Gå til indhold

Cases

Vandforsyning i Bangladesh
I Bangladeshs hovedstad Dhaka bor der ca. 15 mio. mennesker. Én ud af fem indbyggere er uden adgang til ordentlig vandforsyning – og i den tørre årstid oplever endnu flere, at de ikke har adgang til rent drikkevand. 

Beregninger viser, at indbyggertallet i Dhaka vil stige til 30 mio. mennesker i 2035. Danida Business Finance har stillet knap 1 mia. kr. til rådighed for sikre finansieringen af et projekt, der kan sikre rent vand til flere indbyggere i Dhaka. Ud over Danida Business Finance deltager den franske (Agence Française de Développement), tyske (Kreditanstalt für Wiederaufbau) og europæisk udviklingsbank (European Investment Bank) i finansieringen af projektet. 
 

Finansiering af små- og mellemstore virksomheder i Afrika

African Guarantee Fund (AGF) blev lanceret i 2012 med Danmark, Den Afrikanske Udviklingsbank og Spanien som aktionærer. Formålet er at fremme vækst og beskæftigelse i Afrika  - særligt for unge og kvinder.

  

AGF hjælper små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Afrika med adgang til  finansiering. SMV-sektoren er en vigtig drivkraft for økonomisk vækst, innovation og jobskabelse, men afrikanske SMV’er har ofte svært ved at få adgang til finansiering fra den formelle finansielle sektor. Mange banker vurderer at det er for risikabelt at yde lån til SMV'er. 

 

AGF møder udfordringen ved at stille garantier for bankernes udlån til SMV'erne. AGF har indtil videre underskrevet garantiaftaler med mere end 100 finansielle institutioner i 38 afrikanske lande og har dermed sikret finansiering til ca. 8.000 afrikanske SMV’er, hvilket skønnes at have skabt ca. 68.000 jobs. Størstedelen af disse SMV'er er drevet af unge entreprenører og knap en tredjedel er ejet eller ledet af kvinder. Derved bidrager AGF både til vækst og beskæftigelse samt øgede muligheder for kvinder og unge i Afrika.

 

""
""