Spring til indhold

Legalisering af udenlandske dokumenter

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Legalisering af udenlandske dokumenter

En legalisering har til hensigt at bekræfte, at et dokument er udstedt af den kompetente myndighed og at underskriften og stemplet på dokumentet er ægte. Et dokument skal legaliseres i det land, hvor det er udstedt.

En legalisering er ikke bevis på, at dokumentet er ægte eller at dokumentets indhold er korrekt.  En dansk myndighed kan beslutte sig for at kontrollere, om et dokument er ægte.

Såfremt et udenlandsk dokument skal anvendes i Danmark, bør du først undersøge, om dokumentet skal legaliseres eller ej. Den danske myndighed, der har anmodet om dokumentet kan afklare dette.

Legalisering af dokumenter i henhold til Apostille-konventionen

Hvis dit dokument er udstedt i et land, der har tiltrådt Apostille-konventionen, skal dit dokument påtegnes med en Apostille fra den kompetente myndighed i det pågældende land. Den kompetente myndighed er som regel Udenrigsministeriet. Dokumenter påtegnet med en Apostille kan anvendes i alle lande, der har tiltrådt Apostille-konventionen.

Du kan finde en liste over de lande, der har tiltrådt Apostille-konventionen her.

Legalisering af dokumenter udstedt i lande uden for Apostille-konventionen

Hvis dit dokument er udstedt i et land, som ikke har tiltrådt Apostille-konventionen, bør dit dokument først legaliseres af den kompetente myndighed i det land, hvor dokumentet er udstedt og derefter af den relevante danske ambassade. For yderligere oplysninger om proceduren, henvises du til at kontakte den danske ambassade i det land, hvor dit dokument er udstedt.

Hvis dit dokument er udstedt i et af følgende lande: Afghanistan, Bangladesh, Cameroun, Irak, Pakistan, Somalia, Sydsudan og Yemen, kan dit dokument ikke legaliseres ved en dansk repræsentation.  Du bedes derfor kontakte den relevante danske myndighed, der har anmodet om dokumentet.

Legalisering af danske dokumenter

Hvis dit dokument er udstedt i Danmark og skal anvendes i udlandet, bedes du venligst kontakte Legaliseringskontoret i København. Kontaktoplysninger til Legaliseringskontoret finder du her.

Legaliseringskontoret kan ikke legalisere udenlandske dokumenter.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind