Gå til indhold

Europarådet

Europarådet arbejder til fremme af demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i Europa. Europarådet har 47 medlemsstater. Danmark har været medlem af Europarådet siden oprettelsen i 1949.

Det formelle grundlag for Europarådet udgøres af Statut for Det Europæiske Råd af 5. maj 1949. Blandt de vigtigste resultater af Europarådets arbejde er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950. Endvidere Socialpagten fra 1961, Konvention mod menneskehandel fra 2005 og Konvention om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) fra 2011.