Gå til indhold

Omfanget af misbrug af dansk bistand

I 2021 underrettede Udenrigsministeriet Rigsrevisionen om i alt 27 afsluttende sager vedrørende mistanke om eller konstateret misbrug af dansk udviklingsbistand. Samtidig blev Rigsrevisionen underrettet om 26 nye sager.

Ud af de 27 afsluttede sager blev 1 sag afsluttet med tab. I 2021 konstaterede Udenrigsministeriet et samlet tab på ca. 17.848 kr. som følge af korruption, svindel, misbrug eller andre typer af uregelmæssigheder vedrørende dansk udviklingsbistand. Størrelsen af den samlede danske bistand var i 2021 i alt 18,029 mia. kr. svarende til 0,7% af bruttonationalindkomsten. Se mere om bistanden og hvordan den bruges på hjemmesiden OpenAid.

Flest sager afsluttet uden tab
26 af de 27 sager blev afsluttet uden tab, enten fordi det efter endt undersøgelse viste sig, at mistanken kunne afkræftes, eller fordi pengene blev betalt tilbage til Danida eller dækket fra partners side.

Tab varierer i størrelse
I sager med tab gælder generelt, at tabene varierer beløbsmæssigt fra nogle få tusinde danske kroner til flere hundrede tusinder kroner. I enkelte tilfælde kan der være tale om større milliontab. I 2021 var der kun én sag med tab, jf. ovenfor.

Rigsrevisionen underrettes
Når Udenrigsministeriet bliver opmærksom på mistanke om misbrug af danske midler, enten i form af uregelmæssigheder eller svindel, offentliggøres en såkaldt c-sag. De offentliggjorte c-sager opdateres, når der foreligger væsentligt nyt i sagen og frem til, at de afsluttes, enten med et tab, med at midlerne er tilbagebetalt, eller ved, at mistanken om misbrug er annulleret.

Rigsrevisionen har adgang til de offentliggjorte sager og modtager kvartalsvise oversigtsrapporter. Hvor der er sager af væsentlig art, modtager Rigsrevisionen særlige underretninger.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan man løbende holde sig orienteret om de c-sager, hvor der er mistanke om misbrug. Danmark er blandt de mest åbne lande i verden, og der lægges vægt på stor gennemsigtighed og offentlighed om arbejdet mod korruption i udviklingssamarbejdet.

Udviklingen i antallet af nye og afsluttede sager fremgår af nedenstående tabel.

Underretninger til Rigsrevisionen i de seneste ni år:

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antal sager primo

80

87

101

99

109

105

112

110

114

Nye sager

66

64

53

64

57

55

44

38

26

Afsluttede sager

59

50

55

54

61

48

46

34

27

Antal sager ultimo

87

101

99

109

105

112

110

114

113

Sager afsluttet med tab

13

10

11

13

13

6

5

6

1

Total tabt beløb (mio. DKK)

1,1

2,5

2,2

3,5

2,0

0,8

0,5

0,5

0,017

(Opdateret februar 2022)

Underretningsskrivelserne om enkeltsager findes på denne side. De særlige forhold, der gør sig gældende for den multilaterale bistand findes her.