Spring til indhold

Internationalt samarbejde

Hvad er Danmarks rolle i samarbejdet med internationale organisationer og hvordan er Danmark repræsenteret? Det kan du få at mere at vide om på disse sider. 

EU

Danmark har siden 1973 været medlem af Den Europæiske Union og indgår i et tæt samarbejde med de øvrige EU-lande på mange forskellige områder.

Europarådet

Europarådet arbejder til fremme af demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i Europa. Europarådet har 47 medlemsstater. Danmark har været medlem af Europarådet siden oprettelsen i 1949.

FN

FN er i dag den største multilaterale fredsbevarende aktør med op mod 120.000 civile og militære udsendte i 15 fredsbevarende operationer. Hovedparten af FN’s fredsbevarende aktiviteter foregår i Afrika.

NATO

NATO's formål er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem politisk, økonomisk og militært samarbejde.

Nordisk Ministerråd

Det nordiske samarbejde er et regionalt samarbejde, der foregår i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

OECD

OECD blev oprettet i 1961 som efterfølger for OEEC (Organisation for European Economic Co-operation) for at fremme økonomisk vækst, høj beskæftigelse og international handel. OECD har i dag 37 medlemmer. Danmark har været medlem af OECD siden organisationens grundlæggelse.

OSCE

OSCE er verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 deltagende stater fra Europa, Centralasien og Nordamerika. Organisationens hovedaktiviteter omfatter konfliktforebyggelse, krisestyring og reformstøtte inden for demokrati og menneskerettigheder.

WTO

World Trade Organisation, WTO blev oprettet i 1995 som efterfølger for GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Formålet med WTO er at lette handlen med varer og tjenesteydelser og skabe faste rammer for producenter, eksportører og importører.