Gå til indhold

Legalisering af udenlandske dokumenter

Udenrigsministeriets legaliseringskontor legaliserer ikke dokumenter udstedt i andre lande. Et dokument skal legaliseres i det land, hvor det er udstedt.

En legalisering er ikke bevis på, at dokumentet er ægte eller at dokumentets indhold er korrekt. En dansk myndighed kan beslutte sig for at kontrollere, om et dokument er ægte.

Såfremt et udenlandsk dokument skal anvendes i Danmark, bør du først undersøge, om dokumentet skal legaliseres eller ej. Den danske myndighed, der har anmodet om dokumentet, kan afklare dette.

Legalisering af dokumenter udstedt i et land der har tiltrådt Apostille-konventionen

Hvis dit dokument er udstedt i et land, der har tiltrådt Apostille-konventionen, skal dit dokument påtegnes med en Apostille fra den kompetente myndighed i det pågældende land. Den kompetente myndighed er som regel Udenrigsministeriet i landet. Dokumenter, påtegnet med en Apostille, kan anvendes i alle lande, der har tiltrådt Apostille-konventionen.

Du kan finde en liste over de lande, som har tiltrådt Apostille-konventionen her.

Legalisering af dokumenter udstedt i lande der ikke har tiltrådt Apostille-konventionen

Hvis dit dokument er udstedt i et land, som ikke har tiltrådt Apostille-konventionen, bør dit dokument først legaliseres af Udenrigsministeriet i det pågældende land, hvor dokumentet er udstedt og derefter af den relevante danske ambassade. For yderligere oplysninger om proceduren, henvises du til den danske ambassade i det land, hvor dit dokument er udstedt.

OBS: Hvis dit dokument er udstedt i et af følgende lande: Afghanistan, Bangladesh, Cameroun, Irak, Libyen, Pakistan*, Somalia, Sydsudan og Yemen, kan dit dokument ikke legaliseres ved en dansk repræsentation.
Hvis du har et dokument udstedt i en af de ovenfor nævnte lande, bedes du kontakte den danske myndighed, der har efterspurgt det pågældende dokument. Det er den efterspørgende myndighed, der afgør om dokumentet kan benyttes i forbindelse med sagsbehandlingen uden en legalisering.

*) Pakistan tiltrådte apostillekonventionen den 9. marts 2023. Danmark har gjort indsigelse mod landets tiltrædelse, hvorfor konventionen ikke finder anvendelse de to lande imellem (se mere her). Det betyder, at dokumenter fra Pakistan som i praksis ville skulle påtegnes af den danske ambassade for at opnå retsvirkning i Danmark, derfor ikke kan påtegnes.