[Skip to Content]
 
Abonnér

Rejsevejledning - Uganda

Gyldig: 03.08.2015Senest redigeret  07.07.2015
Rejsevejledningen for Uganda er senest opdateret den 7. juli 2015 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

Resumé

Vi minder rejsende om den betydelige terrortrussel i Uganda. Rejsende opfordres til at undgå offentlige steder, udvise ekstra stor agtpågivenhed og forsigtighed samt holde sig løbende orienteret gennem lokale medier, rejsevejledninger og øvrige relevante kilder og kontakter.

 

På baggrund af Ugandas betydelige bidrag til de igangværende militære operationer i Somalia, er der generelt en forhøjet risiko for terrorisme i Uganda. Denne risiko vurderes at være særlig stor på offentlige steder, som indkøbscentre, hoteller m.v. samt øvrige steder hvor mange mennesker samles.

Rejsende opfordres til at udvise forsigtighed og i øvrigt holde sig orienteret om situationen gennem lokale medier og kontakter samt følge lokale myndigheders eventuelle anvisninger.

Ud over den generelle terrortrussel i landet er der, som følge af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus på Danmark, en risiko for, at terrorangreb og bortførelser kan blive rettet mod danskere i landet. Dette gælder specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser i Karamoja i det nordøstlige Uganda, med undtagelse af Kidepo National Park, hvor der bør udvises forsigtighed.

Det frarådes at opholde sig i nærheden af eller at krydse Ugandas grænse til  den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) og Sydsudan. Desuden bør der udvises forsigtighed ved ophold i nærheden af eller ved krydsning af grænsen til Rwanda.

Forsigtighed bør udvises ved rejser til følgende områder:

  • Kitgum, Pader, Gulu, Abim og Amuru i det nordlige Uganda, 
  • West Nile Region (distrikterne Nebbi, Arua, Maracha, Koboko, Yumbe, Moyo og Adjumani) og nationalparken Murchison Falls i det nordvestlige Uganda, Mount Elgon i det østlige Uganda, 
  • Lake Albert og Bundibugyo distriktet, herunder Semliki National Park, i det vestlige Uganda,
  • Queen Elisabeth National Park og nationalparkerne Bwindi og Mgahinga i Kisoro distriktet i det sydvestlige Uganda.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er til stadighed en betydelig risiko for terrorangreb i Uganda. Rejsende i landet opfordres til at udvise forsigtighed på offentlige steder, som indkøbscentre, hoteller m.v., og undgå steder, hvor mange mennesker samles. Der har fundet terrorangreb sted, og voldelige demonstrationer forekommer.

Udover den generelle terrortrussel i landet er der, som følge af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus på Danmark, en risiko for at, terrorangreb og bortførelser kan blive rettet mod danskere i landet. Dette gælder specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske. 

I juli 2010 fandt tre eksplosioner sted i Kampala, i henholdsvis Ethiopian Village restaurant i Kabalagala samt i Kyadondo Rugby Club i Lugogo. Mange blev dræbt og såret ved terrorangrebene. Al-Shabaab tog ansvaret for angrebene og lignende angreb kan ske igen.

Rejsende opfordres til generelt at holde sig orienteret om den aktuelle situation gennem lokale kontakter, og nyhedsmedier, ligesom man bør følge de lokale myndigheders anvisninger.

Den danske ambassade i Kampala udsender fra tid til anden specifikke meddelelser om sikkerhedssituationen til danskere, som har registreret sig på ambassadens danskerliste. Samme meddelelse lægges samtidig på ambassadens hjemmeside under ”News”

Særlige geografiske risikoområder

Rebelgruppen Lord’s Resistance Army (LRA) har været aktiv i det nordlige Uganda og det sydlige Sudan gennem de sidste 20 år og har været ansvarlig for et stort antal drab og bortførelser. Den ugandiske regering og LRA indgik i 2008 en fredsaftale og LRA har siden befundet sig udenfor Uganda, hvor de fortsætter deres overgreb mod civilbefolkningerne i nabolandene.

Selvom lov og orden er under genoprettelse, finder almindelig kriminalitet sted og der er en del håndvåben i omløb.

Siden august 2008 har Uganda modtaget næsten 50.000 flygtninge fra DR Congo. Hovedparten af disse flygtninge krydser grænsen ved Ishaha i Kanungu-distriktet i landets syd-vestlige del. En del af Ishaha-området ligger inden for Queen Elisabeth National Park. En mindre del af flygtningene krydser grænsen i Kisoro-distriktet, der er hjemsted for nationalparkerne Bwindi og Mgahinga. Modtagelse af flygtninge koordineres i tæt samarbejde mellem de ugandiske myndigheder, FN og NGO’er. Inden rejser til Ishaha og Bwindi/Mhahinga bør der søges oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation hos ambassaden eller lokale rejseselskaber, ligesom der bør udvises forsigtighed under ophold i disse nationalparker

Nordlige Uganda
Rejser til distrikterne Kitgum, Pader, Gulu, Abim og Amuru vil kunne gennemføres, såfremt forsigtighed udvises. Danskere, der planlægger rejser til disse distrikter anbefales at kontakte ambassaden i Kampala eller en international organisation med lokal tilstedeværelse, for oplysninger om den aktuelle sikkerhedssituation.
 
