Gå til indhold

EU's Sikkerheds- og Forsvarspolitik (FSFP)

EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) er en del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik er det centrale værktøj for EU, når der er behov for EU-deltagelse i krisestyringsopgaver. Formålet er, at EU skal kunne bidrage til konfliktløsning, fred og stabilitet i verden. Den første mission under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som Danmark deltog i, blev iværksat i 2004. EU leder pr. februar 2023 21 igangværende civile og militære missioner og operationer.

Læs mere om EU’s militære og civile missioner her.

I marts 2022 vedtog EU-landene Det Strategiske Kompas, som beskriver en ambitiøs handlingsplan for at styrke EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik de kommende år. I lyset af det skærpede sikkerhedspolitiske landskab, særligt som følge af Ruslands invasion af Ukraine, udpeger Kompasset fire afgørende områder, hvor EU skal øge sin evne og vilje til at handle: Krisestyring, modstandskraft, kapabiliteter og partnerskaber.

Danmark bakker op om arbejdet med at videreudvikle den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik med henblik på mere effektivt at håndtere fælleseuropæiske sikkerhedsudfordringer. Efter afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold kan Danmark nu deltage fuldt ud i samarbejdet og gøre vores indflydelse gældende på sikkerheds- og forsvarsområdet. Det giver bl.a. mulighed for fuldt ud at deltage i EU’s forsvarsindustrielle samarbejde og militære strukturer samt EU’s militære operationer og missioner.

Danmark er en stærk bidragsyder til EU’s civile missioner. Danmark arbejder løbende for at styrke samarbejdet mellem EU og NATO, og fra dansk side lægger man vægt på, at EU's indsats under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik er samtænkt med EU's øvrige instrumenter.

Se oversigt over EU's igangværende missioner og operationer.