Gå til indhold

Giftes i udlandet

Her kan du finde information om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil giftes i udlandet.

Værd at vide

 • Hvis du vil giftes i udlandet, skal du kontakte de myndigheder, der foretager vielser i det pågældende land. De kender reglerne for at blive gift i landet. Find landets ambassade i Danmark.
 • I de fleste lande skal du som minimum kunne dokumentere, at du ikke er gift i forvejen. En dansk ægteskabsattest eller civilstandsattest kan bekræfte det.
 • Find evt. mere information om vielse i udlandet på den relevante danske ambassades hjemmeside.

Hvem kan foretage vielser i udlandet? 

 • I udlandet er det normalt de lokale myndigheder, der foretager vielser. 
 • Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands love og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.
 • Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde. Det forudsætter, at I er forhindret i at blive gift i Danmark, fx pga. arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at I ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af en medarbejder på ambassaden eller konsulatet.
 • Find mere information på borger.dk.

Hvordan får du en ægteskabsattest eller en civilstandsattest?

 • I mange lande er det et krav, at du kan dokumentere, at du ikke er gift i forvejen. En ægteskabsattest eller civilstandsattest udstedt i Danmark bekræfter, at du kan gifte dig, uden at det strider mod dansk lovgivning. 
 • Din relation til Danmark afgør, hvilken dansk myndighed du skal kontakte for at få en ægteskabsattest eller en civilstandsattest. 
 • Kontakt din kommune, hvis: I begge er danske eller nordiske statsborgere. I begge har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark I begge har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
 • Hvis du, din partner eller begge aldrig har boet i Danmark, men I begge opfylder kriterierne på et af de tre punkter nævnt ovenfor, kan I henvende jer til Københavns Kommune. Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside
 • Kontakt Familieretshuset, hvis du, din partner eller I begge ikke opfylder kriterierne for at kontakte kommunen. Læs om internationalt ægteskab på Familieretshusets hjemmeside.
 • Vær opmærksom på, om de lokale myndigheder kræver oversættelse og evt. legalisering af attesten, se også nedenfor.
 • Læs mere om ægteskabsattester og civilstandsattester på www.borger.dk.

Skal din ægteskabsattest eller civilstandsattest legaliseres i Danmark, inden du rejser? 

 • I nogle lande kræver myndighederne, at ægteskabsattesten eller civilstandsattesten er legaliseret af det danske Udenrigsministerium.
 • I nogle lande skal du også have attesten legaliseret af landets ambassade i Danmark. Find kontaktoplysninger på Copenhagen Diplomatic list.

Hvordan får du et udenlandsk ægteskab godkendt og registreret i Danmark? 

 • For at få dit ægteskab godkendt og registreret i Danmark, skal du have din udenlandske vielsesattest legaliseret i udlandet (typisk af landets udenrigsministerium). I nogle lande skal attesten også legaliseres af den danske ambassade i landet. Legaliseringen beviser over for de danske myndigheder, at attesten er ægte. 
 • Hvis vielsesattesten er på et sprog, der ikke er et af hovedsprogene, skal attesten oversættes. Oversættelsen skal du have legaliseret på samme måde.
 • På Familieretshusets hjemmeside kan du finde information om, hvordan du kan få dit udenlandske ægteskab anerkendt i Danmark. 
 • Familieretshusets hjemmeside kan du finde mere information om betingelserne for, hvordan du kan få dit udenlandske ægteskab anerkendt i Danmark.