikkerhedssituationen i den konkrete park. Benyt velanskrevne rejsearrangører. Rejser til Kidepo National Park bør ske med fly. Mgahinga Gorilla National Park og Bwindi Impenetrable Forest National Park ligger tæt på grænsen til den Demokratiske Republik Congo og Rwanda, og her er det praksis, at sikkerhedspersonel ledsager turister under gorilla-tracking.

Kriminalitet

Den almindeligste form for kriminalitet i Uganda er berigelseskriminalitet såsom indbrud, tyveri og røveri. Tyve kan være mobile på knallerter eller scootere og river ofte tasker og andre ejendele til sig i farten. Indbrud og røverier i biler finder også sted.

Færdsel til fods efter mørkets frembrud bør helt undgås. Desuden bør man afholde sig fra at anvende motorcykeltaxier, de såkaldte boda-bodas, da disse indebærer en risiko for både trafikuheld og berigelseskriminalitet.

Rejsende bør undgå at udstille sig som oplagte mål for berigelseskriminalitet ved at bære værdigenstande som dyre ure og smykker eller store summer penge på sig.

Transport

Al kørsel på landevejene efter mørkets frembrud frarådes, først og fremmest fordi køretøjer og veje ofte er i meget dårlig forfatning. Af samme årsag bør der i almindelighed udvises stor forsigtighed i trafikken.

Andre risikoforhold

Homoseksualitet er ifølge ugandisk lov strafbart.

Særlige indrejseforhold

Der kræves visa for indrejse i Uganda såvel som dokumentation for vaccination mod gul feber.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Uganda er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Uganda opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Vaccination mod gul feber er påkrævet ved indrejse i Uganda, og alle rejsende opfordres til at kontrollere gyldighedsperioden for deres vaccination.

Adgangen til kvalificeret lægehjælp i Uganda er begrænset - især uden for hovedstaden Kampala. I tilfælde af alvorlig sygdom kan bekostelig flytransport til hospital være nødvendig. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at der er forsikringsdækning. Alvorlige sygdomme som malaria og HIV/AIDS er udbredte i Uganda.

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Seruminstituttet rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse for yderligere information kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt Sundhedsstyrelsen

 

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Uganda, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten

Du kan også registrere dit ophold via app’en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app'en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

 

Kort over Uganda

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning