Spring til indhold

CSDP - EU's Sikkerheds- og Forsvarspolitik

I juni 2016 præsenterede EU’s Udenrigsrepræsentant EU’s Globale Strategi, der udstikker retningen for EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) de kommende år. EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, CSDP, er en del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). CSDP er det centrale værktøj for EU, når der er behov for EU-deltagelse i krisestyringsopgaver, og det overordnede formål er, at EU skal kunne bidrage til konfliktløsning, fred og stabilitet i verden.

Den første mission under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (dengang kaldt European Security and Defence Policy) blev iværksat i 2003. Siden da har EU afsluttet 34 missioner, hvoraf 22 var civile missioner, 11 militære operationer samt én både civil og militær (i Darfur). EU leder pr. april 2019 16 igangværende missioner og operationer.

I lyset af terrortruslen og det øgede konfliktniveau i og omkring Europa peger EU’s Globale Strategi på en uddybning af den forsvars- og sikkerhedspolitiske dimension af EU-samarbejdet.

Danmark deltager som følge af forsvarsforbeholdet ikke i afgørelser eller aktioner, der har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager derfor ikke i EU’s militære operationer. Det følger af forsvarsforbeholdet, at Danmark ikke vil forhindre andre medlemsstater i at videreudvikle deres samarbejde på området.

Danmark bakker op om arbejdet med at videreudvikle CSDP med henblik på mere effektivt at håndtere fælleseuropæiske sikkerhedsudfordringer og deltager i drøftelserne herom under respekt for det danske forsvarsforbehold. Danmark er endvidere en stærk bidragsyder til EU’s civile missioner under CSDP. Danmark arbejder løbende for at styrke samarbejdet mellem EU og NATO, og fra dansk side lægger man vægt på, at EU's indsats under CSDP er samtænkt med EU's øvrige eksterne instrumenter. 

Se oversigt over EU's igangværende missioner.