Gå til indhold

Omfanget af misbrug af dansk bistand

I 2022 afsluttedes 44 sager vedrørende mistanke om eller konstateret misbrug af dansk udviklingsbistand. Samtidig blev der konstateret 36 nye sager.

Ud af de 44 afsluttede sager blev 14 sager afsluttet med tab. I 2022 konstaterede Udenrigsministeriet et samlet tab på ca. 11,2 mio. kr. som følge af korruption, svindel, misbrug eller andre typer af uregelmæssigheder vedrørende dansk udviklingsbistand. Størrelsen af den samlede danske bistand var i 2022 i alt DKK 20.214.203.808,67. Se mere om bistanden og hvordan den bruges på hjemmesiden Open Aid.

Flest sager afsluttet uden tab
30 af de 44 sager blev afsluttet uden tab af danske bistandsmidler, enten fordi det efter endt undersøgelse viste sig, at mistanken kunne afkræftes, pengene blev tilbagebetalt til Danida eller dækket fra partners side.

Tab varierer i størrelse
I sager med tab gælder generelt, at tabene varierer beløbsmæssigt fra nogle få tusinde danske kroner til flere hundrede tusinder kroner. I enkelte tilfælde kan der være tale om større milliontab.
I 2022 var der 14 sager med tab, jf. ovenfor.

Rigsrevisionen underrettes
Når Udenrigsministeriet bliver opmærksom på mistanke om misbrug af danske midler, enten i form af uregelmæssigheder eller svindel, offentliggøres en såkaldt c-sag. De offentliggjorte c-sager opdateres, når der foreligger væsentligt nyt i sagen og frem til, at de afsluttes, enten med et tab, med at midlerne er tilbagebetalt, eller ved, at mistanken om misbrug er annulleret.

Rigsrevisionen har adgang til de offentliggjorte sager og modtager kvartalsvise oversigtsrapporter. Hvor der er sager af væsentlig art, modtager Rigsrevisionen særlige underretninger.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan man løbende holde sig orienteret om de c-sager, hvor der er mistanke om misbrug. Danmark er blandt de mest åbne lande i verden, og der lægges vægt på stor gennemsigtighed og offentlighed om arbejdet mod korruption i udviklingssamarbejdet.

Udviklingen i antallet af nye og afsluttede sager fremgår af nedenstående tabel.

Oversigt over sager de seneste ni år:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Antal sager primo

87

101

99

109

105

112

110

114

113

Nye sager

64

53

64

57

55

44

38

26

36

Afsluttede sager

50

55

54

61

48

46

34

27

44

Antal sager ultimo

101

99

109

105

112

110

114

113

105

Sager afsluttet med tab

10

11

13

13

6

5

6

1

14

Total tabt beløb (mio. DKK)

2,5

2,2

3,5

2,0

0,8

0,5

0,5

0,017

11,2

(Opdateret februar 2023)

Underretningsskrivelserne om enkeltsager findes på denne side. De særlige forhold, der gør sig gældende for den multilaterale bistand findes her.