Spring til indhold

Rejseråd til erhvervsrejser

Mulighed for erhvervsrejser

Senest opdateret den 30. juli 2021 kl. 15:00. 

Erhvervsrejse
Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til lande, hvortil Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Der er behov for at gennemføre en række erhvervsrejser under COVID-19 af hensyn til opretholdelse af dansk eksport. 

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med COVID-19 i udlandet.

Ved erhvervsrejser til udlandet samt erhvervsbesøg fra udlandet til Danmark giver denne oversigt nyttig information. Du kan også klikke dig til et overblik inklusiv test- og eventuelle isolationskrav, når du kommer tilbage fra erhvervsrejse her.

Oversigt for erhvervsrejsende til udvalgte danske eksportmarkeder - tjek altid regler via link til relevant dansk ambassades hjemmeside
Adgang for erhvervsrejsende  Lande Anerkendelse af dokumentation for færdigvaccination og tidligere smitte 
 Krav 
Adgang for erhvervsrejsende evt. med test eller registrering

Belgien

Ja

Krav om fremvisning af gyldigt europæisk coronapas (mht. vacciner gælder det fra to uger efter 2. stik, mht. test accepteres kun PCR-test maks. 72 timer gammel) for rejsende fra region Hovedstaden. For rejsende fra de øvrige danske regioner – samt Grønland og Færøerne - er der som udgangspunkt ingen test- eller karantænekrav. Krydsvacciner accepteres. Krav om udfyldelse af Passenger Locator Form for alle indrejsende inden for 48 timer før ankomst i Belgien. 

Frankrig Ja Fremvisning af gyldigt europæisk coronapas (Mht. test accepteres antigen- eller PCR-test maks. 72 timer gammel) samt tro- og loveerklæring. Krydsvacciner accepteres. Hvis du er færdigvaccineret (syv dage efter 2. stik) og har fast bopæl i et EU-land, skal du ikke fremvise negativ COVID-19 test, kun dokumentation for gennemførte vaccinationer.
Italien Ja

Hvis din erhvervsrejse varer længere end 120 timer, skal du ved ankomsten fremvise det europæiske coronapas med certifikat for enten fuld vaccination (to uger efter 2. stik), tidligere smitte eller en negativ COVID-19-test (maks. 48 timer gammel, både antigen- og PCR-test accepteres).  Krav om udfyldelse af Passenger Locator Form for alle indrejsende.

Nederlandene Ikke relevant Fri indrejse fra Danmark. Ved indrejse med fly krav om udfyldelse af en sundhedserklæring.
Spanien
Ja Alle rejsende fra hele Danmark skal medbringe en negativ PCR- eller antigentest. PCR-testen skal være taget maksimalt 72 timer før indrejse. Antigentesten skal være taget maksimalt 48 timer før indrejse. Færdigvaccinerede (gældende to uger efter. 2 stik) er undtaget kravet om test ved indrejse. Krydsvacciner accepteres. Krav om udfyldelse af indrejseformular for alle ved indrejse med fly.
Sverige  Ikke relevant Fri indrejse fra Danmark.
Tyskland
Ja Krav om gyldigt europæisk coronapas enten med fuld vaccination (gældende to uger efter 2. stik) eller test (maks. 48 timer gammel for antigentest og maks. 72 timer gammel for PCR-test) samt udfyldelse af indrejseformular ved indrejse fra Danmark.
Adgang for erhvervsrejsende, men krav om karantæne/selvisolation Finland  Ja Erhvervsrejsende kan indrejse. Krav om fremvisning af europæisk coronapas. Krav om selvisolation med mulighed for afbrud på dag 3 ved negativ test. Færdigvaccinerede (gældende to uger efter 2. stik) og tidligere smittede er undtaget testkravet og karantæne.
  Norge Ja, dog kun med digitale europæiske coronapas  Indrejseforbud for rejsende fra alle regioner i Danmark undtagen Grønland. Som udgangspunkt kræves 10 dages indrejsekarantæne for personer, der ikke er færdigvaccinerede. Karantænen kan afsluttes efter 72 timer med en negativ PCR-test. Krav om coronapas ved indrejse (mht. test maks. 24 timer gammel), samt udfyldt registrering forud for indrejse.  Færdigvaccinerede (syv dage efter 2. stik) og tidligere smittede er undtaget indrejseforbuddet. a)
Begrænset adgang for erhvervsrejsende