Nordvestlige Uganda
Sikkerhedssituationen i West Nile Region (distrikterne Nebbi, Arua, Maracha, Koboko, Yumbe, Moyo, og Adjumani) vurderes at være så rolig, at besøg til området vil kunne foretages såfremt, der udvises forsigtighed.

Ved besøg til nationalparken Murchison Falls bør der udvises forsigtighed, da voldelige overfald og drab tidligere har fundet sted inden for parkens område.

Østlige Uganda
Der bør udvises forsigtighed ved færden på Mount Elgon på grund af risiko for overfald. 

Nordøstlige Uganda (Karamoja)
Da der jævnligt sker sammenstød mellem forskellige stammer og Ugandas hær samt forekommer røveriske overfald frarådes alle rejser i Karamoja (distrikterne Moroto, Kotido, Abim, Kaabong og Nakapiripirit). Dette gælder ikke flyrejse til distriktsbyerne. Kidepo National Park, som ligger i det nordlige Kotido-distrikt, vil kunne besøges med fly, men forsigtighed bør udvises.

Vestlige og sydvestlige Uganda – grænseområdet mod den Demokratiske Republik Congo (DR Congo)
Færden på og omkring Lake Albert frarådes, da der fra tid til anden er sammenstød mellem bevæbnede grupper fra DR Congo og det ugandiske forsvar.

Forsigtighed bør udvises ved besøg i Bundibugyo-distriktet, herunder i Semliki National Park, da der har været sammenstød mellem det ugandiske forsvar og oprørsgrupper i grænseområdet mellem Bundibugyo-distriktet og DR Congo.

Ved besøg i Queen Elisabeth National Park bør der udvises forsigtighed og det anbefales forinden at søge vejledning lokalt.

Der bør ligeledes udvises forsigtighed ved besøg i nationalparkerne Bwindi og Mgahinga i Kisoro-distriktet, der er beliggende i et grænseområde, hvor flygtninge fra DR Congo med mellemrum krydser ind over grænsen til Uganda.

Det frarådes at opholde sig i nærheden af, eller at krydse Ugandas grænser til DR Congo og Sydsudan.

Den 5. Juli 2014 var der voldsomme sammenstød da bevæbnede lokale mænd angreb politi og militær installationer samt enkelte civile i det vestlige Uganda i Bundibugyo, Kasese og Ntoroko distrikter. Mere end 70 mennesker er rapporteret omkommet under urolighederne, det er helt afgørende, at man som rejsende løbende holder sig orienteret igennem lokale medier m.v. inden man påtænker at rejse til området. 

Forsigtighed bør udvises ved ophold nær eller ved krydsning af grænsen til Rwanda.

Kriminalitet

Den almindeligste form for kriminalitet i Uganda er berigelseskriminalitet såsom indbrud, tyveri og røveri. Tyve kan være mobile på knallerter eller scootere og rive tasker og andre ejendele til sig i farten. Indbrud i biler og røveri finder sted. 

Færdsel til fods efter mørkets frembrud bør helt undgås. Desuden bør man ikke anvende motorcykeltaxier, de såkaldte boda-bodas.

Rejsende bør ikke udgøre et nemt mål for tyveri og lommetyve ved at bære dyre ure og smykker eller store summer penge på sig.

Transport

Al kørsel på landevejene efter mørkets frembrud frarådes, først og fremmest fordi køretøjer og veje ofte er i meget dårlig forfatning. Af samme årsag bør der i almindelighed udvises stor forsigtighed i trafikken.

Andre risikoforhold

Homoseksualitet er ifølge ugandisk lov strafbart.

Særlige indrejseforhold

Der kræves visa for indrejse i Uganda såvel som dokumentation for vaccination mod gul feber.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Uganda er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Uganda opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Vaccination mod gul feber er påkrævet ved indrejse i Uganda, og alle rejsende opfordres til at kontrollere gyldighedsperioden for deres vaccination.

Adgangen til kvalificeret lægehjælp i Uganda er begrænset - især uden for hovedstaden Kampala. I tilfælde af alvorlig sygdom kan bekostelig flytransport til hospital være nødvendig. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at der er forsikringsdækning. Alvorlige sygdomme som malaria og HIV/AIDS er udbredte i Uganda.

Den 5. oktober 2014 bekræftede det ugandiske sundhedsministerium et tilfælde af Marburg-virusinfektion, og en person er bekræftet død som følge af sygdommen. Andre mulige tilfælde af infektionen undersøges af de ugandiske sundhedsmyndigheder. Rejsende opfordres til løbende at holde sig orienteret om situationen via lokale myndigheder og medier. Det ugandiske sundhedsministeriums pressemeddelelse om det aktuelle udbrud kan læses her.

Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen. Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Seruminstituttet rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse for yderligere information kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt Sundhedsstyrelsen

 

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Uganda, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten

Kort over Uganda

Fold alle afsnit udFold alle afsnit ind

right side component one

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Vælg rejsevejledning