Spring til indhold

Omfanget af misbrug af dansk bistand

I 2020 underrettede Udenrigsministeriet Rigsrevisionen om i alt 34 afsluttende sager vedrørende mistanke om eller konstateret misbrug af dansk udviklingsbistand. Samtidig blev Rigsrevisionen underrettet om 38 nye sager.

Ud af de 34 afsluttede sager blev 6 sager afsluttet med tab. I 2020 konstaterede Udenrigsministeriet et samlet tab på ca. 494.000 kr. som følge af korruption, svindel, misbrug eller andre typer af uregelmæssigheder vedrørende dansk udviklingsbistand. Størrelsen af den samlede danske bistand var i 2020 i alt: 17.103 mio. DKK. Se mere om bistanden og hvordan den bruges på hjemmesiden OpenAid.

Flest sager afsluttet uden tab
28 af de 34 sager blev afsluttet uden tab, enten fordi det efter endt undersøgelse viste sig, at mistanken kunne afkræftes, eller fordi pengene blev betalt tilbage til Danida eller dækket fra partners side.

Tab varierer i størrelse
I sager med tab gælder generelt, at tabene varierer beløbsmæssigt fra nogle få tusinde danske kroner til flere hundrede tusinder kroner. I enkelte tilfælde kan der være tale om større milliontab. I 2020 blev 3 ud af 6 sager afsluttet med tab under 100.000 kr. og ingen af de afsluttede sager havde et milliontab.

Rigsrevisionen underrettes
Når Udenrigsministeriet bliver opmærksom på mistanke om misbrug af danske midler, enten i form af uregelmæssigheder eller svindel, offentliggøres en såkaldt c-sag. Rigsrevisionen har adgang til denne og modtager kvartalsvise oversigtsrapporter. Hvor der er sager af væsentlig art, modtager Rigsrevisionen særlige underretninger. Rigsrevisionen bliver derefter løbende holdt underrettet om de enkelte sagers udvikling indtil sagerne afsluttes, enten med et tab, med at midlerne er betalt tilbage, eller ved, at mistanken om misbrug er annulleret.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan man løbende holde sig orienteret om de c-sager, hvor der er mistanke om misbrug. Danmark er blandt de mest åbne lande i verden, og der lægges vægt på stor gennemsigtighed og offentlighed om arbejdet mod korruption i udviklingssamarbejdet.

Udviklingen i antallet af nye og afsluttede sager fremgår af nedenstående tabel.

Underretninger til Rigsrevisionen i de seneste ni år:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2018

 2019

 2020

Antal sager primo

60

80

87

101

99

109

105

 112

110

Nye sager

81

66

64

53

64

57

55

 44

38

Afsluttede sager

61

59

50

55

54

61

48

 46

34

Antal sager ultimo

80

87

101

99

109

105

112

110 

114

Sager  afsluttet med tab

19

13

10

11

13

13

6

 5

6

Total tabt beløb (mio. DKK)

1,6

1,1

2,5

2,2

3,5

2,0

0,8

 0,5

0,5

(Opdateret februar 2021. Opdateres næste gang februar 2022)

Underretningsskrivelserne om enkeltsager findes på denne side. De særlige forhold, der gør sig gældende for den multilaterale bistand findes her.

 

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]