Gå til indhold

Forskellige typer af rådgivning og finansiering

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) investerer sammen med private investorer i udviklingslande og tilbyder forskellige former for lån til fremme af private investeringer med et klart udviklingsformål. I fællesskab har Udenrigsministeriet og IFU mobiliseret kapital fra private kilder, herunder fra de store danske pensionskasser, til investeringer i udviklingslande og på vækstmarkeder. Udenrigsministeriet har siden 2011 overført ca. 800 mio. kr. til IFU og til investeringsfonde, som IFU administrerer. Flere midler er planlagt over de kommende år. Samtidig samarbejder store pensionsselskaber med disse fonde om at skabe både udviklingsresultater ude og afkast til pensionskunderne i Danmark. I alt bliver der tale om 5-6 mia. kr., som kan investeres i Verdensmålene. Sammen med andre private investeringer i projekterne kan det blive til op mod ca. 30 mia. kr. Du kan læse mere om IFU i Udenrigsministeriets strategi for IFU. 

Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) yder bløde lån til finansiering af bæredygtige infrastrukturprojekter inden for sektorer som transport, energi, vand og sanitet. Danida Sustainable Infrastructure Finance støtter større infrastrukturprojekter, primært offentlige, som ikke kan rejse finansiering på markedsvilkår. Projekterne skal være bæredygtige, støtte samarbejdslandenes udviklingsplaner og bidrage til at skabe bedre rammer for bæredygtig vækst og beskæftigelse i tråd med Verdensmålene.

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) kan mod betaling af en præmie sikre virksomheder og banker mod tab som følge af de økonomiske og politiske begivenheder, der kan være forbundet med engagementer i udviklingslande og på vækstmarkeder.

Udenrigsministeriets Trade Council tilbyder konkret rådgivning om nye markeder og har rådgivere i mange lande, som er klar til at bistå danske interesser.