Canada Ja, for færdigvaccinerede Indrejseforbud for rejsende fra Danmark med undtagelse af erhvervsrejsende, som vurderes af essentiel karakter eller søger dispensation. Krav om maks. 72 timer gammel PCR-test for at boarde flyet samt indsendelse af rejseplan med daglig indberetning under karantænen. PCR-test ved ankomst, hvorefter resultatet afventes på karantænehotel. Krav om i alt 14 dages karantæne med test på dag 3 og dag 8. Færdigvaccinerede er undtaget kravet om 14 dages karantæne. Fra den 7. september forventes lempelser for færdigvaccinerede. b)
Japan Nej  Generelt indrejseforbud med mulighed for at søge om ekstraordinær tilladelse til visa hvis erhvervsrejsen omhandler samfundskritiske opgaver. Krav om fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test, udfyldelse af formular og 14 dages karantæne. c)
Indien Nej Generelt indrejseforbud med undtagelser for erhvervsrejsende, der ankommer i ikke-planlagte kommercielle eller chartrede fly. Krav negativ PCR-test (maks. 72 timer gammel), indrejseformular herunder tilsagn til at ville overholde isolationskrav. Ved ankomst krav om PCR-test på egen regning. Visum skal søges på den indiske ambassade i Danmark.
Kina Nej  Indrejseforbud med få undtagelser for erhvervsrejser, som vurderes nødvendige af de kinesiske myndigheder. Fremvisning af negativ PCR-test samt negativ antistoftest maks. 48 timer før boarding samt, afhængig af provins, omkring 14 dages statskontrolleret karantæne for egen regning. Særlige krav til tests og registrering inden afrejse. Godkendes af den kinesiske ambassade i Danmark. d)
Sydkorea

 

Nej  Visum (opnås ved invitation fra sydkoreansk partner) og fremvisning af maks. 72 timer negativ test. Ved ankomst foretages screening (temperaturmåling og spørgeskema) samt krav om download af obligatorisk app, test og 14 dages karantæne med mulighed for dispensation. e) 
USA 
Nej  Indrejseforbud for rejsende fra Danmark. Kun erhvervsrejsende, der rejser til USA for at yde vital støtte eller ledelse ifm. betydelig økonomisk aktivitet i USA, kan søge dispensation. Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test eller dokumentation for tidligere smitte samt anbefaling om 7 dages karantæne, med anbefaling om test efter 3-5 dage. f)

a) Ved indrejseforbud: Undtagelser for rejsende inden for samfunds- og virksomhedskritiske funktioner samt en snæver, ansøgningsbaseret undtagelsesordning for indrejserestriktioner for personale med ”strengt nødvendige tekniske kompetencer” og ”specialiseret udenlandsk arbejdskraft, der er strengt nødvendigt af hensyn til den fortsatte virksomhedsdrift”.

b) Essentiel karakter dækker over jobkategorier inden for bl.a. følgende sektorer: sundhed, spildevandshåndtering, fødevare produktion, kommunikationsinfrastruktur, IT-infrastruktur, teknikere inden for energi. Ligeledes mulighed for at søge dispensation.

c) Visum til samfundskritiske opgaver kan eksempelvis være infrastrukturprojekter.

d) Erhvervsrejsende inden for nødvendige økonomiske, handelsrelaterede, videnskabelige eller teknologiske aktiviteter kan søge om visum.
e) Karantæne kan dispenseres hvis rejsen er erhvervsrelateret af væsentlighed eller er officielle delegationer. Kontakt den danske ambassade i Sydkorea for nærmere information om karantæneundtagelse.
f) Undtagelse gælder også for journalister og akademikere. Dispensation for indrejseforbuddet skal søges på den amerikanske ambassade i Danmark.

Forud for rejsen

Virksomheden bør holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner og være opmærksom på, at de ændrer sig løbende. Find information om indrejserestriktioner og lignende i andre lande hos den relevante danske ambassade.

Forud for rejsen bør det eksempelvis undersøges hos den relevante danske ambassade, hvorvidt landet kræver fremvisning af negativ test eller vaccinedokumentation. I den forbindelse er det danske coronapas et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination og tidligere smittet med COVID-19 i lande, der kræver fremvisning af negativ test ved indrejse. Coronapasset for COVID-19 testfindes på dansk, engelsk og fransk.

Efter rejsen
Danske statsborgere, som har fast bopæl i Danmark, og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der rejser ind i Danmark efter at have været på en erhvervsrejse i udlandet, eksempelvis for at deltage i forretningsmøder, levere varer, tjenesteydelser osv. kan midlertidigt bryde sin isolation for at møde fysisk på arbejde, hvis det er nødvendigt for at kunne varetage sit arbejde. Du bør i fællesskab med din arbejdsgiver vurdere om fysisk fremmøde er nødvendigt, eller om du kan varetage din arbejdsfunktion hjemmefra.

Undtagelsen gælder ikke, hvis din rejse har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold.

Hvis din rejse er foregået til et rødt land, og landet stadig er rødt på det tidspunkt, du rejser ind i Danmark, gælder undtagelsen for isolation ikke. Det betyder, at du ikke kan bryde din isolation midlertidigt for at tage på arbejde, hvis din erhvervsrejse eller tjenesterejse er foregået til et land eller en region, der er rød ved tidspunktet for indrejse til Danmark.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Spørgsmål og yderligere information
Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv i et givent land. 
Kontakt Trade Councils hotline for rådgivning om erhvervsrejser.

Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande på coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål her.