Gå til indhold

Finansiering til udvikling

FN vurderer, at det vil koste flere tusinde milliarder dollars om året de næste 15 år at nå Verdensmålene. Udviklingsbistanden bidrager med en brøkdel. Verdensmålene kan kun nås, hvis private fonde, pensionskasser og erhvervslivet bidrager.

Udenrigsministeriet er med til at sikre finansiering gennem forskellige finansielle instrumenter, der øger mulighederne for, at blandt andet erhvervslivet bidrager til Verdensmålene. Partnerskaber med erhvervslivet, bedre muligheder for at opkræve skat i udviklings- og vækstlandene, nye lån og finansieringsmodeller kan bidrage til, at vi når Verdensmålene. 

Ansvarlighed og forretning går hånd i hånd
Vækst øger mulighederne for danske interesser på nye markeder og for investeringer i udviklings- og vækstlandene. Markederne og behovene for investeringer er under konstant udvikling, og i Danmark har vi erfaring med at respektere internationale forpligtelser og sikre ansvarlig adfærd i forretninger og investeringer. I samarbejde med Danmark kan udviklings- og vækstlandene drage nytte af vores erfaringer.

Udenrigsministeriet prioriterer hensyn til miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder. Gennemsigtighed og åbenhed er udgangspunktet for vores arbejde.

God forretning både ude og hjemme
Gennem Udenrigsministeriets netværk kan potentielle partnere mødes og diskutere idéer, finde strategisk sparring og udvikle løsninger til udviklings- og vækstlandenes behov og ønsker. Erfaringer viser, at dansk erhvervsliv og investorer har stor nytte af Udenrigsministeriets viden og netværk, når de vurderer muligheder og risici ved at gå ind på nye markeder. Ofte viser det sig, at de faktiske risici er langt mindre end de forventede.

Bedre opkrævning af skat
OECD vurderer, at hvis udviklingslandene øger skatteopkrævningen med blot ét procentpoint, kan der opnås en ekstra indtægt på omkring 300 mia. dollars. Det er mere end det dobbelte af den samlede officielle udviklingsbistand i dag.

Skatteindtægterne over de seneste ti år er kun steget minimalt. Verdensmål nr. 17 om partnerskaber forpligter til at styrke udviklingslandenes evne til at opkræve skatter. Danmark vil styrke indsatsen på dette område og styrke lokale myndighederne i at opkræve skatter og sikre indtægter, som er nødvendige for at nå Verdensmålene. Det kræver større gennemsigtighed om de fattigste landes skatteindtægter og indblik i deres skatteaftaler med de private investorer. Myndighederne i udviklings- og vækstlandene kan drage nytte af et samarbejde med danske skattemyndigheder og trække på deres ekspertise.

Lån, gæld og plads på budgettet
I Parisklubben mødes Danmark jævnligt med mange af de andre lande, der låner penge til udviklings- og vækstlande. Her overvåger man blandt andet, hvorvidt gældsbyrden bliver for stor. Hvis gælden tynger økonomien og begrænser mulighederne for en sund økonomi, kan den pågældende regering bede Parisklubben om at genforhandle gælden, så de kan få plads på budgettet til at komme på ret køl.

Igangværende aktiviteter

Strategi for energieksport

 

Kontakt

Theo Ib Larsen
Email: [email protected]
Telefon: 33920607