Gå til indhold

EU's Sikkerheds- og Forsvarspolitik (FSFP)

I marts 2022 vedtog EU-landene Det Strategiske Kompas, som beskriver en ambitiøs handlingsplan for at styrke EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik frem mod 2030.

EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, FSFP, er en del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). FSFP er det centrale værktøj for EU, når der er behov for EU-deltagelse i krisestyringsopgaver. Formålet er, at EU skal kunne bidrage til konfliktløsning, fred og stabilitet i verden.

Den første mission under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (dengang kaldt European Security and Defence Policy) blev iværksat i 2003. EU leder pr. maj 2022 19 igangværende missioner og operationer. Læs mere om EU’s militære og civile missioner her.

Danmark deltager som følge af forsvarsforbeholdet ikke i afgørelser eller aktioner, der har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager derfor ikke i EU’s militære operationer. Det følger af forsvarsforbeholdet, at Danmark ikke vil forhindre andre medlemsstater i at videreudvikle deres samarbejde på området.

Danmark bakker op om arbejdet med at videreudvikle FSFP med henblik på mere effektivt at håndtere fælleseuropæiske sikkerhedsudfordringer og deltager i drøftelserne herom under respekt for det danske forsvarsforbehold. Danmark er endvidere en stærk bidragsyder til EU’s civile missioner under FSFP. Danmark arbejder løbende for at styrke samarbejdet mellem EU og NATO, og fra dansk side lægger man vægt på, at EU's indsats under FSFP er samtænkt med EU's øvrige eksterne instrumenter.

Se oversigt over EU's igangværende missioner og operationer.