Spring til indhold

Rejseråd til erhvervsrejser

Mulighed for erhvervsrejser

Senest opdateret den 13. oktober 2021 kl. 14:27. 

Erhvervsrejse
Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til lande, hvortil Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Der er behov for at gennemføre en række erhvervsrejser under COVID-19 af hensyn til opretholdelse af dansk eksport. 

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med COVID-19 i udlandet.

Ved erhvervsrejser til udlandet samt erhvervsbesøg fra udlandet til Danmark giver denne oversigt nyttig information. Du kan også klikke dig til et overblik inklusiv test- og eventuelle isolationskrav, når du kommer tilbage fra erhvervsrejse her.

Oversigt for erhvervsrejsende til udvalgte danske eksportmarkeder - tjek altid regler via link til relevant dansk ambassades hjemmeside
Adgang for erhvervsrejsende  Lande Anerkendelse af dokumentation for færdigvaccination og tidligere smitte 
 Krav 
Adgang for erhvervsrejsende evt. med test eller registrering Canada Ja, for færdigvaccinerede Færdigvaccinerede med godkendte vacciner i Canada tillades med karantænefriindrejse. Indrejseforbud for ikkevaccinerede rejsende - med undtagelse af erhvervsrejsende, som vurderes af essentiel karakter eller søger dispensation. Krav om registrering af ankomst på forhånd (og ved færdigvaccination dokumentation for vaccination), fremvisning af maks. 72 timer gammel PCR-test for at boarde flyet samt indsendelse af rejseplan med daglig indberetning under karantænen. PCR-test ved ankomst, hvorefter resultatet afventes på karantænehotel. Krav om i alt 14 dages karantæne med test på dag 8. a)
Norge  Ja

Ved ankomst fra grønt eller orange land skal der ikke fremvises dokumentation.

Ved ankomst fra rødt land skal man fremvise dokumentation for færdigvaccination, eller i 10 dages karantæne.

Rusland  Nej Krav om fremvisning af maks 72 timer gammel PCR test.
Storbritannien Ja (for testresultat og vaccination) Alle skal registrere sig inden for 48 timer for indrejse. Ved dokumentation for færdigvaccination krav om selvbetalt test på 2. dag efter ankomst. Ved ikke-færdigvaccination krav om fremvisning af negativ test maks. 72 timer gammel. For ikke-vaccinerede skal man tage test p´å 8. dagen og forblive i karantæne i 10 dage, med mulighed for at afbryde karantænen på 5. dagen ved negativ test.
Adgang for erhvervsrejsende, men krav om karantæne/selvisolation Indien
Nej Mulighed for indrejse for erhvervsrejsende, der ankommer i ikke-planlagte kommercielle eller chartrede fly. Krav om fremvisning af negativ PCR-test (maks. 72 timer gammel), indrejseformular herunder tilsagn til at ville overholde isolationskrav. Ved ankomst krav om PCR-test på egen regning. Visum skal søges på den indiske ambassade i Danmark. Mulighed for dispensation for karantæne.
  Sydkorea  Nej Fremvisning af maks. 72 timer negativ test og udfyldelse af indrejseformular. Ved ankomst foretages screening (temperaturmåling og spørgeskema) samt krav om download af obligatorisk app, test og 14 dages karantæne med mulighed for at søge dispensation for færdigvaccinerede erhvervsrejsende. b) 
Begrænset adgang for erhvervsrejsende

Japan Nej  Generelt indrejseforbud med mulighed for at søge om ekstraordinær tilladelse til visa hvis erhvervsrejsen omhandler samfundskritiske opgaver. Krav om fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test, udfyldelse af formular og 14 dages karantæne. Ved dokumentation for færdigvaccination kan karantænen forkortes til 10 dage ved negativ test på 10. dagen. c)
Kina Nej  Indrejseforbud med få undtagelser for erhvervsrejser, som vurderes nødvendige af de kinesiske myndigheder. Fremvisning af negativ PCR-test samt negativ antistoftest maks. 48 timer før boarding samt, afhængig af provins, omkring 14 dages statskontrolleret karantæne for egen regning. Særlige krav til tests og registrering inden afrejse. Godkendes af den kinesiske ambassade i Danmark. d)
USA 
Nej  Indrejseforbud for rejsende fra Danmark. Kun erhvervsrejsende, der rejser til USA for at yde vital støtte eller ledelse ifm. betydelig økonomisk aktivitet i USA, kan søge dispensation. Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test eller dokumentation for tidligere smitte samt anbefaling om 7 dages karantæne, med anbefaling om test efter 3-5 dage. e)

a)Essentiel karakter dækker over jobkategorier inden for bl.a. følgende sektorer: sundhed, spildevandshåndtering, fødevare produktion, kommunikationsinfrastruktur, IT-infrastruktur, teknikere inden for energi. Ligeledes mulighed for at søge dispensation.

b) Karantæne kan dispenseres hvis rejsen er erhvervsrelateret af væsentlighed eller er officielle delegationer. Kontakt den danske ambassade i Sydkorea for nærmere information om karantæneundtagelse.

c) Visum til samfundskritiske opgaver kan eksempelvis være infrastrukturprojekter.

d) Vurderes af kinesiske myndigheder, at man har nødvendige økonomiske, handelsrelaterede, videnskabelige eller teknologiske aktiviteter.

e) Undtagelse gælder også for journalister og akademikere. Dispensation for indrejseforbuddet skal søges på den amerikanske ambassade i Danmark.

Forud for rejsen

Virksomheden bør holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner og være opmærksom på, at de ændrer sig løbende. Find information om indrejserestriktioner og lignende i andre lande hos den relevante danske ambassade.

Forud for rejsen bør det eksempelvis undersøges hos den relevante danske ambassade, hvorvidt landet kræver fremvisning af negativ test eller vaccinedokumentation. I den forbindelse er det danske coronapas et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination og tidligere smittet med COVID-19 i lande, der kræver fremvisning af negativ test ved indrejse. Coronapasset for COVID-19 testfindes på dansk, engelsk og fransk.

Efter rejsen
Danske statsborgere, som har fast bopæl i Danmark, og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der rejser ind i Danmark efter at have været på en erhvervsrejse i udlandet, eksempelvis for at deltage i forretningsmøder, levere varer, tjenesteydelser osv. kan midlertidigt bryde sin isolation for at møde fysisk på arbejde, hvis det er nødvendigt for at kunne varetage sit arbejde. Du bør i fællesskab med din arbejdsgiver vurdere om fysisk fremmøde er nødvendigt, eller om du kan varetage din arbejdsfunktion hjemmefra.

Undtagelsen gælder ikke, hvis din rejse har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold.

Hvis din rejse er foregået til et rødt land, og landet stadig er rødt på det tidspunkt, du rejser ind i Danmark, gælder undtagelsen for isolation ikke. Det betyder, at du ikke kan bryde din isolation midlertidigt for at tage på arbejde, hvis din erhvervsrejse eller tjenesterejse er foregået til et land eller en region, der er rød ved tidspunktet for indrejse til Danmark.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Spørgsmål og yderligere information
Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv i et givent land. 
Kontakt Trade Councils hotline for rådgivning om erhvervsrejser.

Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande på coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål her.